Basistraining jaarverslaggeving in het onderwijs

Gaat u de komende periode aan de slag met de jaarrekening of bent u al begonnen en merkt u dat uw kennis kan worden geupdate of uitgebreid? Tijd om aandacht te besteden aan uw basiskennis van jaarverslaggeving in het Onderwijs!

Onderwijsinstellingen zijn verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de hand van een jaarrapportage, bestaande uit een jaarverslag en een jaarrekening. Bent u mede verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrapportage? Dan dient u inzicht te hebben in alle vereisten vanuit de wet- en regelgeving voor de onderwijssector. Deze training gaat in op de belangrijkste wet- en regelgeving en wat dit voor u betekent. Na afloop bent u in staat uw rol binnen het rapportageproces beter in te vullen.

Na afloop van de training:

  • weet u aan welke vereisten het jaarverslag dient te voldoen;
  • kent u de vereisten voor het opstellen van de jaarrekening, op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs/RJ 660;
  • weet u wat de thema’s WNT, doordecentralisatie en/of aanbestedingsrecht voor uw instelling kunnen betekenen;
  • bent u bekend met de continuïteitsparagraaf en de totstandkoming hiervan;
  • heeft u inzicht in de vereisten vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ;
  • heeft u inzicht in de onderwijsspecifieke jaarrekeningposten en bijbehorende toelichtingen;
  • bent u bekend met de begrippen ‘Bezoldiging bestuurders’ en de ‘WNT’ en kunt u dit toepassen in de praktijk;
  • kent u het verschil tussen financiële rechtmatigheid c.q. algemene rechtmatigheid.

Voor wie?

Deze training is voor financials in de onderwijssector die kennis van de jaarrekening hebben, maar nog niet goed thuis zijn in de specifieke eisen daaraan.

Inhouse training

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze training voor uw organisatie op maat? Wij bespreken graag met u uw leerdoelen, de casuïstiek en de gewenste leerresultaten. Ook de duur, datum en locatie van de training stellen wij in overleg met u vast. Op basis van een voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons