Fraude en Fraudebeheersing

Leer alles over het signaleren en beheersen van frauderisico’s en het omgaan met eventuele fraude gerelateerde dilemma’s binnen uw organisatie. Wij bieden de fraudetraining aan met simulatie en/of met rollenspel. Bij de training inclusief fraudesimulatie ondervindt u aan den lijve hoe het is om een fraude-onderzoek uit te voeren.

Met het rollenspel (met acteur) oefent u met frauderisicofactoren, het herkennen van de fraudeur en het signaleren van fraude.

De volgende leerdoelstellingen staan centraal: 

  • de bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van fraude en frauderisicofactoren; 
  • het begrip vergroten over fraude en frauderisicofactoren; 
  • de vaardigheden vergroten in het onderkennen van fraude en frauderisicofactoren en het niet naleven van wet- en regelgeving; d
  • e vaardigheden vergroten in het omgaan met dilemma’s.

Tijdens het Fraude Film Festival 2018 participeerde ik in de “Fraudesimulatie” van PwC. Via een case werden de participanten mee genomen in het opzetten van een data gedreven forensische opdracht en de dilemma’s die daarbij een rol spelen. Het was een leerzame en leuke ervaring

Willem Buijs (Audit Department Head bij ING)

Voor wie?

De training is voor interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business.

De trainers:

De trainingen worden gegeven door ervaren inhouds- en gedragstrainers op het gebied van fraude en communicatie.

De training gaat onder meer in op:

  • de rol en verantwoordelijkheid van de accountant op het gebied van fraude (VGBA);
  • frauderisicofactoren: met behulp van een fraudesimulatie of rollenspel signalen en fraudeurs leren herkennen en het voorkomen van fraude; 
  • wat te doen bij constatering van fraude (wet- en regelgeving, fraudeonderzoek, rol van de accountant); 
  • inzicht in stand van zaken bij de eigen organisatie op het gebied van fraude/ integriteit en hoe het gesprek daarover aan te gaan in de eigen organisatie; 
  • casuïstiek en dilemma’s van de deelnemers.

I experienced the pressure cooker session organized by PwC during the Fraud Film Festival. For one hour I was submerged in a contest to unravel a potential fraud case. Brainstorming about the possibilities and checking that with the available data: it was very educational and entertaining.

John Mooring (Anti-Fraud Officer bij Nationale-Nederlanden)

"Leuke training waar goed gefocust wordt op de belangrijke zaken met erg leuke afwisseling met praktische casus."

Deelnemer fraudetraining april 2020

Interesse?

Heeft u interesse in deze training? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek.

De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis van het voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Nieuwe regeling voor accountants (AA en RA) per 1 januari 2021

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

NB: overgangsregeling NBA voor accountants

Tot 30 juni 2021 heeft u de mogelijkheid om nog PE-uren (AA en RA) te ontvangen welke u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting van 2020. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training. Indien u gebruikt maakt van de overgangsregeling en deze training registreert voor 2020, dan kunt u deze training niet gebruiken in uw PE-portfolio 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Leeradviseur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons