Enterprise System Solutions

Is uw huidige ERP-systeem nog toekomstbestendig?

Enterprise Resource Planning (ERP) staat voor het systeem dat alle processen ondersteunt binnen een bedrijf of organisatie. Deze processen worden steeds complexer, omdat wet- en regelgeving verandert en toeneemt of omdat er door outsourcing steeds meer partijen betrokken zijn bij de onderneming. Daarbij komt dat veel ondernemingen bezig zijn hun processen te automatiseren en te digitaliseren. Daardoor komen vragen op als: ondersteunt mijn ERP-systeem mijn processen nog adequaat? Kan ik nog nieuwe applicaties of systemen inbouwen? Ben ik in control? En kan het eenvoudiger en tegen lagere kosten? Staat u al op het punt om een transitie te maken naar een nieuw ERP-systeem? In ons Experience Center kunt u ervaren wat een dergelijke transitie betekent voor uw  organisatie en eindgebruikers.

Lees verder of neem contact op met Henk Donderwinkel of Jeffrey van den Haak

ERP is het kloppend hart van de organisatie  

ERP is het hart van de organisatie en verbindt mensen en processen met technologie. Als deze verbinding ontbreekt of niet meer goed werkt, wordt het moeilijk om strategische doelen te bereiken met behulp van nieuwe technologie. Ook technologie zoals Artificial Intelligence, Robotic Process Automation en de Internet of Things hebben hun basis in ERP.  

Veel ondernemingen lopen tegen de technologische grenzen aan van hun huidige systeem omdat het niet meer toegesneden is op een veranderende, digitale business. Oude ERP-systemen zijn vaak weinig flexibel en bieden weinig ruimte voor het integreren van nieuwe applicaties. Ook zijn er leveranciers die stoppen met het uitbrengen van nieuwe versies of gaan over de naar Cloud, zoals we zien bij SAP S/4 HANA.  

Nieuwe ERP-oplossingen maken een organisatie weerbaar en wendbaar

Tegenwoordig zien we dat er ERP-oplossingen ontstaan die een lossere koppeling tussen systemen mogelijk maken. In andere woorden: een ERP-basis die wél ruimte biedt voor koppeling van nieuwe en andere functionaliteiten en applicaties. En dat is cruciaal met het oog op technologische ontwikkelingen en disrupties. Organisaties moeten zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, ondersteund door ERP-oplossingen die ook wendbaar zijn. ERP wordt daarmee het technologische fundament voor vertrouwen, verdere digitalisering en groei.

Hoe kunnen wij u helpen?

Omdat ERP het hart is van de organisatie, is de keuze voor het juist systeem cruciaal. Wij kunnen u helpen met de selectie, de inrichting en de implementatie van de juiste ERP-oplossingen, waarbij we ook oog hebben voor de menselijke invalshoek. Het succes van een nieuw systeem valt of staat immers met de manier waarop mensen daarmee omgaan. 

Wij kunnen u helpen met:

  • Het formuleren van een strategie - Hoe ziet de toekomst van uw organisatie eruit? Welk verdienmodel past daarbij? Hoe richt u daar uw bedrijfsvoering op in? Welke manier van werken past daarbij? Deze vragen zijn cruciaal voor de vraag welke ERP-oplossing past bij uw organisatie. 

  • Het vaststellen van het gat tussen de de huidige en de gewenste situatie - Bent u met uw huidige systeem ‘fit for future’? Is uw strategie uitvoerbaar met uw huidige ERP-systeem? Wat zou het wel moeten kunnen? Welke aanpassingen heeft u wellicht in de toekomst nodig?

  • Master data management - Wat zijn uw belangrijkste databronnen? Hoe gebruikt u de data? Hoe is het eigenaarschap van uw data belegd? Is informatie tussen de databronnen uitwisselbaar of gebruikt elke bron eigen definities? Master data management is een belangrijke basis voor de implementatie van nieuw systeem. 

  • De implementatie van een betrouwbare ERP-oplossing - Hierbij gaat het om het bewaken en beheersen van een het project. Hoe zijn verantwoordelijkheden belegd? Hoe houdt u grip op de voortgang en de kwaliteit?

  • De inrichting van het systeem - Dit gaat over governance, risk en compliance. Hoe richt u uw controls in? Hoe gaat u om met zaken als functiescheiding, security en compliance? Een juiste en optimale inrichting van de controls is een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid.

  • Cultuurverandering - Wat betekent een nieuw systeem voor uw mensen? Hoe voorkomt u dat de transitie blijft ‘hangen’ bij de IT-functie en de projectorganisatie maar geïntegreerd wordt in de hele organisatie? Hoe is de veranderbereidheid van uw mensen? In ons Experience Center ervaart u hoe een organisatieverandering uitpakt voor de eindgebruiker. Door prototyping, mock-ups en simulatie komt u snel tot inzichten over de volgende stap in uw transformatieproces.

Contact

Henk Donderwinkel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 369 03 17

Jeffrey van den Haak

Jeffrey van den Haak

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 357 52 69

Volg ons