Operational Due Diligence

Operatie is belangrijk bij een fusie of overname

In de huidige fusie- en overnamemarkt wordt de operatie van bedrijven steeds belangrijker. Kopers nemen een actievere rol in het ontsluiten van waarde uit de operatie via operationele verbeteringen. Verkopers nemen meer operationele verbeterinitiatieven op in hun businessplannen, die vaak de basis vormen voor biedingen.

Banken vragen steeds vaker om operationele due diligence rapporten bij het verstrekken van financiering om zekerheid te krijgen dat de aannames in het businessplan robuust zijn.

Hoe kunnen we u helpen bij de operationele opzet van uw bedrijf?

In onze operationele due diligence geven we gedetailleerd inzicht in de operationele opzet van een bedrijf. Daarnaast worden de volgende belangrijke operationele vragen behandeld:

  • Wat zijn de belangrijkste operationele risico’s?
  • Is het businessplan operationeel haalbaar? (bijv. voldoende beschikbare capaciteit)
  • Zijn de kosten- en investeringsprognoses realistisch en gebaseerd op duidelijke en gevalideerde aannames?
  • Zijn besparingen door geplande operationele verbeteringsinitiatieven haalbaar? Zijn de prioriteiten duidelijk?
  • Is er potentieel voor waarde creatie in toevoeging op het businessplan?
  • Wat zijn de potentiële synergiën? Hoeveel tijd en eenmalige kosten zijn benodigd om deze te realiseren?

Antwoorden op deze vragen geven meer comfort over toekomstige kasstromen en het waarde potentieel van de onderneming.

We werken nauw samen met zowel corporate als private equity klanten om met een gedegen inschatting van de potentiële waarde van een onderneming te komen en te adviseren over de belangrijkste kansen en risico’s. Onze combinatie van ongeëvenaarde industrie ervaring en fusie- en overname expertise zorgt ervoor dat we weten waar we op moeten letten bij ondernemingen en hoe we de meest belangrijke zaken inzichtelijk kunnen maken.

Ons team kan kopers na de overname ondersteunen met het verder detailleren en implementeren van operationele verbeterinitiatieven. Zie Rapid Value Creation voor meer informatie.

Volg ons

Contact

Wilmer Kloosterziel

Wilmer Kloosterziel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 386 40 62

Hide