Maatregelen coronacrisis in de gezondheidszorg

Inzicht in uw mogelijkheden

De gevolgen van het coronavirus doen een enorm beroep op de personele als financiële capaciteit van zorginstellingen. Zo is er een intensivering van zorg in ziekenhuizen (met name op de IC) tot de isolatiemaatregelen in ouderenzorg- en GGZ-instellingen, en strikte voorschriften voor de thuiszorg. Door een grote inzet van het personeel en maatregelen om extra personeel aan te trekken wordt het hoofd geboden aan de gevolgen van het virus. 

Graag zetten wij voor u de huidige maatregelen op een rij die door de overheid worden getroffen om zorginstellingen en zorgverleners te ondersteunen. Hiermee geven wij u inzicht in de mogelijkheden die op grond van deze maatregelen bestaan om de zorgverlening zo goed als mogelijk op peil te houden in deze bijzondere tijden. 

Hoe het virus zich verder zal ontwikkelen en hoe de maatregelen verder worden vormgegeven en zullen uitpakken is op dit moment nog onduidelijk. Afhankelijk van deze ontwikkelingen, zal steeds meer duidelijkheid ontstaan in de personele en financiële consequenties van deze crisis.

In afwachting van de verdere ontwikkeling van de maatregelen adviseren wij alle zorginstellingen om de extra kosten, die in het kader van de aanpak van het virus ontstaan, administratief zodanig te registeren dat de kosten op een later moment eenduidig verantwoord kunnen worden. 

Om u van de meest recente informatie en inzichten te voorzien zullen wij de ontwikkelingen op de voet volgen. Bij nieuwe ontwikkelingen of nieuwe overheidsmaatregelen passen wij deze informatie aan.

Ondersteuningsmaatregelen gezondheidszorg Covid-19

Nationaal - Financieel/Bekostiging

 • Versoepeling consult op afstand en vergoeding extra kosten
 • Extra bijdrage voor zorgverzekeraars mogelijk
 • Ondersteuning voor zorgaanbieders die geen coronazorg leveren: continuïteitsbijdrage
 • Ondersteuning vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Landelijke ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wmo
 • (Nood)regeling voor extra digitale toepassingen in de zorg
 • Verruiming Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
 • Tijdelijke coronamaatregel bij invoer medische hulpmiddelen

Lees meer

Nationaal - Personeel/Capaciteit

 • Versoepelingen differentiatie WW-premie
 • Geen fiscale gevolgen voor pensioen bij herintreden
 • Versoepeling Wet BIG
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 • Tijdelijke btw-goedkeuringen, waaronder ruimere btw-vrijstelling bij detachering

Lees meer

Europa

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Lees meer

Contact

Willeke Bakker

Willeke Bakker

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 45 69

Hans Linders

Hans Linders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 56

Volg ons