Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Samenwerking

Wij hebben partnerschappen en samenwerkingsverbanden met een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal ondernemen, circulariteit of andere duurzaamheidsgebieden. Wij delen met die organisaties de ambitie om impact te maken in de maatschappij. We delen kennis en vaardigheden met onze partners en we leren ook van hen.

Playback of this video is not currently available

0:02:03

Partnership PwC Nederland & Social Enterprise NL

Wineke Haagsma, Stefan Panhuijsen (Social Enterprise NL) en Bert van Son (MUD Jeans) over de waarde van social enterprises en de samenwerking met PwC.

Social enterprises

Social Enterprise NL

Wij zijn een van de founding partners van Social Enterprise NL en hebben ons partnership wederom verlengd. Dit platform verbindt en vertegenwoordigt social enterprises, deelt kennis en werkt aan her- en erkenning.

Social enterprises zijn een belangrijke pijler in de transitie naar de Impact Economie. Zij nemen het voortouw en laten zien dat het kan. We zijn er trots op dat we via de samenwerking met Social Enterprise NL deze beweging mogen versnellen.

Social Enterprise NL kijkt erg uit naar de komende jaren om samen met PwC nog meer impact te maken. Mark Hillen van Social Enterprise NL: “PwC heeft de afgelopen 9 jaar laten zien dat zij van grote toegevoegde is op de ontwikkeling van de social enterprise beweging, zowel door directe ondersteuning aan ondernemers als door ecosysteem versterkende initiatieven zoals onderzoeken naar de relatie tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Wij zijn dan ook erg trots en dankbaar dat we deze samenwerking kunnen verlengen.”

Een van de initiatieven van Social Enterprise NL is de ontwikkeling van de Code voor sociaal ondernemerschap om deze er- en herkenning te bevorderen. Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze code en treden ook op als beoordelaar om vast te stellen of social enterprises aan alle vereisten van de code voldoen om in het bijbehorend register opgenomen te kunnen worden.

Ashoka

Wij zijn launching partner van Ashoka Nederland. Ashoka helpt ondernemende ‘social innovators’: organisaties die een volledig nieuwe en schaalbare innovatie hebben die bijdraagt aan de oplossing van sociale- en milieuproblemen.

Buy Social

Wij zijn partner van Buy Social, een netwerk dat organisaties adviseert en stimuleert over inkoop bij social enterprises.

Nyenrode Business Universiteit

Wij leveren onder meer een bijdrage aan de workshops van de Basisleergang Sociaal Ondernemen en het Advanced Programma. Om de leergang voor social enterprises toegankelijk te maken, stelt PwC beurzen beschikbaar van 2.500 tot 5.000 euro. We voeren samen met Nyenrode ook onderzoek uit naar de social enterprise-sector.

Responsible business

MVO Nederland

Wij zijn partner van netwerkorganisatie MVO Nederland, die bedrijven, overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden samenbrengt om samen duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen met stabiele bedrijfsresultaten.

WBCSD

We zijn lid van het World Business Council for Sustainable Development, een wereldwijde organisatie van meer dan tweehonderd grote bedrijven die tot doel heeft de transitie naar een meer duurzame wereld te versnellen. Wij zijn betrokken bij de totstandkoming van rapporten en bijeenkomsten van de WBCSD die gaan over het verbeteren van rapportages over en rapportagestandaarden voor niet-financiële informatie.

VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling behartigt de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. VBDO publiceert samen met PwC de Tax Transparency Benchmark, een onderzoek naar de manier waarop beursgenoteerde bedrijven rapporteren over hun belastingbeleid.

Circulariteit

Blue City

Blue City is een Rotterdamse broedplaats voor innovatieve social enterprises die hun reststromen aan elkaar koppelen. Daardoor ontstaat een ecosysteem waarin het afval van de een de grondstof is voor de ander. PwC helpt Blue City met kennis en kunde en bouwt hierdoor mee aan een regionaal netwerk van grote en kleine bedrijven die duurzaam (willen) opereren.

Madaster

Madaster is een social enterprise dat afval wil elimineren door materialen een identiteit te geven. Madaster verzamelt informatie over materiaal in gebouwen en hun herkomst, om hergebruik gemakkelijker te maken. Wij hebben een ‘materialenpaspoort’ op laten stellen voor onze kantoorgebouwen in Amsterdam.

Plastic Whale

We zijn partner van Plastic Whale, een social enterprise die plastic afval wil verwijderen uit water om het opnieuw te gebruiken. Wij hebben een van de boten gesponsord die gebruikt wordt in de Amsterdamse grachten. Deze boot is deels gemaakt van ons eigen plastic afval.

Community

Giving Back

Giving Back ondersteunt ambitieuze scholieren en studenten, merendeels met een niet-westerse migratieachtergrond, bij het maken van een studiekeuze en de start van een loopbaan. Wij bieden deze studenten bijbanen en wij leveren mentoren voor Giving Back-studenten.

AIESEC

AIESEC is een wereldwijde studentenorganisatie die studenten de mogelijkheid wil bieden leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Wij hebben samen met AIESEC een programma opgezet om werkervaringsplekken te creëren voor statushouders. De Nederlandse regering heeft dit programma aangewezen als best practice in het kader van ‘Social Return on Investment’. Dat zijn eisen in openbare aanbestedingsprocedures op het gebied van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons