Verdiepingstraining Btw in het onderwijs

Werkt u in het onderwijs en...

  • wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen inzake de btw, zodat u voldoet aan wet- en regelgeving?
  • heeft u behoefte aan meer verdieping op wat u in onze basistraining btw in het onderwijs heeft geleerd?

Breid uw btw-kennis dan verder uit! Tijdens deze verdiepingstraining gaan we dieper in op complexere thema’s en onderzoeken we vraagstukken waar geen pasklaar antwoord op te geven is. U krijgt praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ rondom deze thema’s beter te managen.

In de basistraining btw in het onderwijs gaan wij in op de algemene btw-regelgeving voor onderwijsinstellingen en geven wij concrete handvatten om deze regelgeving toe te passen bij uw instelling.

“Interactieve cases met de mogelijkheid om ook eigen situaties uit de praktijk in te kunnen brengen.”

Deelnemer training Verdieping BTW in het Onderwijs 2022

“Ik ging voor een opfriscursus met hoofdlijnen en dat was het ook.De voorbeeld casussen met bespreking van de mogelijke uitkomsten waren zeer verhelderend.”

Deelnemer training Verdieping BTW in het Onderwijs 2022

Over deze training

Deze training gaat onder meer in op

  • toepassing van de btw wet- en regelgeving en de meest recente ontwikkelingen.
  • Het specifieke onderwerp van deze verdiepingstraining wordt op een later moment bepaald. Indien u graag een specifiek onderwerp ziet terugkomen, kunt u contact opnemen met de PwC’s Academy.

Wij bespreken de theorie aan de hand van diverse praktijkcasussen en staan open voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen.

N.B. In deze verdiepingstraining behandelen wij de algemene theorie van de btw slechts beknopt. Voor een training waarin de algemene btw-regels uitgebreid aan bod komen, zoals ondernemerschap en het basisbegrip van de btw-onderwijsvrijstelling verwijzen wij u naar onze training btw in het onderwijs. Als u nog geen of weinig kennis van de btw heeft, adviseren wij u om die training eerst te volgen.

Na afloop van de training

  • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen;

  • herkent u de kansen voor uw organisatie om op juiste wijze gebruik te maken van de btw wet- en regelgeving;

  • bent u in staat om de maatregelen te bepalen die nodig zijn om hiermee samenhangende btw-risico’s te beheersen;

  • bent u in staat om uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Voor wie?

Onze ervaring is dat de behandelde onderwerpen met name relevant zijn voor grotere PO- en VO instellingen, MBO's, hbo’s en universiteiten. Relevante functies: financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen. Deze training is geschikt voor iedereen die basiskennis heeft op het gebied van btw in het onderwijs en zijn/haar btw-kennis op diverse gebieden wil vergroten of actualiteren.

Trainers

De trainers zijn beide fiscaal adviseur binnen PwC met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

Inhouse training

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze training voor uw organisatie op maat laten maken? Wij bespreken graag met u uw leerdoelen, de casuïstiek en de gewenste leerresultaten. Ook de duur, datum en locatie van de training stellen wij in overleg met u vast. Op basis van een voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Permanente Educatie

PE-Portfolio registeraccountants (RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons