De drie belangrijkste uitdagingen voor de financiële functie

Alexander Staal Partner, PwC Netherlands 11/02/20

Toekomst van de financiële functie

The Future of Finance, en eigenlijk alles waar "The Future of" voor kan staan – denk aan work, mobility, banking – draagt op dit moment een grote, bijna magische belofte in zich. Veel bedrijven rekenen daarbij op technologie als hét middel om de financiële functie naar een volgende fase te brengen. Wie de toekomst met vertrouwen tegemoet wil treden, moet echter verder kijken dan technologie. De drie belangrijkste uitdagingen waar een CFO voor staat, zijn adequaat reageren op technologische én organisatorische veranderingen, zinvolle informatie destilleren uit grote hoeveelheden data en het samenstellen van een team met mensen die de juiste vaardigheden hebben om de data en de technologische ontwikkelingen optimaal in te zetten voor het bedrijf.

Uitdaging 1: Adequaat reageren op technologische én organisatorische veranderingen

De wereld wordt groter, de concurrentiestrijd dynamischer. En technologie maakt dingen mogelijk die vroeger niet konden. Als gevolg hiervan verandert de manier van zakendoen meer en sneller dan in het verleden ooit het geval was. Organisaties moeten hierin mee en CFO’s worden geacht om deze verandering zo goed mogelijk bij te houden en te ondersteunen. Ze moeten sneller reageren en beter anticiperen dan ooit tevoren. Dat vergt parate state-of-the-art kennis en flexibiliteit én durf om gebaande paden te verlaten en nieuwe mogelijkheden te verkennen. CFO’s moeten hun vertrouwde comfortzones verlaten om nieuwe kennis en nieuwe (technische, digitale) vaardigheden op te doen waarmee ze hun organisaties adequaat op veranderingen kunnen laten inspelen via procesverbeteringen en target operating models. In de financiële functie kan transactieverwerking bijvoorbeeld oneindig veel efficiënter door robotics, cloud ERP-systemen, kunstmatige intelligentie en blockchain. Maar voordat de finance functie met robotics, cloud computing of data analytics aan de slag kan -  en het nieuwe systeem optimaal kan functioneren en renderen - moeten alle data en processen gestandaardiseerd zijn. 

Uitdaging 2: zinvolle informatie destilleren uit ongelooflijke hoeveelheden data

De tweede belangrijke uitdaging is dat CFO’s in staat moeten zijn om zinvolle informatie te halen uit ongelooflijke hoeveelheden data. Waar in het verleden financial reporting en in toenemende mate management reporting belangrijk was, moeten CFO’s tegenwoordig uit al die data zoveel mogelijk informatie halen waarvan ze van tevoren nog niet wisten dat die zinvol was. De grote, bijna magische belofte van nieuwe technologieën en brute rekenkracht stelt hen tegenwoordig in staat dingen te realiseren die ze een paar jaar geleden nog voor onmogelijk hielden. Enorm krachtige analysetools destilleren panklare en waardevolle informatie uit zeeën van data, waardoor de focus van de financiële functie nog sterker voorwaarts en richtinggevend aan managementbeslissingen kan worden. Wie de toekomst met vertrouwen tegemoet wil treden, moet er wel eerst voor zorgen dat de aanwezige data en datastructuren niet meer inconsistent zijn, en dus aan betrouwbaarheid winnen.

Uitdaging 3: medewerkers met de juiste vaardigheden

Veel organisaties kampen echter met niet-geharmoniseerde data en processen, vaak als gevolg van het ontbreken van eigenaarschap over data in die organisaties. Als niemand het hele proces overziet, blijven inconsistente data en processen in stand en komen organisaties niet toe aan het inzetten van geavanceerde data-analysetechnieken. Nieuwe technologieën blijven dan een “speeltje” en leveren niet op wat ze zouden moeten opleveren. Het is daarom verstandig om iemand verantwoordelijk te maken voor het stroomlijnen van datastructuren binnen de organisatie. Daarmee hebben we gelijk de derde belangrijke uitdaging voor CFO’s te pakken: zij moeten in staat zijn om een workforce samen te stellen die de nieuwe ontwikkelingen kan bijhouden. In tegenstelling tot het verleden waarin de traditionele boekhouder de hoofdrol speelde binnen financiële functies zal de financiële functie van de toekomst veel meer mensen nodig hebben die kunnen omgaan met grote hoeveelheden data, robotics, analytics en blockchain, om deze optimaal in te zetten voor hun bedrijf. Daarbij zullen de grenzen tussen diverse functionele gebieden zoals marketing, sales en HR steeds meer verdwijnen. In plaats van per subafdeling moeten organisaties meer en meer gaan denken in termen van klantprocessen, waarop ze hun beslissingen baseren en (dan vaak ook) betere producten kunnen aanbieden. Voor de financiële functie voorzie ik hierbij een belangrijke rol, omdat Finance de spiegel is van de primaire processen in de organisatie. Alle stappen, zoals inkoop, opslag en verkoop, komen immers in de boekhouding terecht. Finance kan bij uitstek een verbindende rol tussen de verschillende afdelingen op zich nemen.

Klaar voor de toekomst

Wie als bedrijf klaar wil zijn voor de toekomst, ontkomt niet aan de open deur fix the basics. Maar als de data en de processen op een gegeven moment op orde zijn, aan adequate systemen zijn gekoppeld én mensen over de juiste vaardigheden beschikken om ermee aan de slag te gaan, kan de toekomst écht beginnen. De financiële functie is dan klaar om snel en soepel mee te bewegen met agile businessmodellen, waarin onwaarschijnlijk accurate voorspellingen de business stuwen, maandafsluitingen met een druk op de knop komen en het afsluiten van de boeken nog slechts een paar dagen duurt. En dat allemaal nog los van mogelijkheden die we nu nog niet kennen en die op hun beurt weer The Future of Finance zijn.

In deze podcast bespreekt Alexander Staal, Finance transformation leader PwC, de drie belangrijkste uitdagingen waar de finance professional voor staat. Beluister de podcast nu.

Contact

Alexander Staal

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 05 95

Volg ons