Maatregelen coronacrisis in de gezondheidszorg

De gevolgen van het coronavirus doen een enorm beroep op de personele als financiële capaciteit van zorginstellingen. Zo is er enerzijds een intensivering van zorg in ziekenhuizen (met name op de IC) tot de isolatiemaatregelen in ouderenzorg- en GGZ-instellingen, en strikte voorschriften voor de thuiszorg. Anderzijds kan sprake zijn van vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel en zal de omvang van reguliere zorg en ondersteuning mogelijk tijdelijk feitelijk afwijken van de reguliere situatie.

Graag zetten wij voor u de maatregelen voor Covid-19 en reguliere zorg op een rij die door de overheid zijn getroffen om zorginstellingen en zorgverleners te ondersteunen. Zodat u inzicht heeft in de mogelijkheden die op grond van deze maatregelen bestaan om de zorgverlening zo goed als mogelijk op peil te houden in deze bijzondere tijd. Daarnaast geven wij informatie over de opstart van de reguliere zorg.

Ondersteuningsmaatregelen

Covid-19-Zorg

 • Maatregelen langdurige zorg
 • Prestatie continuïteitsbijdrage
 • Prestatie Meerkosten
 • Catastroferegeling
 • Voorschotregeling ziekenhuizen en umc’s
 • Afspraken tussen de Rijksoverheid en VNG
 • Versoepeling Wet BIG: Inzet van extra personeel
 • Versoepelingen differentiatie WW-premie
 • Geen fiscale gevolgen voor pensioen bij herintreden
 • Tijdelijke btw-goedkeuringen, waaronder ruimere btw-vrijstelling bij detacheri…
 • Tijdelijke vrijstelling bij invoer medische hulpmiddelen

Lees meer

Reguliere zorg

 • Verruiming Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)/Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Regeling voor extra digitale toepassingen in de zorg

Lees meer

Opstart reguliere zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) gevraagd om een coördinerende rol te spelen bij het borgen van een optimale toegang tot de ziekenhuiszorg voor zowel mensen die besmet zijn met Covid-19 als mensen die een andere (urgente) zorgvraag hebben. De NZa coördineert de opschaling van de reguliere zorg. De opdracht van de NZa omvat de opschaling van zorg in alle sectoren, waaronder de reguliere ziekenhuiszorg.

Lees meer

Contact

Willeke Bakker

Willeke Bakker

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 45 69

Hans Linders

Hans Linders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 56

Volg ons