Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Strategische pensioenadvisering en -uitvoering aan (grote) ondernemingen en pensioenfondsen (strategische heroriëntatie).

Met een achtergrond als econometrist en actuaris heb ik veel ervaring opgedaan als adviseur van grote ondernemingen en als (certificerend) actuaris van een groot aantal pensioenfondsen in Nederland. Ik ben het best op mijn plek in verandertrajecten die zowel procesmatig als inhoudelijk complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan de strategische heroriëntatie van pensioenfondsen. Of voor werkgevers het (her-)ontwerp van de pensioenregeling en het selectieproces van een pensioenuitvoerder. Naast inhoud zijn proces- en stakeholdermanagement in deze processen cruciaal. Belangrijk hiervoor is om strategisch scherp te zijn en sensitief tactisch te schakelen om resultaten te bereiken binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Opleiding

  • Vrije Universiteit Amsterdam - Econometrie
  • Universiteit van Amsterdam - Actuariële Wetenschappen

Lidmaatschappen & nevenactiviteiten

  • Koninklijk Actuarieel Genootschap - lid van de nominatiecommissie
  • Stichting Metro Pensioenfonds - bestuurslid

Ervaring

  • Partner sinds 2021

Specialisatie

  • Pensioen
Volg ons