Fraude en Fraudebeheersing

De verplichte fraudetraining die je niet mag missen!

Op basis van het programma van eisen van de NBA hebben wij de fraudetraining met simulatie opgesteld. Tijdens deze training staan de volgende leerdoelstellingen centraal:

  • de bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van fraude en frauderisicofactoren;.

  • het begrip vergroten over fraude en frauderisicofactoren;

  • de vaardigheden vergroten in het onderkennen van frauderisicofactoren, als ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;

  • de vaardigheden vergroten in het omgaan met dilemma’s.

Tijdens het Fraude Film Festival 2018 participeerde ik in de “Fraudesimulatie” van PwC. Via een case werden de participanten mee genomen in het opzetten van een data gedreven forensische opdracht en de dilemma’s die daarbij een rol spelen. Het was een leerzame en leuke ervaring

Willem Buijs (Audit Department Head bij ING)

Aanleiding

In 2017 gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening de verplichting om een training frauderisicofactoren te volgen. Het bestuur van de NBA acht het van belang dat ook andere accountants een verplichte training fraude volgen zodat ook zij invulling kunnen geven aan de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van fraude.

Voor wie?

De training is voor interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business.

De trainers:

De trainingen worden gegeven door ervaren inhouds- en gedragstrainers op het gebied van fraude en communicatie.

I experienced the pressure cooker session organized by PwC during the Fraud Film Festival. For one hour I was submerged in a contest to unravel a potential fraud case. Brainstorming about the possibilities and checking that with the available data: it was very educational and entertaining.

John Mooring (Anti-Fraud Officer bij Nationale-Nederlanden)

"Leuke training waar goed gefocust wordt op de belangrijke zaken met erg leuke afwisseling met praktische casus."

Deelnemer fraudetraining april 2020

Datum

Deze training staat gepland op 17 september 2020

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Indien deze training niet als klassikale training kan plaatsvinden, wordt deze op 17 en 22 september als virtuele training (live online), verspreid over twee dagdelen, aangeboden. Wij zullen u hier tijdig over informeren.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 475,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal.

Locatie

PwC Utrecht

Newtonlaan 205

3584 BH Utrecht

09.00 – 09.30 uur

Introductie

09:30 – 11:00 uur

Fraudesimulatie

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:15 uur

NOCLAR

12:15 – 13:00 uur

Lunch

13:00 – 14:30 uur

Think like a fraudster

14:30 – 14:45 uur

Pauze

14:45 – 15:45 uur

Beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude en wet- en regelgeving bij constatering van fraude

15:45 – 16:30 uur

Spiegelen eigen organisatie, bespreken dilemma’s en gebruik van het morele intervisiemodel

16:30 – 16:45 uur

Vragen, evaluatie en afsluiting

PE-uren Accountants

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten RC’s

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 7 PE-punten per module. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Leeradviseur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons