Verdiepingstraining Btw in het onderwijs

Werkt u in het onderwijs en...

  • wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen inzake de btw, zodat u voldoet aan wet- en regelgeving?
  • heeft u behoefte aan meer verdieping op wat u in onze basistraining btw in het onderwijs heeft geleerd?

Breid uw btw-kennis dan verder uit! Tijdens deze verdiepingstraining gaan we dieper in op complexere thema’s en onderzoeken we vraagstukken waar geen pasklaar antwoord op te geven is. U krijgt praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ rondom deze thema’s beter te managen.

In de basistraining btw in het onderwijs gaan wij in op de algemene btw-regelgeving voor onderwijsinstellingen en geven wij concrete handvatten om deze regelgeving toe te passen bij uw instelling.

Over deze training

Deze training gaat onder meer in op

  • toepassing van de btw wet- en regelgeving en de meest recente ontwikkelingen.

  • Het specifieke onderwerp van deze verdiepingstraining wordt op een later moment bepaald. Indien u graag een specifiek onderwerp ziet terugkomen, kunt u contact opnemen met de PwC’s Academy.

Wij bespreken de theorie aan de hand van diverse praktijkcasussen en staan open voor inbreng van uw eigen praktijkervaringen.

N.B. In deze verdiepingstraining behandelen wij de algemene theorie van de btw slechts beknopt. Voor een training waarin de algemene btw-regels uitgebreid aan bod komen, zoals ondernemerschap en het basisbegrip van de btw-onderwijsvrijstelling verwijzen wij u naar onze training btw in het onderwijs. Als u nog geen of weinig kennis van de btw heeft, adviseren wij u om die training eerst te volgen.

Na afloop van de training

  • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen;

  • herkent u de kansen voor uw organisatie om op juiste wijze gebruik te maken van de btw wet- en regelgeving;

  • bent u in staat om de maatregelen te bepalen die nodig zijn om hiermee samenhangende btw-risico’s te beheersen;

  • bent u in staat om uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Voor wie?

Onze ervaring is dat de behandelde onderwerpen met name relevant zijn voor grotere PO- en VO instellingen, MBO's, hbo’s en universiteiten. Relevantie functies: financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen. Deze training is geschikt voor iedereen die basiskennis heeft op het gebied van btw in het onderwijs en zijn/haar btw-kennis op het gebied van het btw aftrekrecht wil vergroten of actualiseren.

Trainers

De trainers zijn beide fiscaal adviseur binnen PwC met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

Datum 

Binnenkort wordt er een nieuwe open trainingssessie gepland, bent u geinteresseerd laat het ons dan weten via het contactformulier! Zodra er een nieuwe sessie is gepland informeren wij u hierover. 

Locatie 

PwC Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 495,- (vrijgesteld van btw).

Voor PwC alumni geldt een kortingsregeling van 10%. Wanneer u zich als PwC alumnus aanmeldt, vermeldt u dan bij de inschrijving in het opmerkingenveld dat u gebruik wilt maken van de PwC alumni korting.

Voor alle kortingsregelingen van PwC's Academy geldt dat deze niet onderling te combineren zijn tenzij dit expliciet is aangegeven

PE-Portfolio registeraccountants (RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Bij minimaal 8 deelnemers gaat de training door.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons