Taakverdeling per 1 juli 2019 (wordt binnenkort aangepast)

Raad van commissarissen

 • dr. Ir. C. van Eykelenburg
 • prof. dr. N. Ellemers
 • A. Jorritsma-Lebbink
 • mr. F.W. Oldenburg
 • mr. drs. C.J.M. van Rijn
 • mr. Y.C.M.Th. van Rooy
 • dr. J. Sijbrand

Onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen:

Remuneratiecommissie

 • A. Jorritsma-Lebbink
 • dr. Ir. C. van Eykelenburg
 • mr. Y.C.M.Th. van Rooy
 • dr. J. Sijbrand

Auditcommissie

 • mr. drs. C.J.M. van Rijn
 • A. Jorritsma-Lebbink
 • mr. F.W. Oldenburg

Commissie Publiek Belang

 • dr. J. Sijbrand
 • prof. dr. N. Ellemers
 • dr. Ir. C. van Eykelenburg
 • A. Jorritsma-Lebbink
 • mr. F.W. Oldenburg
 • mr. drs. C.J.M. van Rijn
 • mr. Y.C.M.Th. van Rooy

Selectie- en Benoemingscommissie

 • dr. Ir. C. van Eykelenburg
 • prof. dr. N. Ellemers
 • mr. F.W. Oldenburg

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons