Waardecreatie door snelle operationele verbeteringen rondom een overname of herstructurering

In veel fusies en overnames wordt het volledige waarde-potentieel niet gerealiseerd. Operationele verbeteringsinitiatieven worden niet volledig benut. Vaak gebeurt dit omdat de initiatieven niet op een duidelijke en uitvoerbare manier zijn gedefinieerd en gepland.

Wij ondersteunen en dagen u uit om een objectief beeld te krijgen van de mogelijkheden en de (potentiële) verbeteringsinitiatieven, door het ontwikkelen van duidelijke en gekwantificeerde doelstellingen. Daarnaast ondersteunen wij u met de voorbereidingen op en implementatie van deze initiatieven.

Dit geldt ook tijdens een verkoopproces; tijdens een carve-out- of exit readiness traject kunnen wij bieders zicht geven op de waarde van een geoptimaliseerde business. Dit ondersteunt het verkoopproces en de gerealiseerde opbrengstwaarde.

Verbeteringsinitiatieven Post and Merger
Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

  • Hoe kunnen we het beste de verbeteringsinitiatieven kwantificeren en documenteren?
  • Kunnen jullie ons te helpen bij het identificeren van verdere mogelijkheden, en wat zijn de meest gebruikelijke aandachtsgebieden?
  • Hoe vertaal ik initiatieven (“blue sky thinking”) naar verbeterplannen en realistische resultaten?
  • Hoe implementeer en monitor ik het verbeterplan?
  • Hoe kan ik gebruik maken van snelle waardecreatie tijdens een verkoopproces (bv. voor carve-out of exit readiness)?

Wij kunnen u helpen om tijdig oplossingen te bedenken die waarde creëren voor uw bedrijf.

Onze aanpak is ontwikkeld rondom het creëren van waarde in een korte tijdsspanne. Samen met uw team voeren we een grondige evaluatie uit van uw bedrijf, waarbij we verbeteringsinitiatieven identificeren en deze vertalen naar een gedetailleerd en realiseerbaar plan. Wij kunnen u helpen deze initiatieven tijdig te implementeren om de waarde te maximaliseren en het momentum te behouden.

Ons stappenplan wordt hieronder geschetst:

Stap 1 - Identificatie van verbeteringen

Stap 2 - Validatie en documentatie van de geïdentificeerde verbeteringsinitiatieven

Stap 3 - Het implementeren en tot uitvoering brengen

Stap 4 - Monitoren van de voortgang

Onze aanpak is gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in verschillende industrieën. We werken naast én samen met management en de teams in uw organisatie om realistische doelen te stellen en te ontwikkelen. Waar nodig werken we ook met externe expertise, bijvoorbeeld industrie-experts en benchmarks.

Volg ons

Contact

Wilmer Kloosterziel

Wilmer Kloosterziel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 386 40 62

Hide