Hoe u zich wapent tegen de impact van het coronavirus

23/03/20

Aandachtspunten voor uw organisatie op fiscaal, juridisch, financieel en personeelsgebied

Wereldwijd krijgt het coronavirus steeds meer grip en beginnen het virus en de ziekte COVID-19 het sociaaleconomische leven verder te verlammen. Overheden en andere organisaties nemen steeds verdergaande maatregelen om een verdere verspreiding tegen te gaan.

Daarmee heeft het virus niet alleen impact op de gezondheid van uw mensen, maar kan het ook grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Welke maatregelen kunt u nemen om dat te voorkomen? 

Krijg grip op uw liquiditeitspositie

Een belangrijke eerste stap is dat u goed inzicht krijgt in uw liquiditeitspositie op de korte en middellange termijn. Als gevolg van de pandemie en de genomen maatregelen kunnen uw inkomsten en kasstromen sterk teruglopen. Als u niet in staat bent uw uitgavenpatroon hierop aan te passen, zal uw liquiditeitspositie snel verslechteren.

Ga op tijd in gesprek met uw stakeholders

Daarbij is het zaak dat u op tijd de communicatie met uw afnemers, leveranciers, werknemers, financiers en overige stakeholders aangaat. Maak duidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis voor uw bedrijf zijn en hoe u daar proactief mee omgaat. Laat zien welke maatregelen u neemt en houd daarmee de regie in eigen handen.

Wij hebben voor u op een rij gezet hoe u zich kunt voorbereiden en welke maatregelen op fiscaal, juridisch, financieel en personeelsgebied er mogelijk zijn. Lees meer over de  belangrijkste aandachtspunten voor uw organisatie.

Contact

Edwin van Wijngaarden

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 38 13

Volg ons