Waarde ontketenen in private equity met ESG

ESG: ontdek de verborgen kansen voor private equity

ESG: ontdek de verborgen kansen voor private equity
 • Publicatie
 • 08 sep 2023

PwC’s Global Private Equity Responsible Investment Survey 2023 (PERIS) onderstreept opnieuw dat het opnemen van ESG-factoren in investeringsbeslissingen toegevoegde waarde kan creëren voor private-equitybedrijven. ‘De industrie moet hier nog meer aandacht aan geven en ESG omarmen als katalysator voor positieve verandering en waardecreatie’, stellen PwC-experts Leonie Schreve, verantwoordelijk voor ESG in de fusie- en overnamepraktijk en Cornelis Smaal, verantwoordelijk voor PwC’s dienstverlening aan private-equityrelaties.

Global Private Equity Responsible Investment Survey 2023

PwC’s nieuwste onderzoek onthult dat PE-bedrijven steeds meer de waarde erkennen van het opnemen van factoren op het gebied van milieu, social en governance (ESG) in hun investeringsstrategieën en besluitvormingsprocessen. In vergelijking met tien jaar geleden is de visie van PE-bedrijven duidelijk geëvolueerd. Ze zijn niet langer uitsluitend gefocust op risicomanagement, maar hebben ook de mogelijkheden erkend om ESG te integreren en te kwantificeren gedurende de levenscyclus van een deal. Dit omvat financiële op- en neerwaartse aspecten, ESG-belastingen en subsidies, strategie, veerkracht en operationele efficiëntie.​

Playback of this video is not currently available

0:01:19

Belangrijkste bevindingen wereldwijd

PERIS geeft inzicht in hoe 166 private equitybedrijven in 22 landen aankijken tegen ESG. Vijf belangrijke bevindingen uit het recente rapport zijn:

 • Erkenning van waardecreatie
  Private equitybedrijven erkennen in toenemende mate de waarde van ESG, waarbij zeventig procent het beschouwt als een van de drie belangrijkste drijfveren.

 • Geïntegreerde ESG-praktijken
  ESG-factoren zijn nu - en steeds meer - verweven in de levenscyclus van de deal. En daarmee beïnvloeden ze sourcing, due diligence, implementatie na overname en dealvoorwaarden.
 • Kwalitatieve voordelen
  Hoewel directe financiële resultaten moeilijk meetbaar zijn, worden kwalitatieve voordelen zoals merkpositionering, risicobeperking en onderscheidendheid in de markt breed erkend.

 • Uitdagingen bij waardering
  Het toekennen van financiële waarde aan ESG-overwegingen blijft een uitdaging waarbij wel een derde van de bedrijven ESG-factoren opneemt in waarderingen.

 • Zoeken naar kansen
  Toonaangevende bedrijven zoeken actief naar ESG-gerelateerde kansen, nemen het mee in de exitstrategie, benutten groene stimuleringsmaatregelen en trekken groene financiering aan.

Private equity en ESG in Nederland

‘De Nederlandse trends zijn niet wezenlijk anders dan de wereldwijde trends’, reflecteert Cornelis Smaal op het onderzoek. ‘Je merkt dat er in Nederland nadrukkelijk naar ESG wordt gekeken en tegelijk geldt dat de investeerders (de limited partners) vaak wereldwijd actief zijn en dus breed investeren, over landsgrenzen heen.

Wel laten we nog mogelijkheden liggen; ESG en in het verlengde de rapportage erover (zoals SFDR en CSRD) wordt vaak nog als compliance gezien en niet als kans om wezenlijk bij te dragen. De tijdgeest is anders dan tien of zelfs vijf jaar geleden. ESG, denken in waarde (ook financieel) en ‘doing the right thing’ vragen om een gewijzigde aanpak.’

‘Als organisatie moet je inderdaad niet naar duurzaamheid kijken omdat het verplicht is of wordt, maar als een must om je business nog beter te runnen’, vult Leonie Schreve aan. ‘Waar een compliancebenadering vooral uitgaat van een afvinkoefening kijken wij veel meer naar de marktdynamiek en kansen. We laten onze klanten zien dat duurzaamheid financiële waarde biedt om je te onderscheiden van concurrenten, nieuwe markten te openen en makkelijker financiering aan te trekken. Dat vraagt een 360-gradenbenadering om het bedrijf en de markt goed te begrijpen en het te helpen bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor waardecreatie.'

Binnen private-equityfondsen zijn er nog volop kansen om nog beter te sturen op waarde. ‘Met de juiste mindset, tooling en inzet van alle betrokkenen kun je die kansen verzilveren’, besluit Smaal. ‘En je zult wel moeten, want als je nu nog niet bezig bent met breder nadenken over ESG en waarde - in je huidige fonds en investeringen - kom je onvoldoende aan tafel bij volgende fundraisingen. De tijden zijn echt veranderd.’

Global Private Equity Responsible Investment Survey 2023

Download (PDF of 3.97mb)

Op de hoogte blijven van de laatste ESG-inzichten?

Stel uw e-mailvoorkeuren in via het Preference Center van PwC.

Volg ons

Contact us

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Cornelis Smaal

Cornelis Smaal

PE Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 573 13 17

Hide