Vijf acties voor infrastructuurprojecten om Covid-19 effecten te mitigeren

Serieuze uitdagingen infrastructuurprojecten

De Covid-19-uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. De eerste prioriteit ligt uiteraard bij het welzijn van de mensen. Maar ook de economische impact is bijzonder groot. Terwijl de internationale respons zich blijft ontwikkelen, weten we inmiddels dat ook infrastructuurprojecten worden geconfronteerd met serieuze uitdagingen. Niemand kan op dit moment nog de volledige reikwijdte van de gevolgen van de crisis voorzien. Wel zijn er praktische aandachtspunten en maatregelen die u nu al kunt treffen om de gevolgen voor uw organisatie en projecten zoveel mogelijk te beperken.

De afhankelijkheid en het wereldwijde karakter van leveranciers en grondstoffen en de afhankelijkheid van het personeel van betrokken partijen beïnvloeden de planning en kosten van infrastructuurprojecten. Elke vertraging als gevolg van bijvoorbeeld onzekerheid over de vraag of toegang tot financiering kan gevolgen hebben voor de start of de voortgang van de bouw, met mogelijke economische gevolgen op langere termijn. 

Door organisaties en hun leidinggevenden, verantwoordelijk voor deze infrastructuur, kan nu actie worden ondernomen om de risico's voor projecten te mitigeren. Wij zetten hieronder op een rij welke vijf acties u direct kunt ondernemen om de negatieve effecten te verzachten. 

Onze ervaring met het helpen van bedrijven, overheden, NGO's en internationale organisaties over de hele wereld om te reageren op gezondheidscrisis, leert ons dat het reactievenster voor een crisis als Covid-19 enkele maanden bedraagt, terwijl herstel jaren in beslag neemt. Projecten en economieën die adequaat reageren zullen zich naar verwachting sneller herstellen. 

Acties die u kunt ondernemen

Identificeer kritische leveranciers

Het is belangrijk om zicht te hebben op de toeleveringsketen van het project en direct toegang te hebben tot de partijen in de keten om de kans op vertragingen in de levering goed te kunnen beoordelen. Door u te concentreren op de voornaamste leveranciers en de meest kritieke materialen, producten en materieel, kunt u belangrijke kwetsbaarheden blootleggen en prioriteren. Zodra die gevoelige factoren zijn geïdentificeerd, moet u bepalen hoe afhankelijk ze zijn van de getroffen regio's.

View more

Schat juridische en financiële gevolgen in

Is een verstoring naar verwachting te kwalificeren als overmacht of wordt deze gezien als een ondernemersrisico? Zijn er juridische gevolgen als een partij niet in staat is om conform de gemaakte afspraken te leveren? Wat is de impact van een verstoring van de toeleveringsketen op marges, kasstroom en financieringsverplichtingen? Scenario-planning helpt u om de financiële implicaties te begrijpen. Zo kunnen de materiaalkosten stijgen als gevolg van hogere premies voor vracht of om de voorraad op te kopen om de capaciteit op peil te houden.

 

View more

Communiceer om reputatieschade te voorkomen

Vertragingen en verstoringen van infrastructuurprojecten brengen het risico van reputatieschade met zich mee. Een duidelijke strategie voor transparante communicatie met alle belanghebbenden, inclusief werknemers en elke partij in de toeleveringsketen alsmede de toekomstige gebruikers, is van cruciaal belang. Maak duidelijk wat de gevolgen van de crisis voor u zijn en hoe u daar proactief mee omgaat. Laat zien welke maatregelen u neemt en houd daarmee de regie in eigen handen. Houd er ook rekening mee dat effectieve communicatie de reputatie, het moreel en het vertrouwen van alle belanghebbenden kan vergroten.

View more

Voer scenario-analyses uit

Een pandemie als Covid-19 brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Sommige zijn duidelijk, zoals hoe beperkingen op de verplaatsing van mensen de productiviteit zullen beïnvloeden. Maar er zijn bredere implicaties en misschien minder voor de hand liggende zorgen. Zo kunnen veranderingen in gebruik van de infrastructuur en ander consumentengedrag extra druk op eventuele inkomsten van een project leggen. Scenario-planning voor risico’s en kansen is van cruciaal belang. Bedenk hoe alternatieve leveringsmethoden of andere stappen het mogelijk kunnen maken dat projecten op tijd en binnen het budget worden voltooid, zelfs als ze in sommige stadia vertraging oplopen. Ontdek ook hoe het gebruik van geavanceerde technologieën en analyses, samen met bijvoorbeeld een alternatieve bouwvolgorde, projecten kunnen versnellen en tegelijkertijd een efficiënter gebruik van productiemiddelen en een betere besluitvorming kan garanderen.

View more

Maak een noodplan

Bekijk de projectbeheersing – waaronder het risicobeheer – en governance processen om er zeker van te zijn dat ze robuust genoeg zijn om tijdig te waarschuwen voor eventuele additionele kosten, tijdseffecten of contractuele problemen die voortvloeien uit de mogelijke scenario's.

View more

Contact

Fons Kop

Fons Kop

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 74

Paul van den Berg

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 53

Volg ons