Onderwijsactualiteiten

Bereid u voor op het verslagjaar!

Tijdens de Onderwijsactualiteiten brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en relevante actualiteiten en de effecten hiervan op uw onderwijsinstelling en jaarrekening. Wij bieden u handvatten voor een juiste procesvoering van de jaarafsluiting

In verschillende interactieve sessies maken, door in het onderwijs gespecialiseerde trainers, direct de vertaling naar uw praktijksituatie. Tijdens de training is er voldoende tijd om met de trainers en andere deelnemers te discussiëren over vraagstukken die u bezighouden en de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen op uw werkzaamheden en onderwijsinstelling.

'Goed gedocumenteerd en breed. Veel ruimte voor eigen inbreng. Mooie balans van vertellen en interactie, en daarop inspelen. '

Deelnemer Onderwijsactualiteiten januari 2021

Over deze training

Inhoud van de training

Aandacht wordt onder andere besteed aan de impact van de nieuwe beleidsregel publiek-private activiteiten en het verantwoordingskader wat van toepassing is op de additionele middelen die voortkomen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Als speciaal onderwerp behandelen we cyberrisico’s voor onderwijsinstellingen. 

Na afloop van de training

  • beschikt u over kennis van nieuwe wet- en regelgeving en de impact op de jaarrekeningen in PO, VO, MBO, HBO en WO. Alsmede de laatste ontwikkelingen en vereisten ten aanzien van het Bestuurs- en RvT-verslag, alsmede de jaarrekening volgens RJO en RJ 660;
  • heeft u inzicht in de gevolgen van de wijzigingen in het Onderwijsaccountantsprotocol en mogelijke wijzigingen voor aankomende jaren;
  • bent u bekend met de meest recente ontwikkelingen en bevindingen/issues, voortvloeiend uit het financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs en diverse financiële onderzoeken;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van onder andere de verantwoording van groot onderhoud, de WNT en de Continuïteitsparagraaf;
  • heeft u inzicht in de voor u meest relevante fiscale ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw instelling.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor de financieel verantwoordelijken in het College van Bestuur, financieel directeuren, hoofden bedrijfsvoering en controllers/administrateurs van een PO-instelling, een VO-instelling, een MBO-instelling respectievelijk een HO-instelling (HBO en WO).

Trainers

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de brede sectorgroep Onderwijs van PwC. Jos Vermeulen, Richard Boonman en Pim Steendijk zijn uw facilitators, in samenwerking met fiscale specialisten en specialisten op het gebied van financieel management.

Datum & locaties

19 januari 2023 - PwC Rotterdam
24 januari 2023 - PwC Amsterdam
1 februari 2023 - PwC Utrecht
8 februari 2023 - PwC Eindhoven
14 februari 2023 - Live online

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- (vrijgesteld van btw).

Voor PwC alumni geldt een kortingsregeling van 10%. Wanneer u zich als PwC alumnus aanmeldt, vermeldt u dan bij de inschrijving in het opmerkingenveld dat u gebruik wilt maken van de PwC alumni korting.

Voor alle kortingsregelingen van PwC's Academy geldt dat deze niet onderling te combineren zijn tenzij dit expliciet is aangegeven.

Programma

Tijd* Onderdeel programma
09.00 - 09.20 Welkom & introductie
09.20 - 10.10 Actualiteiten - Onderwijsaccountantsprotocol (1)
10.10 - 10.30 Pauze
10.30 - 11.15 Actualiteiten - Topics (2)
11.15 - 11.30 Pauze
11.30 - 12.30 ESG
12.30 - 13.30 Lunchpauze
13.30 - 14.45
Actualiteiten - Jaarverslaggeving en IvhO (3)
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 15.50 Fiscale actualiteiten (1)
15.50 - 16.00 Korte pauze
16.00 - 16.20 Fiscale actualiteiten (2)
16.20 - 16.30 Vragen, evaluatie en afsluiting

*onder voorbehoud van wijzigingen. 

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons