Werkkapitaal als bron voor liquiditeit in tijden van COVID-19

24/03/20

PwC Working Capital Report 2019/20

Ondernemingen voelen de impact van de maatregelen die de overheid en andere organisaties hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Working Capital Report 2019/20 van PwC biedt interessante inzichten om de bedrijfseconomische gevolgen van de crisis te beperken en de eigen liquiditeitspositie te verbeteren. 

Working Capital Report 2019/2020

Liquiditeit en COVID-19

Het Working Capital Report 2019/20 bevat de resultaten van een onderzoek naar het werkkapitaal van beursgenoteerde ondernemingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux-landen. Senior director Danny Siemes is een van de auteurs. Hij geeft een toelichting op belangrijke bevindingen uit de studie en legt uit waarom het onderzoek relevant is tegen de achtergrond van de huidige pandemie. Danny Siemes: ‘Ondernemingen zijn juist nu hard op zoek naar liquiditeit. Dit rapport laat zien hoe bedrijven kapitaal kunnen vrijmaken dat vastzit in bijvoorbeeld voorraden en onbetaalde rekeningen.’

- Hebben ondernemingen de afgelopen jaren voldoende aandacht gehad voor het verbeteren van hun werkkapitaalpositie?

Danny Siemes: ‘Misschien niet genoeg. Dat is ook wel begrijpelijk. Zolang het goed gaat en het gedrag van leveranciers en klanten min of meer voorspelbaar is, heeft dit onderwerp niet de aandacht die het verdient. Door het coronavirus is plotseling alles anders. Bedrijven zien de vraag stagneren en de focus ligt nu plotseling volledig op liquiditeit en het zekerstellen van het voortbestaan van de onderneming. Dit vraagt om actie. Het is natuurlijk wel zinvol om nu goed na te denken over de vraag: wat is er mogelijk en hoe pakken we dit aan. Dit rapport bevat daarvoor nuttige ideeën.’ 

- Hoe presteren Nederlandse ondernemingen in vergelijking met andere bedrijven uit de onderzochte groep?

‘Nederlandse ondernemingen hebben het de afgelopen jaren relatief goed gedaan. Wij zijn het enige land in het onderzoek dat een verbetering heeft weten te realiseren. Het werkkapitaal van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is in de afgelopen vijf jaar verlaagd. Vooral als het gaat om de versnelling van de betalingen door debiteuren hebben Nederlands bedrijven stappen voorwaarts gezet.’

- Hoe komt het dat werkkapitaal een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de liquiditeit van bedrijven?

‘Werkkapitaal dat vastzit in voorraden of in onbetaalde rekeningen kun je niet gebruiken voor andere zaken. Bij het zoeken naar financiering van dit werkkapitaal kun je aankloppen bij een bank of je kunt naar je aandeelhouders gaan. Maar je kunt ook proberen vermogen vrij te maken uit je werkkapitaal. Uit dit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven die actief zijn in eenzelfde sector. Er zijn bedrijven die goed presteren op dit punt en bedrijven die het minder goed doen. Dat betekent dat er voor die minder goed presterende bedrijven nog heel veel gewonnen kan worden. Met de juiste aanpak hebben zij de mogelijkheid om hun werkkapitaal te verlagen en zo hun liquiditeit te verbeteren.’

- Biedt dit rapport inzicht in het potentieel van ondernemingen om hun werkkapitaal te verlagen en zo hun liquiditeit verbeteren?

‘Dit rapport bevat daarvoor absoluut interessante aanknopingspunten. Maar het begint met een precies inzicht in de eigen werkkapitaalpositie. Dat moet een onderneming zelf vaststellen. Daar zijn tegenwoordig heel interessante tools en technieken voor. Daarbij denk ik aan ”data analytics” en allerlei instrumenten die daaromheen beschikbaar zijn, zoals kunstmatige intelligentie en robotisering. Daarna is het belangrijk om te “benchmarken” en de prestaties van uw onderneming te vergelijken met de prestaties van vergelijkbare ondernemingen. Dit rapport biedt overzichten en cijfers die kunnen helpen om die vraag in eerste aanzet te beantwoorden. Zodra een bedrijf weet of er verbeterpotentieel is, kan het besluiten hiervoor een plan te maken. Dit rapport bevat tips en ideeën die kunnen zorgen dat vermogen uit het werkkapitaal wordt vrijgemaakt. Ik verwacht dat er nog extra mogelijkheden komen voor de verbetering van de liquiditeit van bedrijven door de fiscale maatregelen die overheid heeft aangekondigd in het kader van de coronacrisis. Die maatregelen zijn nog niet in dit rapport verwerkt.’

- Hoe kunnen bedrijven dit onderzoek gebruiken bij hun reactie op de pandemie?

‘Vooral door de mogelijkheid om de eigen werkkapitaalpositie te vergelijken met de prestaties van bedrijven uit dezelfde bedrijfstak. Het is juist nu van groot belang de eigen liquiditeitspositie en het eigen rendement te verbeteren en beter onder controle te krijgen. Die noodzaak zal door deze crisis eigenlijk alleen maar toenemen. Inkomsten en kasstromen kunnen sterk teruglopen. Afnemers gaan misschien later betalen of minder voorspelbaar worden in hun betaalgedrag. En in de toelevering zullen problemen ontstaan doordat onderdelen niet meer worden geleverd. Zowel aan de vraagkant als aan de kant van de leveranciers ontstaan onzekerheden. Dus werkkapitaal, cashflow en liquiditeit zullen extra aandacht vragen. Voor bedrijven die hierop meer grip willen krijgen, is dit onderzoek zondermeer interessant.’

Contact

Danny Siemes

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 024 57 11

Volg ons