Finance & regulatory reporting

Introductie

De enorme toename in wet- en regelgeving in de periode na de crisis weerspiegelt de veranderde houding van toezichthouders. In het verleden was regelgeving slechts één van de vele aspecten voor banken. Kapitaal was voldoende beschikbaar en geen beperkende factor. Wetten en regels zijn echter complexer geworden. Toezichthouders stellen hogere eisen aan naleving, rapportages, de onderliggende bedrijfsprocessen en data.

Banken geven een hoge prioriteit aan het implementeren van nieuwe regelgeving. Recent onderzoek van PwC toont aan dat 64% van de bestuurders nieuwe wet- en regelgeving als erg belangrijk beschouwt, terwijl slechts 22% van deze groep zichzelf goed voorbereid acht. 

Nieuwe wetgeving

In de afgelopen jaren is een aantal belangrijke nieuwe wetgeving geïmplementeerd. In de komende jaren heeft onder andere onderstaande wetgeving een belangrijke impact op de financiële instellingen.

Anacredit

Introductie

In 2014 kondigde de ECB het besluit aan om een centraal register te ontwikkelen voor kredieten. De doelstellingen van deze kredietdatabank (Anacredit) is het ondersteunen van de ESCB and ECB in het uitvoeren van haar taken, waaronder:

  • Monetaire beleidsanalyse en uitvoering
  • Risicomanagement
  • Financiele stabiliteit surveillance

De voorlopige wetgeving is gepubliceerd in december 2015. Hierin is opgenomen dat voor elk instrument 94 attributen moeten worden gerapporteerd.

View more

IFRS9

De IASB (International Accounting Standards Board) heeft in 2014 de nieuwe standaard IFRS 9 voor de verslaggeving van financiële instrumenten gepubliceerd. De reden voor de introductie van deze nieuwe standaard is dat veel financiële instellingen ervaren dat de vereisten in de huidige standaard (IAS 39) moeilijk toe te passen en te interpreteren zijn. Om deze deficiënties te herzien is er een nieuwe standaard (IFRS 9) voor financiële verslaggeving geïntroduceerd. IFRS 9 vervangt het grootste deel van de richtlijnen in de huidige standaard IAS 39.

View more

Hoe kan PwC helpen?

Veranderende wet- en regelgeving:

  • Wij kunnen uitleggen hoe u de nieuwe wet- en regelgeving moet toepassen en interpreteren
  • Impact assessment; het uitvoeren van een impact assessment om inzicht te krijgen in de veranderingen voor uw bedrijf
  • Implementatie; wij hebben een gestandaardiseerde benadering ontwikkeld voor de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. De benadering wordt op maat gemaakt voor elke nieuwe vereiste zoals Anacredit, IFRS 9 en BCBS 239
  • Training van uw medewerkers op het gebied van de nieuwe wet- en regelgeving

Finance en Risk transformatie; we helpen klanten in alle fases van de transformatie, gebaseerd op onze ervaring met Finance & Risk transformatieprogramma’s. Op basis van ons ‘vijf dimensies model’ wordt een specifieke aanpak ontwikkeld per bank en per fase. 

Optimaliseren van het afsluit- en rapportageproces (Smart Close): financiële instellingen worden verplicht om verbeterde en meer transparante data te leveren. Wij kunnen u helpen met het optimaliseren van het afsluitings- en rapportageproces.

Contact

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Sophie de Vries

Director

Tel: +31(0)88 792 64 58

Volg ons