Jaarrekeningactualiteiten voor woningcorporaties

Information Corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden wij onze trainingen via virtual classroom (live online) aan. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zullen deelnemers van onze trainingen tijdig informeren wanneer de situatie aanzienlijk verandert. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

Bereid u voor op het verslagjaar!

In februari hebben wij een extra, verkorte sessie gepland voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen.

Graag kijken wij weer met u vooruit naar de jaarrekening van 2020 en brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en relevante actualiteiten, en de effecten hiervan op uw woningcorporatie en jaarrekening.

In deze actualiteitensessie bieden wij u handvatten voor een juiste procesvoering van de jaarafsluiting. Daarnaast informeren wij u over de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van jaarverslaggeving en fiscaliteit en staan wij onder meer stil bij de ontwikkelingen rondom de beleidswaarde, SBR Wonen en de verwerking van latenties. Ook gaan we kort in op de uitdagingen die zijn geconstateerd als gevolg van de coronacrisis, zoals het werken op afstand en de gevolgen van Covid-19 op uw jaarrekening en interne beheersing.

Leuke en interessante training waar veel bruikbare informatie in korte tijd wordt gegeven.

Deelnemer training Jaarrekeningactualiteiten Woningcorporaties 2019

Datum

Voor deze training hebben wij een extra live online training gepland op 9 februari 2021.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 295,- (vrijgesteld van btw).

Programma

Trainingstijden zijn van 09.30 - 12.00 uur. Het programma bestaat uit Actualiteiten inclusief Covid-19, Fiscaliteiten en Verslaggeving.

Nieuwe regeling voor accountants (AA en RA) per 1 januari 2021

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

NB: overgangsregeling NBA voor accountants

Tot 30 juni 2021 heeft u de mogelijkheid om nog PE-uren (AA en RA) te ontvangen welke u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting van 2020. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training. Indien u gebruikt maakt van de overgangsregeling en deze training registreert voor 2020, kunt u deze training niet gebruiken in uw PE-portfolio 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. Voor deze training kunt u 2 PE-punten schrijven. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Leeradviseur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons