Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag verbetert resultaten

Regelmatig verschijnen er verhalen in de media over misstanden bij organisaties, variërend van  slechte omgang met medewerkers of klanten tot fraude. Dit leidt vaak tot vragen: kan dit bij mij ook gebeuren? Hoe voorkom ik fraude of ongewenst gedrag? Of beter, hoe creëer ik een duurzame cultuur waarin medewerkers floreren en waardoor klanten graag zaken doen met mij?

Lees verder of neem contact op met Aike Hoekstra

Cultuur en gedrag cruciaal voor organisatie én buitenwereld

Cultuur en gedrag zijn cruciaal in het succes van organisaties: ze dragen bij aan de realisatie van strategie, bepalen of mensen met plezier naar hun werk gaan, en hoe ze omgaan met elkaar, klanten en andere stakeholders. Binnen de organisatie is cultuur essentieel, maar ook de buitenwereld heeft er toenemende belangstelling voor. De Nederlandse code voor corporate governance vraagt nadrukkelijk om aandacht voor dit onderwerp, net als verschillende toezichthouders in onder andere de financiële sector, de voedselsector en de zorgsector.

Komen gewenste en daadwerkelijke cultuur overeen?

De gewenste cultuur, meestal vastgelegd in strategische doelstellingen, gedragscodes of andere voorschriften, komt niet altijd overeen met de daadwerkelijke cultuur op de ‘werkvloer’. Denk aan onderwerpen die zeer belangrijk worden gevonden maar toch elke keer door gebrek aan tijd van de vergaderagenda vallen. Opvattingen als ‘fouten maken mag niet in onze organisatie’ of ‘de top weet niet wat er speelt’ zijn signalen. Misstanden in bedrijven zijn vaak te wijten aan een kloof tussen gewenste en werkelijke cultuur. Andersom geldt ook: duurzaam succesvolle organisaties kenmerken zich juist door het feit dat de gewenste en werkelijke cultuur elkaar op veel vlakken overlappen.

Hoe kunnen we u helpen?

In elke organisatie zijn ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om de kloof tussen gewenste en werkelijke cultuur te verkleinen. Wij kunnen u helpen deze te vinden door:  

  • Cultuurassessment: Tijdens het cultuurassessment analyseren we de cultuur in de organisatie. We tonen de kloof tussen de werkelijke en gewenste cultuur. Het onderzoek geeft  uw management, afdeling of interne toezichthouders inzicht in wat er werkelijk speelt en houdt waar nodig een spiegel voor.
  • Cultuur-audit: Als internal auditor, risk- en compliancemedewerker of (business) controller heeft u de taak om risico’s en mitigerende factoren in uw organisatiecultuur inzichtelijk te maken. Door een volledig beeld van de controleomgeving (zowel soft als hard controls) te creëren, legt u de grootste risicogebieden bloot. Dit inzicht is onmisbaar om goed te kunnen sturen op uw strategische en operationele doelstellingen.
  • Soft skill-trainingen: Door in te zoomen op individueel- en groepsgedrag maken we tijdens onze op maat gemaakte trainingen technieken en vaardigheden direct praktisch toepasbaar voor u en uw medewerkers. U kan bijvoorbeeld denken aan interviewvaardigheden, slecht nieuws gesprekken, verbale en non-verbale communicatie en ethische dilemma’s. Enkele trainingen zijn ‘Zeg wat je ziet’, ‘Soft controls in de audit’, ‘Sturen op cultuur en gedrag’, ‘Interviewvaardigheden’ en ‘Ethiek in een professionele omgeving’.

Contact

Aike Hoekstra

Aike Hoekstra

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 387 96 86

Volg ons