Basistraining jaarverslaggeving in het onderwijs

Gaat u de komende periode aan de slag met de jaarrekening of bent u al begonnen en merkt u dat uw kennis kan worden geupdate of uitgebreid? Tijd om aandacht te besteden aan uw basiskennis van jaarverslaggeving in het Onderwijs!

Onderwijsinstellingen zijn verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de hand van een jaarrapportage, bestaande uit een jaarverslag en een jaarrekening. Bent u mede verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrapportage? Dan dient u inzicht te hebben in alle vereisten vanuit de wet- en regelgeving voor de onderwijssector. Deze training gaat in op de belangrijkste wet- en regelgeving en wat dit voor u betekent. Na afloop bent u in staat uw rol binnen het rapportageproces beter in te vullen.

Na afloop van de training:

  • weet u aan welke vereisten het jaarverslag dient te voldoen;
  • kent u de vereisten voor het opstellen van de jaarrekening, op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs/RJ 660;
  • weet u wat de thema’s WNT, doordecentralisatie en/of aanbestedingsrecht voor uw instelling kunnen betekenen;
  • bent u bekend met de continuïteitsparagraaf en de totstandkoming hiervan;
  • heeft u inzicht in de vereisten vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ;
  • heeft u inzicht in de onderwijsspecifieke jaarrekeningposten en bijbehorende toelichtingen;
  • bent u bekend met de begrippen ‘Bezoldiging bestuurders’ en de ‘WNT’ en kunt u dit toepassen in de praktijk;
  • kent u het verschil tussen financiële rechtmatigheid c.q. algemene rechtmatigheid.

Voor wie?

Deze training is voor financials in de onderwijssector die kennis van de jaarrekening hebben, maar nog niet goed thuis zijn in de specifieke eisen daaraan.

Interesse

Heeft u interesse in deze training? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek. Op basis van dit gesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Via het contactformulier kunt u meer informatie aanvragen over deze training en uw wensen kenbaar maken. Wij nemen dan contact met u op om deze training voor u op maat te maken.

PE-uren/punten

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van PwC's Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen deze training krijgen accountants (AA en RA) 1 PE-uur per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 1 PE-punt per gevolgd lesuur. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons