IFRS

Nieuwe inzichten met IFRS

Sinds 2005 moeten beursgenoteerde ondernemingen hun geconsolideerde jaarrekening opstellen in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Ook als uw bouwonderneming geen beursnotering heeft, kan het opstellen van uw jaarrekening op basis van IFRS voordelen hebben. PwC helpt u hier graag bij de implementatie van IFRS in uw organisatie.

Vergelijkbaarheid en betere toegang tot kapitaalmarkten

Door de toepassing van IFRS worden uw bedrijfseconomische prestaties beter vergelijkbaar met andere  ondernemingen die IFRS gebruiken, inclusief ondernemingen in het buitenland Dit kan voor uw organisatie tot nieuwe inzichten leiden in de financiële prestaties van uw onderneming. Mede door de vergelijkbaarheid hebben ondernemingen die IFRS toepassen ook betere toegang tot de Nederlandse en internationale kapitaalmarkten. Daarnaast zijn deze ondernemingen aantrekkelijker voor buitenlandse kapitaalverschaffers, die de ontwikkelingen in de Nederlandse bouw en vastgoed sector momenteel met interesse volgen.

Gevolgen bouwsector van nieuwe standaarden

Bedrijven die hun jaarrekening nu al opmaken op basis van IFRS, moeten rekening houden met een groot aantal aanstaande veranderingen. De IASB heeft verschillende nieuwe standaarden uitgebracht die in de nabije toekomst van kracht zullen worden, waaronder: 

  • IFRS 15 Revenue from contracts with customers: deze standaard vervangt de huidige standaard IAS 11 Construction Contracts (en IAS 18 Revenue) en geeft nieuwe regelgeving over de verslaggeving van omzet uit projecten. De implementatie van deze standaard bij ondernemingen in de bouwsector vergt een aanzienlijke implementatie inspanning.
  • IFRS 16 Leases: deze nieuwe standaard schrijft voor dat nagenoeg alle huur en leasecontracten on-balance moeten worden verwerkt. Dit raakt de solvabiliteitsratio's van uw onderneming.
  • IFRS 9 Financial instruments: deze standaard heeft in de bouwsector vooral impact op de waardering van vorderingen en op de toepassing van hedge accounting.

Wij adviseren ondernemingen tijdig met een accountant of adviseur de effecten van deze nieuwe standaarden van uw jaarrekening in kaart te brengen. 

Advies, technische ondersteuning en opleiding

De IFRS-specialisten van PwC adviseren u graag over de invoering van IFRS voor uw onderneming en over de impact van de nieuwe IFRS standaarden. Daarnaast bieden wij technische ondersteuning bij de implementatie en kunnen wij u helpen om de IFRS kennis  van uw medewerkers verder te ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact met ons of, of kijk op PwC Inform.

"Mede door de vergelijkbaarheid hebben ondernemingen die IFRS toepassen ook betere toegang tot de Nederlandse en internationale kapitaalmarkten."

Bas Weber, Director Consulting

Contact

Bas Weber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 037 60 45

Volg ons