Onderwijsactualiteiten

Bereid u voor op het verslagjaar!

Tijdens de Onderwijsactualiteiten brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en relevante actualiteiten en de effecten hiervan op uw onderwijsinstelling en jaarrekening. Wij bieden u handvatten voor een juiste procesvoering van de jaarafsluiting.

In verschillende interactieve sessies maken, door in het onderwijs gespecialiseerde trainers, direct de vertaling naar uw praktijksituatie. Tijdens de training is er voldoende tijd om met de trainers en andere deelnemers te discussiëren over vraagstukken die u bezighouden en de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen op uw werkzaamheden en onderwijsinstelling.

“Actuele onderwerpen, goede mix van verschillende onderwijssectoren”

Deelnemer Onderwijsactualiteiten 2023

'Goed gedocumenteerd en breed. Veel ruimte voor eigen inbreng. Mooie balans van vertellen en interactie, en daarop inspelen. '

Deelnemer Onderwijsactualiteiten januari 2021

“Zoals ieder jaar, in relatief korte tijd veel nuttige informatie. Veel kennis bij de trainers. Dat maakt de dialoog prettig.”

Deelnemer Onderwijsactualiteiten 2023

Over deze training

De training gaat onder meer in op

  • de meest relevante wijzigingen in de jaarverslaggevingsregels voor onderwijsinstellingen;
  • de relevante actuele ontwikkelingen in de fiscaliteit en de mogelijke gevolgen hiervan;
  • brede ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving.

Na afloop van de training

  • beschikt u over kennis van nieuwe wet- en regelgeving en de impact op de jaarrekeningen in PO, VO, MBO, HBO en WO. Alsmede de laatste ontwikkelingen en vereisten ten aanzien van het Bestuurs- en RvT-verslag, alsmede de jaarrekening volgens RJO en RJ 660;
  • heeft u inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in het Onderwijsaccountantsprotocol en mogelijke wijzigingen voor aankomende jaren;
  • bent u bekend met de meest recente ontwikkelingen en bevindingen/issues, voortvloeiend uit het financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs en diverse financiële onderzoeken;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van onder andere de verantwoording van groot onderhoud, de WNT en de Continuïteitsparagraaf;
  • heeft u inzicht in de voor u meest relevante fiscale ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw instelling.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor de financieel verantwoordelijken in het College van Bestuur, financieel directeuren, hoofden bedrijfsvoering en controllers/administrateurs van een PO-instelling, een VO-instelling, een MBO-instelling respectievelijk een HO-instelling (HBO en WO).

Trainers

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de brede sectorgroep Onderwijs van PwC. De facilitators zijn fiscale specialisten en specialisten op het gebied van financieel management.

Datum & Locatie

18 januari 2024 - PwC Rotterdam
25 januari 2024 - PwC Amsterdam
31 januari 2024 - PwC Utrecht
7 februari 2024 - PwC Eindhoven (vol)
13 februari 2024 - Live online

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- (vrijgesteld van btw).

Voor PwC alumni geldt een kortingsregeling van 10%. Wanneer u zich als PwC alumnus aanmeldt, vermeldt u dan bij de inschrijving in het opmerkingenveld dat u gebruik wilt maken van de PwC alumni korting.

Voor alle kortingsregelingen van PwC's Academy geldt dat deze niet onderling te combineren zijn tenzij dit expliciet is aangegeven.

Programma

De training start om 09:00 uur en duurt tot 16:30, dit is inclusief korte pauzes en een lunchpauze. Na afloop van de training is er een aansluitende borrel.

Tijd Onderdeel programma
9.00 - 9.20 Welkom & introductie
9.20 - 10.20 Actualiteiten - Onderwijsaccountantsprotocol (1)
10.20 - 10.35 Pauze
10.35 - 11.15 Actualiteiten - Topics (2)
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.30 AI
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.45 Actualiteiten - Jaarverslaggeving en IvhO (3)
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 15.50 Fiscale actualiteiten (1)
15.50 - 16.00 Korte pauze
16.00 - 16.20 Fiscale actualiteiten (2)
16.20 - 16.30
Vragen, evaluatie en afsluiting
16.30 Borrel

*Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com

Bij minimaal 8 deelnemers gaat de training door.

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons