Cross-mentoring: ‘Het bedrijfsleven en onderwijs kunnen veel van elkaar leren’

In het Cross-mentoring programma, een initiatief van onder andere de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), worden basisschooldirecteuren gekoppeld aan een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector. Als koppel neem je een kijkje in elkaars keuken, kun je samen sparren over leiderschapsvraagstukken met als doel om van elkaar te leren. Vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In 2020 vond de eerste pilot-editie plaats met dertien koppels. Deze pilot was zo’n succes, dat de ambitie ontstond om binnen drie jaar 1.000 koppels te vormen. 

PwC is een van de strategische partners van het initiatief en diverse partners en managers van PwC doen hieraan mee. Waaronder Agnes Koops, lid van de raad van bestuur van PwC Nederland: “We kunnen in het onderwijs veel leren van het bedrijfsleven.” Door cross-mentoring ontstaat een actief netwerk waarin scholen, bedrijven en andere organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden en helpen. “De verschillen lijken misschien groot, omdat het bedrijfsleven en het onderwijs twee totaal verschillende werelden zijn”, aldus Agnes. “Maar hoewel de omgeving en schaal anders zijn, ben je allebei constant bezig met het verbeteren van je organisatie en daarin kun je veel van elkaar leren.”

Met dit publiek-private programma versterken we het fundament van onze samenleving en werken we samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die raken aan de ontwikkeling van toekomstige generaties. Directeuren uit het basisonderwijs en andere sectoren kunnen zich aanmelden voor het programma via de website van cross-mentoring.

We hebben goede leiders binnen en buiten het onderwijs nodig om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Het cross-mentoring programma is bedoeld om hieraan bij te dragen. Ben jij of ken jij een leider in het onderwijs of bedrijfsleven die ook samen wil optrekken als cross-mentor? Die openstaat voor wederzijdse coaching, wil sparren over (gedeelde) leiderschapsvraagstukken en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs wil aanpakken? Meld je dan aan!

 Meld je nu aan bij het cross-mentoring programma 

Het lerarentekort en de hoge werkdruk in het onderwijs zijn slechts een paar van de uitdagingen op het bordje van de (basis)schooldirecteur. Uitdagingen waarmee het bedrijfsleven op haar eigen manier ook te maken heeft. Die verschillen vormen de basis om van elkaar te kunnen leren, op basis van gelijkwaardigheid. Het cross-mentoring programma faciliteert de persoonlijke ontmoeting, het kijkje in elkaars keuken. Een waardevol initiatief.

Robert Loesberg, PwC

Contact

Robert Loesberg

Robert Loesberg

Partner, Assurance Amsterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 58 93

Volg ons