Integrated Reporting Advice

Integrated Reporting vergroot samenhang in uw bedrijf

Voor de RvB van PwC hebben wij geholpen bij het implementeren van een Integrated Dashboard waardoor management inzicht krijgt in de relatie tussen non-financials en financials en geintegreerd kan sturen op het behalen van haar strategische doelen. De connectiviteit tussen stakeholderverwachtingen, strategie en waardedrijvers vormt de basis van het geintegreerd verslag van PwC en de gepresenteerde KPIs.

Wat is Integrated Reporting

Integrated Reporting helpt organisaties om het proces van waardecreatie centraal te stellen en daarmee beter te voldoen aan de informatiebehoefte van directies, managers, investeerders en andere belanghebbenden. Integrated Reporting gaat om het verhogen van de relevantie en begrijpelijkheid van interne en externe informatie.

“Wij zijn nu beter in staat ons verhaal te vertellen, van ons doel tot de impact die wij hebben op onze belanghebbenden. Het leidt tot meer strategische besluitvorming, waardoor een veerkrachtigere organisatie wordt gecreëerd.”

Ad van Gils (CFO - PwC Netherlands)
Integrated Reporting Advice

Hoe kunnen wij helpen

  • Door middel van een materialiteitsanalyse kunnen wij u helpen inzicht te krijgen in de verwachtingen van uw stakeholders.
  • Wij helpen u bij het verkrijgen van inzicht in de connectiviteit tussen uw stakeholderbelangen, strategie, kritische succesfactoren, risicomanagement en de financiële en niet-financiele KPIs waarop u moet sturen.
  • Onze multidisciplinaire teams kunnen u helpen bij het opzetten van een Integrated Dashboard waar de connectiviteit tussen informatie zichtbaar is en uw management op een geïntegreerde manier kan sturen op het behalen van haar strategische doelen.
  • Onze Integrated Reporting dienstverlening helpt uw interne managementinformatie relevanter, makkelijker en betrouwbaarder te maken en deze te vertalen naar een extern verslag.

Contact

Joukje Janssen

Partner

Tel: +31 (0)88 792 59 28

Linda Midgley

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 31 99

Volg ons