Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Dodd Frank & US GAAP

Impact op Nederlandse vermogensbeheerders

Niet alleen binnen Europa wordt naar aanleiding van de kredietcrisis nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld, zoals de AIFM directive maar ook buiten Europa is dit het geval. In de Verenigde Staten (VS)  is op 21 juli 2010 de Dodd-Frank act aangenomen. De Dodd-Frank act geeft een raamwerk voor andere toezichthouders zoals de Securities Exchange Commission (SEC) om regels te implementeren ter waarborging van financiële stabiliteit in de Verenigde Staten.

Nederlandse vermogensbeheerders kunnen ook geraakt worden door de Dodd-Frank act wat kan resulteren in een verplichte SEC registratie. Hoe weet u wanneer u geraakt wordt? De SEC heeft wijzigingen aangebracht in de Investment Advisors Act waardoor vermogensbeheerders die als Investment Advisor aangemerkt worden een SEC registratie moeten aanvragen indien zij niet aan alle volgende criteria voldoen:

  • De vermogensbeheerder mag geen “place of business in de VS hebben
  • De vermogensbeerder mag niet meer dan 15 cliënten en investerdeers hebben uit de VS welke investeren in de door de vermogensbeheerder beheerde fondsen
  • De vermogensbeheerder mag niet meer dan USD 25 miljoen aan assets under management (AUM) hebben welke toegerekend kunnen worden aan cliënten en investeerders uit de VS
  • De vermogensbeheerder mag zich niet aan het publiek in de VS voor doen als een Investment Advisor

US GAAP wijzigingen voor beleggingsfondsen

In mei 2011 heeft de de Financial Accounting Standards Board (FASB) een accounting update uitgebracht inzake reele waarde bepaling en de toelichtingen hierop. De accounting update is van toepassing voor boekjaren die ingaan na 15 december 2011.

In oktober 2011 heeft de FASB een exposure draft uitgegeven over consolidatie van beleggingsfondsen (Investment companies, topic 946). In de exposure draft is een gewijzigde definitie opgenomen voor investment companies waardoor de definitie in lijn komt het de Exposure Draft uitgebracht door de IASB. Ook zijn gewijzigde bepalingen opgenomen voor het consolideren van beleggingen en de manier van waarderen van deze beleggingen. De exposure draft was open voor commentaar tot januari 2012. Een toepassingsdatum is nog niet bekend.

Zo kunnen wij u helpen

Voldoet u niet aan bovenstaande criteria of heeft u vragen over de interpretatie van de regels met betrekking tot de Dodd-Frank act? PwC kan u begeleiden bij het gehele process startend bij het maken van de assessment of u geraakt wordt door de Dodd-Frank act tot aan het registratie proces en compliant zijn met alle SEC regelgeving. PwC beschikt over een sterk international netwerk met veel ervaring op het gebied van SEC registraties waardoor we in staat zijn om in korte tijd wereldwijd opgedane kennis en ervaring voor u in te zetten.

PwC kan u adviseren over de gevolgen van gewijzigde verslaggevingstandaarden en u helpen met de implementatie. Door het international netwerk beschikt PwC over uitgebreide kennis van US GAAP maar zijn wij ook in staat deze te vertalen naar lokale regelgeving en branche specifieke omstandigheden.

Contact

Frank van Groenestein

Partner

Tel: +31 (0)65 535 52 62

Volg ons