Werkkapitaalmanagement heeft te lijden onder problemen in de toeleveringsketen

Studie PwC 2022: Er wachten nieuwe uitdagingen na licht herstel in hoeveelheid vastgelegd kapitaal

Werkkapitaalmanagement blijft een cruciale opgave

De coronapandemie en de recente geopolitieke en economische ontwikkelingen hebben de omvangrijke risico's aangetoond die het gevolg kunnen zijn van volatiele productieketens. De stromen van sommige grondstoffen en eindproducten kwamen tot stilstand. De productie werd tijdelijk verstoord, de magazijnen liepen vol en de verkopen kelderden. Hoewel de focus van veel bedrijven verschuift van het waarborgen van stabiliteit naar herstel en groei binnen het nieuwe normaal, blijft liquiditeitsmanagement een cruciale opgave. Het PwC Working Capital Report van dit jaar analyseert de situatie bij bedrijven in de Benelux-regio alsmede in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH), en biedt een visie op de actuele trends die het werkkapitaal beïnvloeden.

"De coronapandemie en de actuele geopolitieke situatie hebben het belang van effectief werkkapitaalmanagement voor bedrijven aangetoond. We moeten nu de juiste voorbereidingen voor de toekomst treffen. De situatie blijft immers gespannen, niet het minst vanwege de toenemende inflatie en stijgende rentes."

Danny Siemes, Werkkapitaal management expert, PwC Nederland

Overzicht van de studie

Lockdowns hebben een voelbaar effect op het netto werkkapitaal

De lockdowns die tijdens de pandemie werden ingesteld, hebben in de Benelux- en DACH-landen duidelijk hun sporen nagelaten. Bedrijven hadden meer kapitaal nodig om de uitdagingen van de pandemie op de korte termijn te overwinnen en hun werk te doen. In 2020 daalde het netto werkkapitaal (NWC) met 6% ten opzichte van het voorafgaande jaar. De verkopen daalden echter met 9% en de procentuele verhouding tussen netto werkkapitaal en verkopen steeg daarmee tot 12,1%, het hoogste niveau sinds 2016.

Verstoorde productieketens leiden zowel tot tekorten als tot volle magazijnen

Het aantal voorraaddagen (Days Inventory Outstanding - DIO), ofwel de dagen dat voorraden worden aangehouden voordat ze worden gebruikt, nam in 2020 met 3 toe en bereikte daarmee het hoogste punt in vijf jaar. Deze ontwikkeling was vooral acuut in het tweede kwartaal van 2020, toen de pandemie een enorme impact op de productieketens had. De magazijnen raakten vol en de DIO-cijfers schoten omhoog, met een toename van 13 dagen. De duur van het kapitaalbeslag nam in deze periode eveneens abrupt toe tot 60 dagen. In de volgende kwartalen daalden deze waarden weer. In het tweede kwartaal van 2021 keerden de waarden terug naar het niveau van voor de crisis met een DIO van 66 en een duur van het kapitaalbeslag van 50 dagen.

Betaalgedrag verslechtert: toename in DSO- en DPO-cijfers

Het aantal dagen tussen de verzending van een factuur en ontvangst van de betaling (Days Sales Outstanding – DSO) is in 2020 met 2% gestegen. Het aantal dagen tussen de ontvangst van een factuur en uitvoering van de betaling (Days Payables Outstanding – DPO) steeg tot 58 en was daarmee 8 dagen hoger dan in 2019. De uitzonderlijke situatie in het tweede kwartaal van 2020 is ook hier echter duidelijk waarneembaar. De DSO- en DPO-waarden stegen in deze periode met meer dan 10%. In het eerste kwartaal van 2021 keerden de DSO- en DPO-cijfers terug naar waarden vergelijkbaar met die van voor de pandemie.

Afname van werkkapitaal in alle sectoren

Tijdens de pandemie leidden plotselinge fluctuaties in vraag en aanbod tot langere levertijden en -intervallen, ook binnen regionale productieketens. Voorraadreserves en magazijnstrategieën moesten worden aangepast. Hierbij liepen de uitdagingen tussen diverse sectoren en locaties sterk uiteen, evenals de prestaties van werkkapitaal en veerkracht van de productieketens. Zo lag het cijfer voor NWC-dagen in de sector lucht- en ruimtevaart, defensie en beveiliging bijvoorbeeld op 196. De overeenkomstige cijfers voor de techniek- en bouwsector alsmede de detailhandel lagen daarentegen op respectievelijk 12 en 7 dagen.

Data-analyse en 'process mining' brengen meer transparantie

De pandemie en de gevolgen daarvan hebben tot sterke schommelingen
in de vraag geleid, waardoor de meeste CSO's meer zijn gaan focussen op werkkapitaalmanagement. Veel bedrijven waren aanvankelijk simpelweg gericht op liquiditeitsvoordelen, vooral waar het om het verzilveren van orders, betalen van aankopen en realiseren van voorspellingen ging. Meestal was het met deze aanpak echter niet mogelijk om meer dan 40% van het cashpotentieel van een bedrijf te identificeren. Met behulp van data-analyse en process mining kan meer potentieel worden gevonden wanneer kunstmatige intelligentie de ERP-transactiedata analyseert en verbanden ontdekt en hiermee aanbevelingen voor actie formuleert. Met deze aanpak worden ieder orderproces, iedere factuur en iedere levering automatisch geëvalueerd. Om dit te kunnen doen, moeten de processen echter worden aangepast en de gegevens worden verzameld.

ESG-criteria worden belangrijker voor werkkapitaalmanagement

In een steeds sterker verbonden wereld zijn bedrijven verantwoordelijk voor meer dan duurzame handelwijzen op hun eigen erf alleen. De werkwijzen langs de hele productieketen trekken steeds meer de aandacht in het licht van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance - ESG). Ook het werkkapitaalmanagement moet daarom rekening houden met duurzaamheidsaspecten. Dit omvat onder andere het controleren van leveranciers en het verkrijgen van inzicht in hun staat van dienst op het gebied van duurzaam, alsmede initiatieven voor het bevorderen van duurzame productieketens op basis van specifieke doelen, zoals een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Key considerations to ensure that working capital is fit for purpose in these uncertain times

“Technieken zoals data-analyse en process mining creëren een compleet nieuw transparantieniveau, waardoor er meer geld kan worden vrijgemaakt.”

Danny Siemes, Working Capital Management & Solutions Leader, PwC Nederland

Methodiek

De studie geeft een overzicht van de 2.386 belangrijkste Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse, Nederlandse, Belgische en Luxemburgse bedrijven volgens de analyse van PwC, naar sector gecategoriseerd. Alle berekeningen zijn gebaseerd op openbaar toegankelijke gegevens. De indeling in subsectoren is gebaseerd op de primaire bedrijvenclassificaties van Capital IQ (data beschikbaar voor 100% van de steekproef). Royal Dutch Shell en Anheuser-Busch InBev zijn vanwege hun grootte uitgesloten van de steekproef en analyse.

Contact

Danny Siemes

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 024 57 11

Volg ons