Privacy en Gegevensbescherming

Privacy & Gegevensbescherming – voldoen aan complexe wetgeving

De uitgebreide wetgeving voor het beschermen van (persoons)gegevens is complex en veranderlijk. De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het voldoen aan deze wetgeving voor veel bedrijven nog ingewikkelder gemaakt.

Privacy en databescherming in uw organisatie

Wij kunnen u adviseren over de wetgeving voor privacy & gegevensbescherming en de risico’s voor uw organisatie. Ook helpen wij bij de implementatie van procedures om aan de wetgeving te blijven voldoen. Hiervoor werken onze juristen nauw samen met PwC-collega’s uit andere disciplines, met een groot netwerk van internationale privacy juristen binnen handbereik.

Zo kunnen wij u helpen

  • Inzichtelijk maken welke persoonsgegevens u mag verzamelen, opslaan, delen of eventueel verkopen en hoe u dat moet doen.
  • Inventariseren wie binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Op basis daarvan beoordelen wij of u aan alle, soms schijnbaar tegenstrijdige, juridische vereisten voldoet.
  • Advies over aanpassingen van bestaande (interne) processen of implementatie van nieuwe procedures.
  • Wijzen op de risico’s die u loopt in geval van onachtzaamheid en/of overtreding van wettelijke vereisten.
  • Advies en implementatie van zogenaamde Binding Corporate Rules voor doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland.
  • Opstellen van profiel(en) voor de functie van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en/of Data Protection Officer (DPO).
  • Rechten van betrokkenen voor de organisatie in kaart brengen.
  • Voorlichting geven over de toepassing van technische en organisatorische maatregelen voor een passend beveiligingsniveau.
Volg ons