Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Verdiepingstraining Btw in het onderwijs

Werkt u in het onderwijs en...

 • wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen rondom het btw-aftrekrecht, zodat u compliant bent?

 • wilt u meer grip op de btw die u in aftrek kunt brengen, zodat u geen geld laat liggen?

 • werkt uw instelling samen met andere onderwijsinstellingen, publieke instellingen of het bedrijfsleven en bent u benieuwd welke gevolgen dit heeft voor uw btw-aftrekrecht?

 • heeft u behoefte aan meer verdieping op wat u in onze basistraining btw in het onderwijs heeft geleerd?

Over deze training

Breid uw btw-kennis verder uit

In onze basistraining btw in het onderwijs gaan wij in op de algemene btw-regelgeving voor onderwijsinstellingen en geven wij concrete handvatten om deze regelgeving toe te passen bij uw instelling. In deze verdiepingstraining gaan we dieper in op de complexere thema’s en onderzoeken we vraagstukken waar geen pasklaar antwoord op te geven is. In deze training krijgt u praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ rondom deze thema’s beter te managen.

Deze training gaat onder meer in op

 • toepassing van de btw wet- en regelgeving op het gebied van het recht om btw in aftrek te brengen en de meest recente ontwikkelingen op dit vlak, waaronder het nieuwe besluit over het btw-aftrekrecht;

 • de inrichting van de btw-administratie;

 • de aftrek van voorbelasting bij samenwerkingen.

Wij bespreken de theorie aan de hand van diverse praktijkcasussen en staan open voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen.

N.B. In deze verdiepingstraining behandelen wij de algemene theorie van de btw slechts beknopt. Voor een training waarin de algemene btw-regels uitgebreid aan bod komen, zoals ondernemerschap en het basisbegrip van de btw-onderwijsvrijstelling verwijzen wij u naar onze training btw in het onderwijs. Als u nog geen of weinig kennis van de btw heeft, adviseren wij u om die training eerst te volgen.

Na afloop van de training

 • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van het btw-aftrekrecht;

 • herkent u de kansen voor uw organisatie om op juiste wijze gebruik te maken van het btw-aftrekrecht;

 • bent u in staat om de maatregelen te bepalen die nodig zijn om hiermee samenhangende btw-risico’s te beheersen;

 • bent u in staat om uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Voor wie?

Onze ervaring is dat de behandelde onderwerpen met name relevant zijn voor grotere PO- en VO instellingen, MBO's, hbo’s en universiteiten. Relevantie functies: financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen. Deze training is geschikt voor iedereen die basiskennis heeft op het gebied van btw in het onderwijs en zijn/haar btw-kennis op het gebied van het btw aftrekrecht wil vergroten of actualiseren.

Trainers

De trainers zijn beide fiscaal adviseur binnen PwC met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

Voor uw organisatie op maat?

Is uw organisatie geïnteresseerd in deze training? Wij bespreken graag samen met u de leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek. De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis hiervan maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Wanneer u hier interesse in heeft, neemt u dan contact met ons op. 

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons