Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Alternative Investment Fund Management Directive

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFs) moeten met ingang van juli 2013 voldoen aan de vereisten van de AIFMD, tenzij een vrijstelling of overgangsregeling van toepassing is. De AIFMD introduceert binnen Europa een geharmoniseerd kader voor het financiële toezicht op beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS. De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders, en een versterking van de financiële stabiliteit.

Het nieuwe toezichtkader heeft aanzienlijke impact op beheerders van AIFs, in het bijzonder ten aanzien van fondsstructuren die op dit moment nog niet onder toezicht staan. Veranderingen ten gevolge van de AIFMD zullen met name merkbaar zijn voor beheerders van vastgoedfondsen, private equity en hedgefondsen. Verder is de AIFMD ook relevant voor bewaarders en serviceproviders, bijvoorbeeld wat betreft asset valuation. Voor partijen die door de AIFMD geraakt worden, is het belangrijk om tijdig in actie te komen.

Zo kan PwC u helpen

Wij kunnen u ondersteunen bij het treffen van voorbereidingen voor de AIFMD. Onze mensen hebben ruime ervaring met het uitvoeren van gap-analyses en kunnen het verschil tussen uw huidige organisatie en de vereisten onder de AIFMD helder in kaart brengen. Wij hebben hiervoor een applicatie en methodiek ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om gericht te kijken naar uw organisatiestructuur, procedures en (IT) processen. Daarbij krijgt u aan de hand van een managementrapportage inzichtelijk welke stappen, in welke volgorde, er genomen moeten worden om tijdig te voldoen aan de vereisten van de AIFMD. In de praktijk zien wij dat een gedegen gap-analyse de efficiëntie in de voorbereiding op nieuwe regelgeving vergroot. Tevens heeft dit het bijkomende voordeel dat kennisoverdracht plaatsvindt van onze experts op uw medewerkers.

Wij beschikken over een team van ervaren specialisten in Regulatory Compliance, Risk Management, Tax en IT. Zij werken nauw samen met onze experts in Real Estate, Private Equity en andere sectoren. Met onze gecombineerde kennis, ervaring en internationale netwerk kunnen wij u begeleiden bij elke stap ter voorbereiding op de AIFMD: van een nulmeting, het inrichten en aanpassen van uw organisatie tot aan periodieke audits na afloop.

Meer informatie over onze dienstverlening kunt u vinden in onze brochure: ‘Ready for your
AIFMD licence, Managing the requirements in your asset management business proposition’.

Meer informatie over de impact van de AIFMD voor vastgoed.

Contact

Martijn Koopal

Martijn Koopal

Partner

Tel: +31 (0)65 161 38 69

Volg ons