Verdiepingstraining btw in het onderwijs (live online)

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden wij onze trainingen via virtual classroom (live online) aan. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zullen deelnemers van onze trainingen tijdig informeren wanneer de situatie aanzienlijk verandert. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

 

Werkt u in het onderwijs en...

 • wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen rondom het btw-aftrekrecht, zodat u compliant bent?

 • wilt u meer grip op de btw die u in aftrek kunt brengen, zodat u geen geld laat liggen?

 • werkt uw instelling samen met andere onderwijsinstellingen, publieke instellingen of het bedrijfsleven en bent u benieuwd welke gevolgen dit heeft voor uw btw-aftrekrecht?

 • heeft u behoefte aan meer verdieping op wat u in onze basistraining btw in het onderwijs heeft geleerd?

Herkent u zich in bovenstaande? Dan nodigen wij u graag uit voor onze virtuele interactieve training! Tijdens deze training leert u de kansen en risico’s op btw-gebied bij de aftrek van voorbelasting binnen uw organisatie te signaleren. Na afloop kunt u bepalen wat nodig is om die risico’s en kansen te beheersen en te benutten.

 

Over deze training

Breid uw btw-kennis verder uit

In onze basistraining btw in het onderwijs gaan wij in op de algemene btw-regelgeving voor onderwijsinstellingen en geven wij concrete handvatten om deze regelgeving toe te passen bij uw instelling. In deze verdiepingstraining gaan we dieper in op de complexere thema’s en onderzoeken we vraagstukken waar geen pasklaar antwoord op te geven is. In deze training krijgt u praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ rondom deze thema’s beter te managen.

Deze training gaat onder meer in op

 • toepassing van de btw wet- en regelgeving op het gebied van het recht om btw in aftrek te brengen en de meest recente ontwikkelingen op dit vlak, waaronder het nieuwe besluit over het btw-aftrekrecht;

 • de inrichting van de btw-administratie;

 • de aftrek van voorbelasting bij samenwerkingen.

Wij bespreken de theorie aan de hand van diverse praktijkcasussen en staan open voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen.

N.B. In deze verdiepingstraining behandelen wij de algemene theorie van de btw slechts beknopt. Voor een training waarin de algemene btw-regels uitgebreid aan bod komen, zoals ondernemerschap en het basisbegrip van de btw-onderwijsvrijstelling verwijzen wij u naar onze training btw in het onderwijs. Als u nog geen of weinig kennis van de btw heeft, adviseren wij u om die training eerst te volgen.

Na afloop van de training

 • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van het btw-aftrekrecht;

 • herkent u de kansen voor uw organisatie om op juiste wijze gebruik te maken van het btw-aftrekrecht;

 • bent u in staat om de maatregelen te bepalen die nodig zijn om hiermee samenhangende btw-risico’s te beheersen;

 • bent u in staat om uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Voor wie?

Onze ervaring is dat de behandelde onderwerpen met name relevant zijn voor grotere PO- en VO instellingen, MBO's, hbo’s en universiteiten. Relevantie functies: financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen. Deze training is geschikt voor iedereen die basiskennis heeft op het gebied van btw in het onderwijs en zijn/haar btw-kennis op het gebied van het btw aftrekrecht wil vergroten of actualiseren.

Trainers

De trainers zijn beide fiscaal adviseur binnen PwC met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

Datum 

Deze training wordt aangeboden via virtual classroom en vindt plaats op 18 mei 2021.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 495,- (vrijgesteld van btw).

Locatie 

Deze training vindt live online plaats.

Programma

18 mei 2021: 09.00-13.00 uur

Het programma zijn wij momenteel aan het ontwikkelen en zullen wij tijdig publiceren op onze website. 

Nieuwe regeling voor accountants (AA en RA) per 1 januari 2021

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

NB: overgangsregeling NBA voor accountants

Tot 30 juni 2021 heeft u de mogelijkheid om nog PE-uren (AA en RA) te ontvangen welke u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting van 2020. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training. Indien u gebruikt maakt van de overgangsregeling en deze training registreert voor 2020, dan kunt u deze training niet gebruiken in uw PE-portfolio 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons