Fraud Awareness

Inhouse training

Fraude in tijden van de coronacrisis

De coronacrisis brengt bijzondere frauderisico’s met zich mee. Denk aan mogelijke schendingen van controlemaatregelen, minder veilige IT-systemen voor thuiswerkers en groeiende financiële problemen op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Tijd om uw medewerkers hierin te ontwikkelen!

Met de Fraud Awareness sessie maken wij uw medewerkers bewust van deze frauderisico’s en reiken wij handvatten aan hoe hiermee om te gaan. Zorg juist nu dat uw medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om met frauderisico’s en integriteitsvraagstukken om te kunnen gaan. 

Meer over deze training

Wat bieden we?

  • Een snelle, begrijpelijke en interactieve sessie in tweemaal 1,5 of eenmaal 3 uur, waarin twee van onze forensisch onderzoekers uw medewerkers volledig op de hoogte brengen van actuele en al bestaande risico’s, uiteraard met de uitgebreide mogelijkheid tot het stellen van vragen.
  • De training is volledig gericht op uw branche en specifieke risico’s.
  • De training wordt online gegeven via Google Hangouts, Teams of Webex. Deelname door maximaal 20 personen per training.

Al onze live online sessies worden begeleid door een technical host, die alle deelnemers verwelkomt en hen helpt met alle technische vragen die zij voorafgaand of tijdens de sessie hebben. Deze technical host ondersteunt ook de trainers tijdens de sessie.

 

De training gaat onder meer in op

  • Hoe kijkt uw organisatie aan tegen fraude en integriteit? Weten uw medewerkers de regels te vinden?
  • Wat is acceptabel en wat niet? (Dilemma’s)
  • Wat moet men melden en bij wie?
  • Real life cases (inclusief Covid-19 en cyber problematiek)
  • De problematiek rond kostendeclaraties/creditcards
  • Inkoopfacturen

Na afloop van de training

Na afloop van de training weten uw medewerkers beter wat er van hen wordt verwacht als zij onregelmatigheden constateren, hoe onregelmatigheden kunnen worden herkend en wat er bij wie moet worden gemeld. 

Voor wie?

Voor iedereen die operationeel werkt, dus bijvoorbeeld medewerkers finance, crediteurenadministratie, verkoopmedewerkers, projectleider, controllers.

Wie zijn de trainers?

De trainers zijn werkzaam bij PwC Forensic Services en houden zich dagelijks bezig met het adviseren van allerlei organisaties op het gebied van het voorkomen en onderzoeken van fraude. Door hun ervaring kunnen zij vertellen over tal van interessante praktijkgevallen.

Interesse?

Heeft u interesse in dit inhouse leertraject? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek.

De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis van het voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Nieuwe regeling voor accountants (AA en RA) per 1 januari 2021

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

NB: overgangsregeling NBA voor accountants

Tot 30 juni 2021 heeft u de mogelijkheid om nog PE-uren (AA en RA) te ontvangen welke u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting van 2020. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training. Indien u gebruikt maakt van de overgangsregeling en deze training registreert voor 2020, dan kunt u deze training niet gebruiken in uw PE-portfolio 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons