Jaarrekeningactualiteiten voor woningcorporaties

Bereid u voor op het verslagjaar!

Jaarlijks organiseren wij de training Jaarrekeningactualiteiten voor woningcorporaties in de periode november en december. Tijdens deze actualiteiten training brengen we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en relevante actualiteiten die van invloed zijn op uw woningcorporatie en jaarrekening.

Verschillende onderwerpen worden behandeld die essentieel zijn voor een goed begrip van de jaarrekeningactualiteiten. We gaan in op brede ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving, waarbij we de laatste trends en veranderingen bespreken. Best practices worden gedeeld op basis van ervaringen uit voorgaande jaren, zodat u kunt profiteren van de kennis en inzichten die we hebben opgedaan.

Na de zomer wordt bekend gemaakt wat het programma is en welke specifieke onderdelen worden behandeld.

“Duidelijke uitleg en variatie van onderwerpen, heel breed.”

Deelnemer training Jaarrekeningactualiteiten woningcorporaties 2023

“Interactie en praktijkvoorbeelden. Zeker ook de uitleg over bepaalde begrippen die wellicht niet voor iedereen helder zijn.”

Deelnemer training Jaarrekeningactualiteiten woningcorporaties 2023

Over deze training

Deze training gaat in op

  • brede ontwikkelingen  en actualiteiten op het gebied van verslaggeving;
  • ontwikkelingen ten aanzien van de marktwaarde en beleidswaarde;
  • verantwoording van latenties en ontwikkelingen hierin;
  • best practices op basis van ervaringen uit voorgaand jaar;

Na de zomer wordt bekend gemaakt wat het programma is en welke specifieke onderdelen worden behandeld.

Na afloop van deze training

  • bent u staat om de belangrijkste aandachtspunten voor uw jaarrekeningproces te identificeren en tijdig op te pakken;
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor uw jaarrekeningproces;
  • heeft u ervaringen uitgedeeld met ons en uw collega’s in de sector.

Voor wie?

De training is primair gericht op (financiële) directeuren, controllers, administrateurs en beleidsmedewerkers van woningcorporaties.

De trainers

De trainingen worden georganiseerd door de sectorgroep Woningcorporaties van PwC.

Inhouse training

Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze training voor uw organisatie op maat laten maken? Wij bespreken graag met u uw leerdoelen, de casuïstiek en de gewenste leerresultaten. Ook de duur, datum en locatie van de training stellen wij in overleg met u vast. Op basis van een voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Mogelijk programma

Het programma is voor uw organisatie op maat te maken. Onderstaand programma is een mogelijke invulling van het programma voor de inhouse training. Dit was het programma voor de training Jaarrekeningactualiteiten voor woningcorporaties 2023.

Het programma voor de open training wordt vlak na de zomer bekend gemaakt.

Tijd

Programma onderdeel

10.00 - 10.15

Start, opening en programma, kennismaking

10.15 - 11.00

Doorkijk op het gebied van de regelgeving en toezichthouders, BZK

11.00 - 11.15

Korte pauze

11.15 - 12.00

Actualiteiten op het gebied van verslaggeving (deel 1)

12.00 - 13.00

Lunchpauze & mogelijkheden tot netwerken 

13.00 - 13.45

Actualiteiten op het gebied van verslaggeving (deel 2) specifiek gericht op  ESG.

13.45 - 14.45

Fiscale actualiteiten

14.45 - 15.00

Afsluiting, vragen, evaluatie

15.00

Borrel

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Open training

Vlak voor de zomer plannen wij de nieuwe data voor de open trainingen in 2024. Houd onze website in de gaten of blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons