Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

M&A Integration

Realiseer de waarde van uw overname

U hebt een fusie of overname (M&A) gedaan. Dan is het nu zaak om daar de vruchten van te plukken. En dat vergt net zoveel aandacht als de besluitvorming vooraf.

Hoewel waarderealisatie geen nieuw concept is, blijft het een uitdaging. Zeker in de dynamische omgeving die M&A is. Onze ruime ervaring in transacties van alle soorten en maten heeft ons geleerd dat gedegen voorbereiding en snelle uitvoering kritische elementen zijn voor een succesvolle transactie. Het hebben van een goed uitgedacht integratieplan vooraf en een snelle en gefocuste uitvoering van het plan met daarbij oog voor mensen en details, maakt vaak het verschil en zorgt dat u de waarde van uw fusie of overname kunt realiseren.

Snelheid, focus en toewijding

Als koper wilt u na de transactie uw inzicht in waardedrijvers en de kansen van uw gecombineerde organisatie omzetten in resultaten. Een hele uitdaging voor het management en de organisatie, omdat vaak grote veranderingen moeten worden doorgevoerd die mogelijk ook tot onrust leiden bij medewerkers, leveranciers en klanten. Wij helpen u snel en gericht aan resultaat, met oog voor uw mensen.

Investeren in integratie

Integratie na een fusie of overname is een intensief proces en kan veeleisend zijn. Maar de investering loont: onderzoek wijst uit dat 93% van organisaties die significante waarde hebben gerealiseerd, 6% of meer van de totale transactieprijs hebben geïnvesteerd in integratie.

Die investering moet wel op de juiste manier besteed worden, én op het juiste moment. Een veel voorkomende misvatting is dat integratie pas een agendapunt is na het zetten van de handtekening onder de koopovereenkomst. Datzelfde eerder genoemde onderzoek geeft aan dat bijna 80% van kopers wiens transactie waarde vernietigde, geen integratieplan klaar had liggen op het moment van tekenen.

Goede voorbereiding, snelheid in executie, focus op synergieën, toegewijd leiderschap, aandacht voor mensen en effectieve en gerichte communicatie zijn kritische elementen voor een succesvolle integratie.

Onze aanpak

Elke organisatie is uniek en elke transactie heeft andere doelstellingen. Wij zorgen dat u goed voor ogen heeft wat uw doelstellingen zijn en hoe u deze wilt bereiken. Zo kunnen wij u onder andere helpen met:

Integratieplanning en strategie

Goede voorbereiding is een van de kritische elementen voor een succesvolle integratie. De voorbereiding begint dan ook al tijdens de due diligence fase, nog voor u een handtekening gezet heeft onder de koopovereenkomst. De kennis die u opdoet over de operatie van de target tijdens due diligence kunt u gebruiken om op dat moment al uw eerste gedachten over de integratiestrategie op papier te zetten: wat is het gewenste niveau van de integratie, wat is de beste aanpak en wie binnen uw bedrijf (en de target) zijn de juiste mensen zijn om de integratie tot een succes te maken?

Eerste antwoorden op deze vragen helpen om een realistische planning te maken en eventuele risico’s te mitigeren waardoor het integratieproces als een goed geoliede machine kan werken. In het integratieplan wordt nagedacht over wat er voorbereid en/of in werking gezet kan worden voordat de transactie rond is, wat is er nodig om op dag 1, de dag van overdracht, de operatie voort te kunnen zetten en wat de belangrijkste aandachtspunten in de eerste 100 dagen zijn.

Zo kunnen wij u helpen

Wij helpen u de transitie te versoepelen en te versnellen waardoor u waarde creëert en snel weer volledig op ‘business as usual’ kunt focussen.

  • Samen met u stellen we de ‘Integration Fundamentals’ op; een blauwdruk van de integratie waarin de belangrijkste elementen van de integratie in vastgelegd worden, zoals bijvoorbeeld de strategische doelen van de transactie, het niveau van de integratie, de belangrijkste belanghebbende, de integratie governance en manier van werken, de belangrijkste risico’s, etc.
  • We helpen bij het maken een realistische integratieplanning uitgesplitst in fasen met daarbij de belangrijkste acties, mijlpalen en beslismomenten. 

Synergieplanning

Een acquisitie is pas succesvol als u de verwachte synergie ook echt realiseert. Lukt het om te profiteren van elkaars klanten, kunt u inkoopvoordelen behalen en kunnen schaalvoordelen benut worden? Succesvolle integraties hebben vaak gemeen dat zij goed in staat zijn geweest om de waardedrijvers van de transactie te identificeren, prioriteren, uit te voeren en te tracken.

We kijken met u in de due diligence fase naar de haalbaarheid van de synergie. Komen er bijvoorbeeld onverwachte kosten kijken bij het samenvoegen van activiteiten? Dit inzicht helpt u om de organisatie mee te krijgen op basis van goede argumenten en een goede onderbouwing. Daarna is het een kwestie van doen. Het mag niet alleen bij plannen blijven, een goed gestructureerde uitrol daarvan bepaalt uiteindelijk het succes.

Zo kunnen wij u helpen

Wij ondersteunen u om maximale waarde uit de samenvoeging te halen:

  • In de due diligence fase krijgt u goed zicht op mogelijke synergievoordelen met onze synergie review.
  • We maken met u een helder en pragmatisch plan om de synergievoordelen daadwerkelijk te realiseren.
  • We assisteren bij een heldere rapportage en voortgangsbewaking van synergieën.

M&A Integration (M&AI) en 100 dagen plan

Een fusie of overname is altijd bedoeld om meer te bereiken: toegang tot nieuwe markten en talent, groei in marktaandeel, schaalvoordeel. Maar de handtekening onder de transactie is niet het eindpunt. In de eerste 100 dagen moeten de nieuwe structuren staan en urgente zaken geregeld zijn om het waardepotentieel van de transactie te realiseren. Hoe krijgt u dat voor elkaar, terwijl het bedrijf ook ‘gewoon’ door moet blijven draaien?

Samen met u de handen uit de mouwen steken en zorgen dat het geregeld wordt – dat is onze kracht. Van een nieuw productportfolio, de financieel geconsolideerde rapportage of de organisatiestructuur tot de internettoegang en de visitekaartjes. En omdat zo’n periode voor uw mensen en andere stakeholders vaak erg onzeker is, betrekken en informeren we hen goed.

Zo kunnen wij u helpen

De waarde van uw transactie verzilveren. Daarvoor zetten we onze projectmanagers, inhoudelijke specialisten en verandermanagers in. Dat doen we door:

  • Het integratieproces te managen vanuit het zogenoemde Integration Management Office (IMO). Het omzetten van integratiestrategie in een gedetailleerd actieplan met de daarbij behorende governance. Daarbij letten we er in het bijzonder op dat uw klanten én medewerkers tevreden blijven.
  • De inrichting van uw nieuwe organisatie te ontwerpen, het Target Operating Model (TOM). Finance, IT, HR, Supply Chain – we hebben de expertise allemaal in huis.
  • Oog te hebben voor mensen. Een integratieplan waarin aandacht is voor cultuur, mensen motiveert en gefocust is op het ondersteunen van medewerkers in tijden van verandering door middel van een effectief Change & Communications plan.
  • Het samen met u opstellen van een 100 dagen plan; een executieplan voor de periode direct na het voltooien van de transactie met daarin de focus op de urgente acties en het realiseren van synergievoordelen.
Volg ons

Contact

Annemieke Hoekstra

Annemieke Hoekstra

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 245 64 95

Wolter Meindertsma

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 354 11 28

Hide