Netbeheerders

Wereldwijde veranderingen hebben gevolgen voor netbeheerders

De traditionele bedrijfsmodellen van de beheerders van energienetten staan door de effecten van wereldwijde technologische innovaties en de overstap naar duurzame energie zwaar onder druk. Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen en energienetwerken worden van top-down gecentraliseerde systemen omgezet naar veel interactievere, maar ook gedecentraliseerde en gefragmenteerde netwerken.

Netbeheerders krijgen te maken met meer interactiviteit en contact met hun klanten. De energieconsument van de toekomst zal meer betrokken zijn bij hoe en waar zijn energie wordt opgewekt. Het aanleggen van slimme netwerken is in deze context van groot belang voor netbeheerders.

Voor traditionele netbeheerders neemt de concurrentie toe. Huishoudens voorzien in toenemende mate zelf in hun energiebehoefte en nieuwe aanbieders betreden de markt met nieuwe waardevoorstellen en verdienmodellen. Bovendien kunnen netbeheerders (binnen de wettelijke kaders) een belangrijke rol spelen in de energietransitie.

Al deze ontwikkelingen dwingen netbeheerders zich steeds soepeler aan te passen aan een turbulente omgeving.

Netbeheerders
Onze experts kunnen u daarbij helpen

Onze experts kunnen u daarbij helpen

Met onze kennis van, en ervaring in de sector bieden wij u diensten aan op het gebied van:

 • Strategisch en organisatorisch ontwerp
  We kunnen uw organisatie helpen zich aan de nieuwe omgeving aan te passen. Dat doen we bijvoorbeeld met strategische assessments. Daarbij optimaliseren we uw operationele organisatie en ondersteunen we het veranderproces. 
 • Compliance en regelgeving
  Compliance is in deze sterk gereguleerde sector van groot belang. Onze eigen specialisten op het gebied van nationale en internationale energieregelgeving kunnen u daarbij helpen.
 • Informatiesystemen
  Zijn uw informatiesystemen klaar voor het netbeheer van de toekomst? IT-systemen en -processen worden steeds belangrijker voor de beheerders van energienetwerken. Wij leveren de support voor uw systeem- en netwerkbeveiliging, het doorvoeren van veranderingen en het beperken van bedrijfsrisico's.
 • Duurzaamheid
  Hoe is de kwaliteit van uw rapportages? Wij kunnen u helpen uw duurzaamheidsrapportages te laten aansluiten bij uw bedrijfsstrategie en de behoeften van uw stakeholders. Daarnaast zijn we zeer ervaren in het optimaliseren van interne processen voor geïntegreerde verslaglegging.
 • Transacties
  Staat er een fusie of overname op het programma? In de energiesector zijn transacties vaak zeer complex en is de juiste kennis van cruciaal belang. Wij hebben veel ervaring met transacties in de energiesector. 

Contact

Niels Hofstede

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 53 51

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Volg ons