Energietransitie op het land

De omschakeling van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie zet gangbare denkbeelden onder druk. Afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers bijvoorbeeld, of de gaswinning in Groningen, zijn niet langer onomstreden. Bestaande systemen voor energieopwekking worden met nieuwe ogen bekeken. En innovatieve ideeën, uit vaak onverwachte hoek, brengen de energietransitie verder.

Duurzame warmtevoorziening leidt tot integratie van systemen

We zien allerlei initiatieven waarin energiegebruik geoptimaliseerd wordt door systemen te integreren. Denk aan restwarmte uit de industrie waarmee hele stadswijken van warmte worden voorzien. In 2015 was ongeveer vijf procent van de Nederlandse bevolking aangesloten op zo´n warmtenet. Dit soort gekoppelde systemen leidt tot besparingen en efficiëntie, en is een aanjager van nieuwe technologie en verdienmodellen. Wel zijn er vraagstukken rondom regelgeving en de kosten voor de aanleg van infrastructuur.

Grote transformatie in de energie-intensieve industrie

De energie-intensieve industrie is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. De sector is van oudsher sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Onder meer de chemiebedrijven, metallurgische bedrijven en raffinaderijen zijn vaak sterk verbonden binnen een cluster van toeleveranciers en afnemers. De omschakeling naar duurzame energie betekent hier een gigantische transformatie, voor individuele bedrijven en waardeketens.

De energietransitie is ook in deze sector ingezet, door intensivering van overheidsbeleid, technologische innovatie en eisen van klanten. Een geslaagde energietransitie hier, betekent een geslaagde energietransitie in het algemeen, gezien de grote bijdrage van de sector aan de CO2-uitstoot van Nederland.

Elektrisch rijden ontsluit nieuwe flexibiliteit

Anno 2017 rijdt acht procent van alle elektrische auto´s ter wereld in Nederland. Ook wordt er druk geëxperimenteerd met bijvoorbeeld smart charging. Hoewel elektrisch vervoer en transport de wind in de zeilen heeft, was het begin van deze ontwikkeling soms moeizaam. Behalve wijzigend fiscaal beleid, moet de ontwikkeling van het laadnetwerk gelijk opgaan met een groeiend aantal auto´s. Wie had in 2010 gedacht dat in 2018 alle grote automerken met een elektrische middenklasser op de markt zouden zijn? Met de maatschappelijke doorbraak van elektrisch rijden wordt een belangrijke stap gezet in de energietransitie.

Wind- en zonne-energie aan opmars bezig

Zowel wind- als zonne-energie worden op land steeds concurrerender met fossiele energie. Eind 2015 stonden er meer dan 2500 windmolens in Nederland, die in zo´n vijf procent van de elektriciteitsbehoefte voorzien.

De sterk dalende kosten voor zonnepanelen en de overheidsregeling om energie te salderen stimuleert burgers om panelen op het dak te leggen. Tussen 2011 en 2017 is de hoeveelheid panelen op daken van particulieren dertien maal groter geworden. Hierdoor werd in 2015 een half procent minder CO2 uitgestoten op het totaal. Dat blijkt uit een evaluatie die PwC opstelde in 2017 in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons