De nieuwe CAO

Een nieuwe CAO afsluiten is een belangrijke uitdaging voor veel werkgevers. Vaak sluiten bestaande CAO’s niet (meer) goed aan op de veranderende wensen van werknemers. Hoe ben je bijvoorbeeld een aantrekkelijke werkgever voor jong talent? Of, hoe kun je de benodigde know-how in het bedrijf houden? 

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Echter, het overgrote deel van de werknemers die onder een CAO vallen, is niet aangesloten bij een vakbond. Deze factsheet laat de feiten zien. Hoe kun je dan nog goed afstemmen op de wensen van specifieke doelgroepen? Onlangs hebben wij de wensen van nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt op een rij gezet in de Workforce Preference Study 2022.

Het nieuwe CAO-proces

Op weg naar een nieuwe CAO voor uw organisatie moeten veel stakeholders worden betrokken, waaronder werkgever, vakbonden en zeker de werknemers. Als onafhankelijk procesbegeleider brengen wij de wensen van alle stakeholders in kaart. Niet alleen de wensen vanuit de vakbonden, maar juist ook die vanuit de eigen werknemers, die vaak niet aangesloten zijn bij een vakbond. Wij zetten in op co-creatie en zoeken een productieve samenwerking met alle stakeholders. Een nieuwe CAO is er immers voor de werknemers en de organisatie. Onze experts werken samen met u naar het gezamenlijke doel; een CAO voor iedereen. Benieuwd wat dit voor uw organisatie betekent? Neem dan contact met ons op. 

Centrale onderwerpen tijdens CAO-onderhandelingen

Op dit moment staan de volgende onderwerpen centraal in CAO’s in Nederland. En wat wij hier steeds vaker zien: wensen van werknemers lopen per onderwerp sterk uiteen. Klik op een onderwerp en lees meer hierover.

Duurzame inzetbaarheid  

Duurzame inzetbaarheid gaat over het in stand houden van de ‘ factor arbeid’, nu en in de toekomst. Dit raakt uiteenlopende onderwerpen en kan dus ook per bedrijf of per type medewerker verschillen. Naast de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, gaat het om onderwerpen als ontwikkeling, opleiding en de arbeidsomstandigheden met als doel fysiek en mentaal in staat te blijven om het werk te kunnen blijven uitvoeren.

Flex benefits 

Steeds meer organisaties werken met Flex-budgetten, met binnen een bepaald arbeidsvoorwaardelijk domein (zoals mobiliteit, verlof of ontwikkeling) grote vrijheid voor medewerker com dit naar eigen behoefte en situatie passend in te vullen. Daarmee kan een organisatie, meer dan in een á la carte systeem, sturen en richting geven middels haar arbeidsvoorwaarden en tegelijkertijd maatwerk bieden aan werknemers.

Flexibele arbeid 

Medewerkers in vaste dienst nemen of juist meer flexibiliteit aanhouden is een van de belangrijkste uitdagingen voor veel organisaties, maar ook voor medewerkers zelf. Het werken voor meerdere opdrachtgevers als ZZP’er of juist commitment aan die ene organisatie heeft verschillende voor- en nadelen voor beide kanten. 

Flexwerken 

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Het is door de Coronacrisis actueler geworden dan ooit, maar ook daarbuiten is het voor veel medewerkers een belangrijk onderwerp. Hoe dit te faciliteren door het maken van afspraken omtrent werktijden, (digitale) voorzieningen en ARBO-omstandigheden, is daarom een essentieel CAO onderwerp.

Ontwikkeling

Ontwikkeling richt zich op professionele en persoonlijke groei in het werk en binnen de organisatie. Het draait daarbij om het versterken van competenties en gedrag en verbeteren van resultaten. Het gaat ook over het actueel houden en uitbreiden van vakkennis en expertise.

Pensioen 

Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde, die werkgevers veelal aanbieden als oudedagsvoorziening. Maar ook is er van alles geregeld na overlijden en bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Door de ontwikkeling van een lage rente en de stijgende levensverwachting is er veel discussie over pensioen. Het pensioenakkoord wordt geïntroduceerd per 1 januari 2023 en dat maakt dat alle pensioenregelingen aangepast moeten worden aan de nieuwe regels.

Prestatiebeloning 

In het verleden kende prestatiebeloning meestal de vorm van individuele resultaatbeloning. Op dit moment is er vaker en sterker een relatie naar het succes van een team, afdeling of de totale organisatie en zien we een verschuiving van incentiveren (vooraf) of belonen (achteraf) naar erkennen (‘recognition): het in het zonnetje zetten van een collega of een team naar aanleiding van een behaald succes of getoond voorbeeldgedrag.

Loonontwikkeling

Loonontwikkeling betreft de systematiek en de afspraken over de groei van het vaste salaris. Voor veel bedrijven is de traditionele splitsing tussen collectieve en individuele verhoging inmiddels toe aan een nieuwe fase en ook staat de systematischer koppeling tussen salarisgroep en beoordeling steeds vaker ter discussie. 

Vitaliteit 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, productiever en gelukkiger. Werkgevers starten steeds vaker initiatieven voor gezonde voeding (bijvoorbeeld lunch), sporten tijdens het werk en het vergoeden van een abonnement voor de sportschool. 

Wat kan PwC voor u doen?

Bij PwC staan onze CAO en arbeidsmarkt specialisten voor u klaar om u te helpen bij de invoering en implementatie. Ook kunnen we met u kijken naar kansen en mogelijkheden, specifiek voor uw organisatie en workforce. Meer weten? Dan horen we graag van u!

Contact

Raymond Welmers

Raymond Welmers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 52 79 19 10

Marc Borggreven

Marc Borggreven

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 242 46 64

Hide