Carrière maken als vrouw in de technologiesector

Liesbeth van der Zee Senior consultant, PwC Netherlands 06/03/20

Vier tips om als vrouw ver te komen

Liesbeth van der Zee, senior consultant bij PwC Nederland, keek laatst een aflevering van My Next Guest Needs No Introduction op Netflix. David Letterman interviewde Melinda Gates over de grootste uitdagingen waarmee de wereld te maken heeft. Gates legde toen uit waarom het zo belangrijk is om meer vrouwen in de technologiesector te krijgen.

'Ik vond het een heel inspirerend programma. Zelf heb ik net een nieuwe functie bij PwC en door dit interview ging ik nadenken over mijn eigen carrière als vrouw in de technologiesector. Een sector waarin ik onder meer innovatieve productontwikkelingsprogramma's heb aangestuurd bij het Global New Ventures-team van PwC. Hoe ben ik zo ver gekomen?

Kijk naar je eigen vaardigheden en ervaring

Als kind op school was ik al gefascineerd door innovatie en hoe je de wereld beter kunt maken. Ik was niet echt een bèta, sterker nog: ik was niet eens heel goed in wiskunde. Maar het menselijke aspect van verandering en innovatie vond ik heel interessant. Daarmee wilde ik me gaan bezighouden! Een paar decennia later woonde ik in Hongkong, waar ik bij PwC New Ventures de leiding had over de ontwikkeling van Connected Shield, een SaaS (software as a service)-cyberbeveiligingsoplossing voor het mkb. Het product haalde de finale van PwC's jaarlijkse Global Innovation Challenge. Ik begreep genoeg van de technologie achter deze oplossing om de ontwikkeling ervan aan te sturen, maar ik hield mezelf vooral bezig met de zakelijke en de menselijke aspecten van innovatie, zoals ik die als kind al voor me zag. Mijn meer technische collega's ondersteunden me met uitermate nuttige input als aanvulling op mijn kennis en vaardigheden.

Diversiteit is van belang

Voor mij maakte deze ervaring duidelijk hoe belangrijk evenwicht en diversiteit zijn voor het ontwikkelen van succesvolle technologische innovaties. En daarmee bedoel ik niet alleen genderdiversiteit. Vrouwen waren inderdaad goed vertegenwoordigd in het New Ventures-team in Hongkong, maar het team achter Connected Shield kon ook putten uit een evenwichtige mix van nationaliteiten, vaardigheden, achtergronden en opleidingen. Uit de resultaten bleek dat deze diversiteit leidde tot meer diepgaande discussies met waar nodig een weerwoord, en uitstekende beslissingen. In een tijd waarin veel mensen moeite hebben met de snelheid en de impact van de technologische ontwikkelingen of zich daardoor zelfs een beetje overweldigd voelen, is het van het grootste belang veel aandacht te besteden aan de menselijke aspecten van technologie, namelijk de ontwikkeling, het gebruik en de toepassing ervan.

Binnen de diversiteit van het Connected Shield-team zag ik mezelf niet zozeer als vrouw, maar gewoon als lid van het team. Veel landen werken er hard aan om meer vrouwen in STEM (sciencetechnologyengineering en maths)-functies te krijgen. Eerlijk gezegd is zo'n proactieve aanpak ook wel nodig. Ik zag pas echt hoeveel kansen er voor vrouwen liggen in technologische innovatie toen ons product in de eindfase van de Global Innovation Challenge terechtkwam. Bij PwC en in het Innovation Challenge-programma zijn duizenden vrouwen actief die wereldwijd worden aangestuurd door Vicki Huff, een rolmodel in de techsector. Toch was ik de eerste vrouw die in de finale een product aan de jury presenteerde. Dit bewijst maar weer dat er altijd nog werk aan de winkel is, ook al is er op veel gebieden in het bedrijfsleven al een veel beter evenwicht bereikt tussen mannen en vrouwen.

Melinda Gates had een aantal uitstekende ideeën over wat we kunnen doen om dit proces verder te versnellen. Het interview met haar is wat mij betreft echt een aanrader. Zelf denk ik dat het allerbelangrijkste is om meisjes al vanaf jonge leeftijd te laten zien hoe interessant de STEM-disciplines zijn en ze te stimuleren voor een opleiding en een carrière in deze richtingen te kiezen.

Zorg dat je genoeg technische kennis hebt om de juiste vragen te stellen

Zoals blijkt uit mijn eigen ervaring hoef je als meisje niet per se goed te zijn in de bètavakken om een innovatiepionier te worden. Als je aan het hoofd van een innovatieprogramma staat, hoef je de technologie niet van A tot Z te begrijpen, maar ga je uit van het probleem dat je wilt oplossen. Een gedegen kennis van de basisprincipes en goede input van technische experts in jouw team is alles wat je nodig hebt.

Grijp kansen aan om ervaring op te doen

Het belangrijkste dat ik geleerd heb in mijn carrière in innovatie is kiezen voor organisaties en situaties waarin je nieuwe dingen kunt uitproberen. Het is essentieel om jouw kennis en vaardigheden op peil te houden, en kansen om buiten het leslokaal te leren en je te ontwikkelen met twee handen aan te grijpen. Zelf heb ik dat ervaren toen ik vroeg in mijn carrière naar Hongkong verhuisde en telkens weer toen ik nieuwe functies ging vervullen. Door technologie vinden er verschuivingen plaats op de arbeidsmarkt, maar naar mijn mening betekent upskilling voor vrouwen een nieuwe kans om niet alleen hun vaardigheden, maar ook hun functies opnieuw vorm te geven. Om me heen zie ik dat constant gebeuren. Wat ik geleerd heb, is dat als je mensen de kans geeft iets nieuws te proberen, er een grote kans is dat ze uiteindelijk iets geweldigs doen. Mijn duidelijke boodschap bij de start van mijn nieuwe functie bij PwC Nederland is dan ook: iedereen kan een innovatieleider zijn, ongeacht jouw geslacht, achtergrond of vakgebied.'

Global Innovation Challenge

De Global Innovation Challenge van PwC vormt een platform voor technologische producten en diensten die zijn ontwikkeld door medewerkers en partners van PwC. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Liesbeth van der Zee

Senior consultant, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 311 81 60

Volg ons