Artificial intelligence in de publieke sector

'AI om de mens te ondersteunen, daar liggen de kansen'

AI om de mens te ondersteunen, daar liggen de kansen
  • Publicatie
  • 29 feb 2024

Van het reduceren van administratieve werklast tot het suggereren van oplossingen – kunstmatige intelligentie (AI) kan ook in de publieke sector medewerkers ondersteunen en de productiviteit en kwaliteit verhogen. Voor uitvoeringsorganisaties en zorginstellingen biedt AI nu al toepassingen die met de gewenste betrouwbaarheid en transparantie kunnen worden ingezet. Pascal Mannot, PwC-expert technologie en data-analyse, vertelt over de mogelijkheden.

Dat het gebruik van AI, en vooral generatieve AI, in de publieke sector nog op gang moet komen, is begrijpelijk, zegt Mannot: ‘GenAI-technieken die content genereren, hebben pas het afgelopen jaar een grote vlucht genomen. En binnen overheidsorganisaties wordt terecht veel nadruk gelegd op betrouwbaarheid en transparantie in de uitvoering. Bij nieuwe technologie zijn overheidsinstellingen daarom meestal niet de eersten die op de rijdende trein springen.’

Dalende productiviteit

Maar dat AI een rijdende trein is die ook het station van de publieke sector gaat aandoen, staat voor Mannot vast. Anders dan bij eerdere technologiehypes verandert AI onze manier van leven en werken. Grote hoeveelheden informatie analyseren en razendsnel met suggesties komen is precies waar in de publieke dienstverlening behoefte aan is. Mannot: ‘We zien de productiviteit van uitvoeringsorganisaties dalen en de hoeveelheid werk toenemen. In combinatie met een dalend arbeidspotentieel, biedt het slim inzetten van AI in de publieke sector noodzakelijke oplossingen.’

De rol van Artificial Intelligence (AI) bij de productiviteit van overheidsorganisaties

De productiviteit van overheidsorganisaties staat voor verschillende uitdagingen. Mannot: ‘Gelukkig kan Artificial Intelligence (AI) een onmiskenbare rol spelen in het overwinnen van deze uitdagingen. AI fungeert als een belangrijke drijfveer voor de digitalisering en biedt verschillende voordelen voor overheidsorganisaties.’

Een van de manieren waarop AI kan helpen, is door het automatiseren van routinematige taken. Dit stelt overheidsmedewerkers in staat om zich te concentreren op meer complexe en waardevolle taken. Door het gebruik van AI kunnen repetitieve taken efficiënt worden afgehandeld, waardoor de productiviteit van de organisatie wordt verhoogd.

Daarnaast kan AI ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van overheidsorganisaties. Door het gebruik van AI kunnen processen worden gestroomlijnd en geoptimaliseerd, waardoor fouten worden verminderd en de kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd. Dit draagt bij aan een betere ervaring voor de burger.

Vanuit het perspectief van de burger kan AI helpen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van de overheid en de informatievoorziening. AI kan bijvoorbeeld worden ingezet om chatbots te ontwikkelen die burgers kunnen helpen bij het vinden van informatie en het stellen van vragen. Dit vermindert de druk op persoonlijke dienstverlening en zorgt ervoor dat burgers sneller en gemakkelijker toegang hebben tot de benodigde informatie.

Vanuit het perspectief van de overheidsmedewerker kan AI fungeren als een assistent die helpt bij het uitvoeren van taken op een productieve en kwalitatief hoogwaardige manier. Door het automatiseren van administratieve taken kan AI de werklast verminderen en meer ruimte creëren voor uitdagend en mensgericht werk. Dit maakt het werk niet alleen efficiënter, maar ook interessanter voor overheidsmedewerkers.

Expertise op alle vlakken

Dat PwC daarbij breder kijkt dan alleen naar de technologische toepassing, is volgens Mannot essentieel: ‘Wij kennen de wettelijke en juridische kaders en werken met allerlei overheidsorganisaties aan hun doelstellingen, vanuit de wens van betrouwbaarheid en transparantie. AI is meer dan een technisch vraagstuk. Het raakt de processen en de mensen, de ethiek en de wet- en regelgeving. Wij hebben expertise op al die vlakken.’

Uitvoeringsprocessen ondersteunen

Op den duur verwacht Mannot dat AI ingezet zal worden voor bijvoorbeeld complexe besluitvormingsprocessen. Voor nu richt hij zich met overheidsorganisaties op het verhogen van efficiëntie en kwaliteit in uitvoeringsprocessen. Waar moeten we dan aan denken?

‘Er is veel communicatie tussen burgers, patiënten en publieke organisaties. De medewerkers van een servicedesk kunnen met AI prima ondersteund worden. Denk aan een tool die automatisch een gespreksverslag maakt en die vanzelf een formulier of een richtlijn oproept die in het gesprek aan bod komt. De efficiëntie stijgt als de administratieve last daalt. En de kwaliteit neemt toe als het systeem je behoedt voor fouten en tijdig zegt: heb je hier of hier al aan gedacht?’

De werkende mens helpen

Mannot vergelijkt dit soort toepassingen met de spellingscontrole van een tekstverwerkingsprogramma: 'Maar dan een heel geavanceerde variant. AI kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden bij emotieherkenning. Als uit stemgeluid of woordgebruik blijkt dat een gespreksdeelnemer hoog in de emotie zit, kan AI suggesties doen hoe daarmee om te gaan.’ 

Mannot benadrukt dat het doembeeld dat AI de werkende mens vervangt, nog ver achter de horizon ligt, als het al ooit realiteit wordt. ‘AI kan juist de werkende mens, die overal gevraagd wordt, helpen door mee te kijken en mee te denken in de uitvoering.’

Handelingsperspectief bieden

Voor Mannot is de stap naar de praktische uitvoering van AI-toepassingen een belangrijke. Hij is sinds begin 2023 partner bij PwC en deed daarvoor veel ervaring op in strategieconsulting rondom technologie. Zijn werk richt zich inmiddels al meer dan twaalf jaar op overheidsorganisaties. ‘De inzet van digitale technologie, data-analyse en AI vraagt om een strategische dialoog met en binnen organisaties. Ik krijg er heel veel energie van om het strategisch advies vervolgens echt te realiseren. Een stip op de horizon zetten en handelingsperspectief bieden, dat heb ik bij PwC vanaf dag één graag gedaan.’

Ontdek meer over elke stap van uw AI-reis

Contact us

Pascal Mannot

Pascal Mannot

Partner Technology & Data Analytics, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 844 90 08

Volg ons