Duurzaamheid voor bestuurders, toezichthouders en beleidsbepalers

Inhouse training

Neem contact met ons op

Duurzaamheid is een terugkerend thema in de boardroom en onder commissarissen. Europese wetgeving verplicht ondernemingen met duurzaamheid aan de slag te gaan en de nieuwe Corporate Governance Code noemt lange termijn waardecreatie als belangrijkste toevoeging. In uw bestuurlijke rol dient u niet enkel op de hoogte te zijn wat er op u afkomt. Uw visie op de lange termijn duurzame strategie is onmisbaar voor het voortbestaan van de organisatie. ESG (Environmental, Social, Governance) hoort tegenwoordig terug te komen in de hele organisatie, van strategievorming tot het toetsen van de jaarrekening, van de cultuur en mindset van de organisatie tot risicomanagement en risico analyses. En dat vraagt wat van u. 

Om u te ondersteunen bieden wij een opleidingsprogramma voor u en uw team. Het programma draagt bij aan compliant zijn met nieuwe wetgeving zoals CSRD én de nieuwe bestuurlijke vereisten van de Corporate Governance Code. Het helpt u in uw bestuurlijke rol van strategie tot compliance. Tijdens het programma maken we de individuele doorvertaling naar uw organisatie en situatie.

Heeft u interesse in deze training?
Neem contact met ons op

We starten met een sessie rondom de verschillende ESG ontwikkelingen zodat u op de hoogte bent van het speelveld. Met deze sessie, samen met de te volgen e-learnings, heeft u een gedegen basiskennis van ESG. Daarop borduren we verder in een 2-tal 'deep dive' sessie over ESG strategie en ESG transformatie.

Duur: 2 uur

U ontvangt toegang tot ons leerplatform. In uw eigen tijd volgt u een aantal e-learnings (Engelstalig):

 • What is ESG?
 • Stakeholder expectations
 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
Duur: 1,5 uur

In de sessie rondom strategie zoomen we in op de impact van regelgeving op de strategie, bedrijfsvoering en rapportages. Bijv. regelgeving zoals NFRD/CSRD, de vernieuwde Corporate Governance Code, EU Taxonomy en SFRD. We verkennen gezamenlijk hoe dit wordt omgezet naar een ESG strategie met concrete doelen en acties voor uw organisatie.

Duur: 2 uur

In de deep dive over ESG transformatie gaan we aan de slag met de stap van strategie wens naar rapportage-werkelijkheid. U heeft daarmee een beeld van waar uw organisatie staat en wat nodig is voor de transformatie.

Duur: 2 uur

Over deze cursus

Inhoud van de cursus

Het programma bestaat uit een aantal onderdelen: korte sessies (keuze uit live of online) en zelfstudie door middel van e-learnings. Samen met u bespreken we graag of dit programma aansluit bij uw behoefte of dat u onderwerpen wenst toe te voegen in het programma. 

De training wordt zowel Nederlands als Engelstalig aangeboden, de materialen zijn Engelstalig. 

Met dit programma kunt u voldoen aan het verplichte NBA ESG-onderwerp voor 2023 en 2024. 

Na afloop van deze cursus

 • heeft u de nodige basiskennis over duurzaamheids-/ESG ontwikkelingen;
 • begrijpt u welke rol u kan innemen op het gebied van ESG in uw organisatie;
 • heeft u de materiële thema’s van uw organisatie geïdentificeerd, geprioriteerd en gevalideerd;
 • kunt u vaststellen waar uw interne organisatie nu staat in relatie tot het externe ESG-ecosysteem;
 • heeft u uitdagende, impactvolle ESG-doelen voor uw organisatie opgesteld;
 • heeft u de eerste stappen bepaald in de ontwikkeling van uw ESG-strategie voor een duurzame toekomst;
 • kent u het startpunt van uw organisatie en de belangrijkste stappen voor de transformatie van ESG-ambities naar ESG-doelen, naar KPI's, naar reporting;
 • heeft u inzicht in wat er nodig is voor een succesvolle transformatie binnen uw organisatie, waaronder factoren als organisatiecultuur en governance;
 • bent u geïnspireerd door voorbeelden bij vergelijkbare organisaties.

Dit programma is voor organisaties ook op maat te maken in de vorm van klassikale en virtuele sessies. De programma’s zijn voorzien van de nieuwste leertechnologieën en -methoden en passende interventies om het gewenste resultaat te bereiken. 

Voor wie?

Dit programma staat open voor bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders.

Wie zijn de trainers?

Het leerprogramma wordt georganiseerd en gefaciliteerd door onze ESG-experts. De trainers hebben uitgebreide ervaring met het toepassen van dit onderwerp in de rol van de bestuurder of toezichthouder. De experts ondersteunen dagelijks organisaties bij onder meer de integratie van ESG in hun strategie en bedrijfsmodel, de implementatie van ESG-regelgeving processen en procedures in organisaties en het opzetten en verbeteren van ESG rapportage naar stakeholders.

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons