Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Invalshoeken PwC

In de Talk About Tax game kunt u vanuit verschillende stakeholder perspectieven kijken naar fiscale dilemma’s. Onze virtuele gastheer Tax-E laat u drie fiscale dilemma’s verkennen: Tax Transparency, Tax Planning en Tax & ESG.

PwC wil houvast bieden in dit maatschappelijke debat. Zo werken we samen aan een duurzame en toekomstbestendige maatschappij. Onze visie en invalshoeken op de besproken dilemma’s delen we graag onderstaand met u.

Heeft u nog vragen of behoefte aan een aanvullend gesprek? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur.

Dilemma's

Fiscale transparantie

Veel stakeholders, onder wie beleggers, politici, directies en anderen, vragen om fiscale transparantie. Dat is geen doel op zich, maar zo kunnen stakeholders wel inzicht krijgen in de manier waarop een bedrijf omgaat met zijn fiscale verplichtingen, wat zijn bijdrage is aan de maatschappij via belastingafdrachten en zo wordt het mogelijk om belastinggegevens te vergelijken. PwC steunt de trend naar meer fiscale transparantie, omdat zo de aansprakelijkheid voor fiscaal gedrag wordt vergroot en de discussie over duurzame waardecreatie voor stakeholders en de gemeenschappen op aarde eenvoudiger wordt.

Belastingplanning en ontwijking

De discussie over belastingplanning of belastingontwijking lijkt eenvoudig, maar is in werkelijkheid veel genuanceerder. Wat is een agressieve belastingplanning, wat is belastingontwijking en wat zijn geldige redenen voor belastingplanning? Wat gebeurt er als een belastingplichtige gebruik maakt van belastingplanning voor het verminderen of voorkomen van een dubbele belastingheffing en hoe reageren stakeholders daarop? En wat gebeurt er als een belastingplichtige zijn R&D-afdeling verplaatst naar een land met aantrekkelijke fiscale stimulansen voor R&D? Welke verantwoordelijkheden hebben overheden, belastingdiensten, belastingplichtigen en belastingadviseurs in dit verband? PwC vindt het belangrijk om een ​​visie op een verantwoorde belastingplanning te formuleren. In principe moet zo’n planning uitlegbaar zijn voor stakeholders, een stevige juridische basis hebben en in de bedrijfsstrategie van de organisatie passen, met inbegrip van haar waarden en haar doel. Dat is geen gemakkelijke taak, maar wel een belangrijke, omdat belastingen essentieel zijn om de samenleving te financieren, alsmede de openbare goederen en diensten waarvan mensen op aarde gebruik maken.

Milieu, maatschappij en governance (ESG)

De impact van ESG neemt in hoog tempo toe. Belastingen spelen een belangrijke rol in de ‘E’, met zijn milieuheffingen en stimuleringsmaatregelen. In de ‘S’ met fiscale bijdragen aan de samenleving, maar ook met onderwerpen als diversiteit en inclusie, beloning en het personeel van de toekomst. Ten slotte maken belastingen ook deel uit van de ‘G’, met een strategische afstemming tussen belastingen en duurzaamheid, toezicht op het bestuur en rapportages over transparantie. Belastingen spelen dus een rol in de duurzaamheidsagenda van bedrijven en politici over de hele wereld en worden al meegenomen in ESG-ratings. Volgens PwC zijn belastingen niet langer enkel een kostenfactor, maar dragen ze ook bij aan een sociaal-economische cohesie, duurzame waardegroei en welvaart op lange termijn.

Volg ons

Contact

Evita van der Aar-Melger

Evita van der Aar-Melger

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 13 39

Hide