Organisational Transformation

De optimale inrichting van uw organisatie

In de huidige complexe concurrentieomgeving hebben organisaties de uitdaging om continu prestaties te verbeteren en waarde te creëren, op alle niveaus in de organisatie. Dit kan een enorme impact op uw onderneming en mensen hebben. Wij helpen u uw organisatie zo goed mogelijk in te richten, zodat u zo competitief mogelijk kunt blijven ondernemen.

Een optimale inrichting van een organisatie is (bijna) nooit een doel op zich. Het kan onderdeel uit maken van:

  • Het optimaliseren van de waardeketen waar uw organisatie zich in bevindt
  • De integratie of splitsing van verschillende organisatie(onderdelen) na een fusie / acquisitie
  • Het efficiënter/effectiever maken van de organisatie of de interne processen

Onze Organisational Transformation groep ondersteunt ondernemingen en instellingen met de (her)inrichting en/of doorlichting van hun organisatie (of onderdelen ervan) en helpt bij het opzetten van overkoepelende samenwerkingsvormen tussen organisaties.

Volledige inrichting van uw organisatie

Een optimale (her)inrichting van uw organisatie sluit aan bij uw strategie en doelstellingen. Uw strategie (strategische marktpositionering, markt/ klantbehoefte enzovoorts) vormt voor ons dan ook altijd de leidraad. Daarnaast houden we rekening met de competenties van uw medewerkers, wet- en regelgeving, de bedrijfscultuur of –culturen en de volwassenheid van uw organisatie.

We ontwerpen samen met u een nieuwe organisatiestructuur, met bijbehorende taken, rollen en verantwoordelijkheden.  Zo ontstaat een besturingsmodel op maat, waarbij de coördinatie van processen, communicatie- en coördinatiemechanismen en performance measures optimaal zijn ingericht.

Professionele doorlichting van uw organisatie

Vraagt u zich af of uw organisatie, divisie, unit of afdeling optimaal presteert? Wij evalueren uw huidige organisatie-inrichting, zodat u beter inzicht krijgt in de aansluiting tussen strategie en uitvoering. U krijgt een helder beeld van waar uw organisatie staat en waar kansen en risico’s liggen. Daarnaast geven wij u expliciete handvatten voor verbetering. De basis van de doorlichting wordt altijd gevormd door objectiveerbare normen en criteria.

Zo soepel mogelijke samenwerking

Als uw organisatie gaat samenwerken met andere organisaties of organisatieonderdelen gaat dit vaak gepaard met nieuwe c.q. andere organisatievormen. Wellicht bent u de samenwerking nog aan het verkennen of hebt u de keuze net gemaakt. Wij helpen u die samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen en organisatievormen zo optimaal mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek en/of de ontwikkeling van business cases bij privatisering, outsourcing, ketensamenwerking en (de)centralisaties van organisatieonderdelen.

Compleet advies door gedeelde kennis en expertise

PwC zet altijd haar brede kennis en expertise in om u te ondersteunen. Wij werken dus nauw samen met alle onderdelen van PwC (waaronder AssuranceTax en Legal Services). Dit heeft voor u als voordeel dat u een compleet advies krijgt

Wilt u eens van gedachten wisselen over de vraagstukken rondom de inrichting van uw organisatie om te kijken hoe PwC u hierbij kan ondersteunen? Neemt u gerust contact met ons op.

Contact

Lynn Bui

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 242 27 13

Volg ons