Publiek & private samenwerking

Een instrument om technologische innovatieve ideeën voor de gezondheidszorg te selecteren 

Innovatie in de zorg heeft de duurzaamheid en kwaliteit van leven enorm verbeterd. Een van de gevolgen hiervan is een alsmaar verder vergrijzende bevolking met meer behoefte aan medische zorg. Deze extra behoefte legt een financiële druk op de huidige gezondheidszorg. Een belangrijke manier om deze financiële druk tegen te gaan is door de uitgaven te verlagen met behulp van technologische innovaties.

Publiek & private samenwerking oftewel Public Private Partnerships (PPP's), een vorm van open innovatie, kunnen een middel zijn om de (technologische) innovatie strategie te verwezenlijken. Innovaties in deze sector zijn risicovol en extreem complex. Door samen te werken kunnen zowel deze risico’s als kosten gedeeld worden in combinatie met het uitwisselen van relevante vaardigheden. PPP's vragen om een vroege en intensieve interactie met de juiste stakeholders, waardoor de R&D rondom nieuwe toepassingen in de sector sneller naar de markt gebracht kunnen worden.

Hoe kunnen wij u helpen?

PwC biedt ondersteuning in de gehele life cycle van een PPP. Dit betreft het opzetten van een innovatie/R&D strategie binnen een (nieuw) PPP en het tot stand komen van een PPP middels identificatie van de juiste partners middels hiervoor ontworpen raamwerken om de innovatiestrategie op een juiste manier vorm te geven. Daarnaast ontwikkelen we samen het optimale financiële model, wat zowel uit private als publieke financiële middelen kan bestaan.

De meer dan 20 jaar ervaring in dit werkveld heeft gezorgd voor een solide reputatie in het verkrijgen van bijvoorbeeld subsidies voor academische, biotechnologische en farmaceutische doeleinden, zowel nationaal als internationaal. Ook bouwen we een passende governance-structuur en bieden we ondersteuning tijdens het finaliseren van de relevante contractuele overeenkomsten binnen een PPP. Als een PPP operationeel is, kan PwC het innovatieproces begeleiden vanuit zowel communicatie als exploitatie oogpunt. De duurzaamheid van een PPP staat hierbij ook op de agenda.

Contact

Yorick Wilton

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 101 53 14

Volg ons