Onderwijsactualiteiten

Information Corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen onze trainingen niet langer klassikaal plaatsvinden en bieden wij deze via virtual classroom (live online) aan. U kunt zich gewoon inschrijven. Deelnemers die zich al hebben ingeschreven, informeren wij persoonlijk over de voortgang. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zullen deelnemers van onze trainingen tijdig informeren wanneer de situatie aanzienlijk verandert.

Tijdens de training Onderwijsactualiteiten informeren wij u over de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied van jaarverslaggeving. Ook behandelen we nieuwe uitdagingen die zijn geconstateerd als gevolg van de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld het werken op afstand, het werken met spoedprocedures en wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de jaarrekening en interne beheersing.

In verschillende interactieve sessies maken, door in het onderwijs gespecialiseerde trainers, direct de vertaling naar uw praktijksituatie. Tijdens de training is er voldoende tijd om met de trainers en andere deelnemers te discussiëren over vraagstukken die u bezighouden en de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen op uw werkzaamheden en uw onderwijsinstelling.

Mooie afwisseling tussen nieuwe ontwikkelingen en actualiteit jaarverslaggeving.

Deelnemer Onderwijsactualiteiten februari 2020

Over deze training

Na afloop van de training

  • beschikt u over kennis van nieuwe wet- en regelgeving en de impact op de jaarrekeningen 2020 in PO, VO, MBO, HBO en WO. Alsmede de laatste ontwikkelingen en vereisten ten aanzien van het Bestuurs- en RvT-verslag, alsmede de jaarrekening volgens RJO en RJ 660;
  • heeft u inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in het Onderwijsaccountantsprotocol 2020 en mogelijke wijzigingen voor de jaren daarna;
  • bent u bekend met de meest recente ontwikkelingen en bevindingen/issues, voortvloeiend uit het financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs en diverse financiële onderzoeken;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van onder andere de verantwoording van groot onderhoud, de WNT en de Continuïteitsparagraaf;
  • heeft u inzicht in de voor u meest relevante fiscale ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw instelling;
  • heeft u verder inzicht in de “lessons learned” voor uw instelling vanuit de coronacrisis. 

Voor wie?

Deze training is bestemd voor de financieel verantwoordelijken in het College van Bestuur, financieel directeuren, hoofden bedrijfsvoering en controllers/administrateurs van een PO-instelling, een VO-instelling, een MBO-instelling respectievelijk een HO-instelling (HBO en WO).

Trainers

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de brede sectorgroep Onderwijs van PwC. Jos Vermeulen en Richard Boonman zijn uw facilitators, in samenwerking met fiscale specialisten en specialisten op het gebied van financieel management.

Datum en locatie

Deze training wordt als virtuele training (live online) aangeboden op de volgende data:

  • 21-01-2021
  • 26-01-2021
  • 03-02-2021
  • 10-02-2021

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Indien deze training toch als klassikale training kan plaatsvinden, informeren wij u over deze mogelijkheid. 

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 730,- (vrijgesteld van btw).

Programma

09:00-09:15 Virtuele binnenkomst en introductie
  Deel 1
09:15-10:15

Jaarverslaggeving 2020, Onderwijsaccountantsprotocol 2020,
topics en financieel toezicht IvhO (deel 1)
10:15-10:25 Pauze
10:25-11:15 Jaarverslaggeving 2020, Onderwijsaccountantsprotocol 2020,
topics en financieel toezicht IvhO (deel 2)
11:15-11:30 Pauze 
11:30-12:30 Covid-19: lessons learned
12:30-14:00 Lunch
  Deel 2
14:00-15:00 Jaarverslaggeving 2020, Onderwijsaccountantsprotocol 2020,
topics en financieel toezicht IvhO (deel 3)
15:00-15:20 Pauze
15:20-16:30 Fiscale actualiteiten

Uw PE-portfolio 

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Leeradviseur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons