Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Industriële decarbonisatie

Door het klimaatakkoord van Parijs hebben de industrieën zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstelling. Nu de mobiliteit steeds meer geëlektrificeerd wordt, neemt de vraag naar elektrische energie toe. De elektriciteitssector moet daarom zijn decarbonisatie versnellen, iets wat bijvoorbeeld kan worden bereikt door het installeren productie eenheden voor hernieuwbare energie of het sluiten van overeenkomsten met producenten van hernieuwbare energie.

Ook voor de industrie is de weg naar decarbonisatie een uitdaging. Vaak vereist dit innovaties, kapitaalinvesteringen of veranderingen in de kern van het bedrijf. Dit alles kan gepaard gaan met vragen als;

  • Hoe om te gaan met de energiebelasting? Aangezien de energiebelasting in het algemeen niet terug te verdienen is en dus een kostenpost vormt (cashout). Optimalisatie en restitutie zijn echter in sommige situaties mogelijk
  • Wat betekent dit voor mijn indirecte belasting? Indirecte belastingaspecten van bijvoorbeeld nieuwe bevoorradingsketens moeten worden bepaald. Wat is de btw-behandeling van bijvoorbeeld alle transacties binnen de e-Mobility leveringsketen, met name in grensoverschrijdende situaties?
  • Hoe behoud je een goede liquiditeit?

PwC kan u helpen uw energiebelasting te optimaliseren. Door onze lokale kennis en de expertise uit ons wereldwijde netwerk hebben we toegang tot alle relevante expertise en kennis. We voeren ook studies uit over de impact van nationale belastingen op de uitstoot van broeikasgassen voor de lokale (Nederlandse) economie. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook werken we met meerdere bedrijven samen bij het in kaart brengen van fiscale stimuleringsmaatregelen voor bijvoorbeeld R&D-projecten, die uiteindelijk zullen leiden tot het decarboniseren van industriële processen (bijvoorbeeld innovatiebox, heffingskortingen, belastingvrijstellingen en -verlagingen, ontheffingen van bronbelasting, versnelde afschrijvingen).

Heeft uw bedrijf te maken met de energietransitie of wil het veranderingen doorvoeren? Neem contact met ons op, we kunnen samen werken aan een toekomstbestendige oplossing die het beste bij uw bedrijf past.

Volg ons

Contact

Chris Winkelman

Chris Winkelman

Energy - Utilities - Resources Industry Leader & Energy Transition Leader, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 18 97

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Juliette Marsé

Juliette Marsé

Director (Tax) - Energy, Utilities & Resources, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 419 61 08

Hide