Het nieuwe pensioenakkoord

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is er op 12 juni 2020 op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. De belangrijkste reden voor vernieuwing is het toekomstbestendig maken van het stelstel. Er verandert veel op het gebied van de AOW en de tweede pijler ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Wij hebben er in meerdere actueelberichten en blogs, al aandacht aan besteed. Er moet echter ook nog veel worden uitgewerkt.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang en wat de gevolgen zijn voor werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders. Ook informeren wij u over de tijdslijnen. Het nieuwe pensioenstelsel wordt nu verder uitgewerkt in een aantal wetsontwerpen die in 2020 en 2021 zullen worden behandeld. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel voldoen.

Veranderingen pensioenstelsel

In het huidige pensioenstelsel is het opbouwen van pensioenaanspraken het uitgangspunt. Dat gaat veranderen. Verder gaat in het nieuwe stelsel een leeftijdsonafhankelijke premie gelden. Deze wijziging kan voor werknemers gevolgen hebben op hun toekomstige pensioenopbouw en voor werkgevers op de kosten van hun pensioenregeling. Werkgevers kunnen alvast beginnen met inventariseren en in kaart brengen wat de wijziging van het pensioenstelsel betekent voor de pensioenregeling, de financiering en de mogelijke noodzakelijke compensatie. Pensioenuitvoerders moeten nu al starten met het in kaart brengen van de mogelijkheden van de transitie naar een nieuw pensioencontract binnen de eigen organisatie inclusief het omzetten van bestaande aanspraken en rechten naar dit nieuwe contract (invaren). Ook de communicatie richting de deelnemers is belangrijk om ze voor te bereiden op en mee te nemen in deze complexe exercitie. 

Bereken de impact met de pensioenakkoord calculator

Met behulp van de door ons ontwikkelde pensioencalculator gaan wij nader in op de mogelijkheid voor werkgevers om een eerste inschatting te maken van de mogelijke impact van het nieuwe pensioenstelsel op de pensioenopbouw voor hun werknemers en op de kosten. Maak nu een proefberekening en kom er achter wat het nieuwe pensioenakkoord mogelijk voor uw organisatie betekent.

Bereken de impact met de pensioenakkoord calculator

 

Acties Pensioenuitvoerders

Acties voor pensioenuitvoerders en werkgevers

Het pensioenakkoord en de komende transitie van pensioenregelingen onderstrepen nog eens het belang van overzicht en inzicht in pensioenrisico's die werkgevers nu al lopen. Daarnaast is het voor pensioenuitvoerders van belang dat zij hun administratie op orde hebben. Door het nieuwe pensioencontract moeten de processen van de uitvoeringsorganisaties flink op de schop. In het verplicht op te stellen implementatieplan moeten pensioenuitvoerders aan deze datakwaliteit aandacht besteden. Het juist berekenen van effecten van een nieuw contract, het invaren en de benodigde compensatie vereisen correcte data. Pensioenuitvoerders krijgen meer verantwoordelijkheid in het informeren en begeleiden van deelnemers bij keuzes. Ook dat kan alleen met goed ontsluitbare personele data. Ook werkgevers voelen terecht deze verantwoordelijkheid. Specifieke tools kunnen werkgevers helpen inzicht te bieden in de pensioenresultaten van hun werknemers.
 
Lees hier meer

Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide