Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finance Business Partnering

PwC Academy

Inhouse training

Voeg waarde toe aan uw business en ontwikkel uw finance professional naar de rol van business partner

De wereld verandert. Door meer digitalisering en automatisering is in steeds meer organisaties een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Om ervoor te zorgen dat finance professionals meebewegen in deze snel veranderende werkwereld, moeten zij zich doorontwikkelen tot strategische business partner. 

Laat de financiële functie nauw samenwerken met de business en het management ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen in strategische situaties. Ontwikkel uw finance professionals naar de rol van business partner!

Meer over Finance Business Partnering

De stappen naar finance business partner

Om beter toegerust te zijn op de toekomst en impact te kunnen maken, kan de finance professional zich naar business partner ontwikkelen met behulp van de volgende stappen: 

 1. Finance professionals bewust maken van de verschillende rollen die zij binnen een organisatie hebben en wat er nodig is om elk van de rollen te vervullen. 

 2. Inzicht verschaffen in wat en hoe financiële professionals zich kunnen ontwikkelen om effectiever te worden als business partner van de organisatie. 

 3. Betrokkenheid creëren bij de financiële functie bij het beoordelen en identificeren van wat ze moeten ontwikkelen om door te groeien naar de rol van business partner.

 4. Het juiste ondersteuningssysteem bieden (d.w.z. coaching, mentoring, HR-tools en processen) om het gedrag en de manier van werken daadwerkelijk te veranderen.

Wat levert het op?

Door in uw financiële functie te investeren ontstaat een business partner die meer impact maakt, door onder meer optimaal gebruik te maken van digitale mogelijkheden en systemen. Dit resulteert onder andere in:

 • Een verbetering in analyses en interpretaties, gericht op een grotere voorspellende waarde van rapportages;

 • Een verberting in de relatie met het primaire proces en de stakeholders binnen uw organisatie, waarin het gezamenlijke doel centraal staat, waardoor de financial beter in staat is om impactvol te adviseren.

De financial die niet optimaal is doorontwikkeld

De financiële functie die zich niet optimaal heeft doorontwikkeld binnen de organisatie herkent u aan de volgende situaties:

 • financiële rapportages hebben een relatief lange doorlooptijd, doordat er sprake is van een arbeidsintensief rapportageproces;

 • er is onvoldoende diepgang in de analyses van financiële rapportages, waarbij voornamelijk wordt gefocust op het verleden;

 • de focus ligt voornamelijk op ‘compliance en control’ in plaats van op de efficiëntie van transacties en de ontwikkelingen van de organisatie;

 • er zijn botsingen met stakeholders in het primaire proces, waarbij onvoldoende duidelijk is wat het gezamenlijke doel is.

Voor wie?

De leeroplossing is geschikt voor finance professionals (bijv. business controller, financial controller, internal auditor) die samenwerken met niet-financiële collega’s om waarde te creëren en meer impact willen maken binnen de organisatie.

Verschillende bouwstenen

De ontwikkeling naar business partner is een leertraject en bestaat uit een combinatie van verschillende bouwstenen, gericht op kennis en vaardigheden. Mede vanwege de verandering die nodig is in de manier van werken, zorgt deze combinatie voor de juiste ontwikkeling om de rol van business partner in de organisatie te kunnen vervullen.

Op basis van uw specifieke situatie en de gestelde doelen bepalen wij samen met u uit welke bouwstenen het leertraject voor uw organisatie bestaat. Mogelijke bouwstenen zijn hieronder opgenomen en onbeperkt uit te breiden. Zo kan het leerprogramma bestaan uit een training van 5 dagdelen maar bijvoorbeeld ook uit een traject van 12 weken. Dit is afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Bouwstenen op het gebied van vaardigheden

Adviesvaardigheden:

 • Kritisch luisteren
 • Het achterhalen van de werkelijke vraag
 • Impactvol adviseren

Communicatievaardigheden:

 • Schriftelijk (rapporteren met impact)
 • Presentatievaardigheden

Leiderschapsvaardigheden:

 • Leading self
 • Leading others
 • Leading business & change

Bouwstenen op het gebied van kennis

 • Ontwikkelingen in markt/trends die vertaald worden naar de gevolgen voor de eigen organisatie
 • Data-analyse en visualisatie met waar mogelijk hulp van systemen die al aanwezig zijn binnen de organisatie
 • Kennis van nieuwe digitale tools/methoden, zoals blockchain, design thinking, agile werken etc.
 • Ontwikkelingen in wet-en regelgeving, vertaald naar de gevolgen voor eigen organisatie.

Interesse?

Heeft u interesse in dit inhouse leertraject? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek.

De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis van het voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 63

Jeroen Stroet

Jeroen Stroet

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 203 37 92

Volg ons

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement (inclusief internationale gegevensuitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Hide