Toekomstbestendig onderwijs: van digitalisering naar digitale transformatie

Fundamenteel nieuwe educatieve benadering

Een toekomstbestendig Europa heeft een intellectueel, sociaal en emotioneel ontwikkelde bevolking nodig. De wereld verandert sneller dan ooit en Covid-19 heeft zwaktes in onze samenleving bloot gelegd. De bevolking moet daarom in staat worden gesteld om gedurende hun leven de benodigde vaardigheden op te blijven doen om om te gaan met deze veranderingen. Het vereist fundamenteel nieuwe educatieve benaderingen. Digitale technologieën worden vaak centraal gesteld in deze nieuwe benaderingen, waarbij digitalisering wordt verheven tot een doel op zich.

Digitalisering van het onderwijs veronderstelt het omzetten van bestaande fysieke aspecten van het onderwijs in digitale oplossingen. Bijvoorbeeld cursussen ontwikkelen in een elektronisch vorm. Het digitaliseren van verouderde content en niet langer relevante benaderingen is echter geen oplossing. Sommige niet-digitale benaderingen kunnen in gedigitaliseerde vorm zelfs aan effectiviteit verliezen.

Playback of this video is not currently available

0:02:20

Als we het Europese onderwijssysteem echt willen bevorderen, dan moeten we overschakelen van digitalisering naar digitale transformatie. Het belangrijkste doel van digitale transformatie is niet om enkel ‘digitaal te gaan’, maar vooral om waarde toe te voegen en de effectiviteit te vergroten door middel van moderne technologieën. Digitale technologieën zijn hier ‘enablers’ in plaats van doelen. Voorbeelden van relevante benaderingen zijn onder andere:

  • het voorbereiden van studenten op levenslang leren;
  • naast arbeidsmarkt behoeftes ook maatschappelijke behoeftes (bijvoorbeeld duurzaamheid) centraal stellen in curricula;
  • speciale aandacht voor ethiek, sociale inclusie en diversiteit;
  • studenten zien als een motor voor verandering en hen betrekken bij het curriculum;
  • focus op projectmatig en probleemgestuurd leren en;
  • studenten leren bewust te zijn van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid (weerbaarheid).

Digitale aspecten hoeven niet altijd de kern van deze benaderingen te zijn, maar kunnen eerder worden gebruikt om hun effectiviteit te vergroten. Het zijn de leerlingen en studenten en niet de technologie die centraal staan in deze benaderingen. 

Meer leest u hierover in het volledige (Engelstalige) response van PwC op de raadpleging van de Commissie over het EU-actieplan voor digitaal onderwijs.

Hervorming huidige onderwijs- en opleidingsstelsels

Daarnaast heeft PwC specifieke aanbevelingen ontwikkeld voor onderwijsinstellingen voor het creëren en het moderniseren van curricula voor het nieuwe industriële tijdperk. De aanbevelingen zijn ontwikkeld in het kader van een tweejarig “Curriculum Guidelines 4.0” initiatief van de Europese Commissie (2018 - 2020). Met deze aanbevelingen willen wij bijdragen aan de broodnodige hervorming van de huidige onderwijs- en opleidingsstelsels. Meer informatie hierover vindt u in het eindrapport en de brochure. 

Eindrapport Brochure

Volg ons

Contact

Robert Loesberg

Robert Loesberg

Partner en sectorvoorzitter Onderwijs., PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 58 93

Kristina Dervojeda

Kristina Dervojeda

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 88 792-3228.

Hide