Verantwoord ondernemen

Wij zijn overtuigd van onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Daarom vinden we verantwoord ondernemen van het allergrootste belang. Het is een voorwaarde voor een betere wereld en voor ons succes daarin op de lange termijn. Wij willen zelf verantwoord ondernemen: zo stellen we hoge eisen aan de kwaliteit die we leveren, en willen we transparant, betrouwbaar en eerlijk opereren. Verantwoord ondernemen is de kern van onze organisatie en onze dienstverlening aan anderen.

Verantwoord ondernemen bevorderen

We zetten onze kennis, vaardigheden en ervaring in om verantwoord ondernemen te bevorderen. We weten dat bedrijven met grote maatschappelijke vraagstukken te maken hebben en we zien dat juist daar grote winst te behalen is. Of het nu gaat om duurzaam grondstoffenbeheer, transparantie of eerlijk zaken doen, wij zijn deel van de oplossing. ‘Part of it’ zoals we dat noemen in onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie: we lossen problemen op en bouwen aan vertrouwen. Vertrouwen in bedrijven, in de samenleving en in de toekomst. Samen met onze klanten kunnen we het verschil maken, door onze kennis, vaardigheden, innovaties en ons netwerk in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Speciale dienstverlening

Verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. We hebben voor onze klanten speciale diensten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering, vergrijzing en mobiliteit. En we onderzoeken voortdurend hoe we bedrijven kunnen ondersteunen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld milieubeleid en sociale rechtvaardigheid. Zo helpen wij wereldwijd ondernemingen om van verantwoord ondernemen dagelijks werk te maken.

Wereldwijde gedragscode

Omdat verantwoord ondernemen de leidraad is van ons dagelijks werk, is het ook vastgelegd in onze wereldwijde gedragscode die voor elke PwC’er geldt. En het is het uitgangspunt voor onze belastinggedragscode. Hierin staat onder meer dat wij onze klanten niet alleen adviseren over het minimaliseren van de belastingdruk binnen de bestaande regels, maar ook over de gevolgen van beslissingen voor de maatschappij. Zo helpen we hen om van Corporate Responsibility ‘business as usual’ te maken.

Sustainable Development Goals

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben in 2015 zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) vastgesteld die ertoe moeten leiden dat in 2030 oplossingen zijn gevonden voor ’s werelds meest urgente problemen. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol bij het behalen van deze doelen. De doelen sluiten nauw aan bij onze purpose, en raken zowel onze eigen bedrijfsvoering als onze dienstverlening naar klanten. Om te bepalen welke van de doelen het meest relevant zijn voor het werk dat we doen, hebben we alle zeventien SDG's geanalyseerd en negen doelen geïdentificeerd die het meest relevant zijn voor onze organisatie, met een focus op SDG 8, 10, 12 en 16. We hebben deze negen doelen gekoppeld aan onze waardecreatie op de lange termijn (zie pagina 24 van ons jaarverslag). Activiteiten die we al ondernemen, staan in dit document.

In november 2017 hebben wij het SDG Booster event georganiseerd. Met dit event hebben wij de publieke sector, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en social enterprises bij elkaar gebracht om kennisuitwisseling tussen sectoren en partnering op het gebied van de SDGs te faciliteren. Tijdens het evenement presenteerden wij de belangrijkste uitkomsten van onze onderzoeken naar de integratie van de Sustainable Development Goals (SDGs). De publicatie SDG Booster biedt een inventarisatie, een stand van zaken van hoe verschillende sectoren omgaan met de SDG's, wat goed gaat en wat beter kan. De publicatie SDG Reporting Challenge 2017 betreft een onderzoek naar de manier waarop bedrijven zich verantwoorden over de SDG’s en hun prestaties op de daaraan gelinkte duurzaamheidsindicatoren.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons