Onderwijsactualiteiten

Bereid u voor op het verslagjaar!

Jaarlijks organiseren wij onze Onderwijsactualiteiten trainingen in de periode januari en februari. Tijdens de Onderwijsactualiteiten brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en relevante actualiteiten en de effecten hiervan op uw onderwijsinstelling en jaarrekening. Wij bieden u handvatten voor een juiste procesvoering van de jaarafsluiting.

In verschillende interactieve sessies maken, door in het onderwijs gespecialiseerde trainers, direct de vertaling naar uw praktijksituatie. Tijdens de training is er voldoende tijd om met de trainers en andere deelnemers te discussiëren over vraagstukken die u bezighouden en de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen op uw werkzaamheden en onderwijsinstelling.

Na de zomer wordt bekend gemaakt wat het programma is en welke specifieke onderdelen worden behandeld.

“Altijd weer kundige medewerkers die de training geven.”

Deelnemer Onderwijsactualiteiten 2024

“Ieder jaar weer interessante mix van actualiteiten.”

Deelnemer Onderwijsactualiteiten 2024

“Zoals ieder jaar, in relatief korte tijd veel nuttige informatie. Veel kennis bij de trainers. Dat maakt de dialoog prettig.”

Deelnemer Onderwijsactualiteiten 2023

Over deze training

De training gaat onder meer in op

  • de meest relevante wijzigingen in de jaarverslaggevingsregels voor onderwijsinstellingen;
  • de relevante actuele ontwikkelingen in de fiscaliteit en de mogelijke gevolgen hiervan;
  • brede ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving.

Na de zomer wordt bekend gemaakt wat het programma is en welke specifieke onderdelen worden behandeld.

Na afloop van de training

  • beschikt u over kennis van nieuwe wet- en regelgeving en de impact op de jaarrekeningen in PO, VO, MBO, HBO en WO. Alsmede de laatste ontwikkelingen en vereisten ten aanzien van het Bestuurs- en RvT-verslag, alsmede de jaarrekening volgens RJO en RJ 660;
  • heeft u inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in het Onderwijsaccountantsprotocol en mogelijke wijzigingen voor aankomende jaren;
  • bent u bekend met de meest recente ontwikkelingen en bevindingen/issues, voortvloeiend uit het financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs en diverse financiële onderzoeken;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van onder andere de verantwoording van groot onderhoud, de WNT en de Continuïteitsparagraaf;
  • heeft u inzicht in de voor u meest relevante fiscale ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw instelling.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor de financieel verantwoordelijken in het College van Bestuur, financieel directeuren, hoofden bedrijfsvoering en controllers/administrateurs van een PO-instelling, een VO-instelling, een MBO-instelling respectievelijk een HO-instelling (HBO en WO).

Trainers

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de brede sectorgroep Onderwijs van PwC. De facilitators zijn fiscale specialisten en specialisten op het gebied van financieel management.

Inhouse training

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze training voor uw organisatie op maat laten maken? Wij bespreken graag met u uw leerdoelen, de casuïstiek en de gewenste leerresultaten. Ook de duur, datum en locatie van de training stellen wij in overleg met u vast. Op basis van een voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Mogelijk programma

Het programma is voor uw organisatie op maat te maken. Onderstaand programma is een mogelijke invulling van het programma voor de inhouse training. Dit was het programma voor de Onderwijsactualiteiten 2024. 

Het programma voor de open training wordt vlak na de zomer bekend gemaakt.

Tijd Onderdeel programma
9.00 - 9.20 Welkom & introductie
9.20 - 10.20 Actualiteiten - Onderwijsaccountantsprotocol (1)
10.20 - 10.35 Pauze
10.35 - 11.15 Actualiteiten - Topics (2)
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.30 AI
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.45 Actualiteiten - Jaarverslaggeving en IvhO (3)
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 15.50 Fiscale actualiteiten (1)
15.50 - 16.00 Korte pauze
16.00 - 16.20 Fiscale actualiteiten (2)
16.20 - 16.30
Vragen, evaluatie en afsluiting
16.30 Borrel

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Open training

Vlak voor de zomer plannen wij de nieuwe data voor de open trainingen in 2025. Houd onze website in de gaten of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons