Waardevolle rol nieuwe technologie bij realiseren SDG's

Nieuwe technologie, zoals artificial intelligence (AI), biedt grote kansen voor een meer duurzame wereld. Om die kansen optimaal te benutten, het vertrouwen erin te vergroten en risico’s te beperken, hebben we handvatten nodig om de ontwikkeling van die technologie in de goede richting te sturen en om te gaan met dilemma’s. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN kunnen hierbij een waardevolle rol vervullen.

Door Renate de Lange, verantwoordelijk voor Corporate Sustainability in de raad van bestuur van PwC in Nederland.

Juist nu we nog aan het begin staan van een hoogstwaarschijnlijk revolutionaire ontwikkeling wordt de urgentie groter na te denken over de manier en de richting waarin AI en alle andere technologieën daaromheen zich moet ontwikkelen.

Nu nadenken over richting ontwikkeling AI

Artificial intelligence is de naam voor de technologie waarbij computers worden ingezet om op basis van enorme hoeveelheden data beslissingen te nemen of taken uit te voeren. De ontwikkeling hiervan wordt steeds actueler nu er allerlei technieken ontwikkeld zijn waarmee die data beschikbaar komen. Drones komen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, sensoren registreren veranderingen in de omgeving en ‘the internet of things’ verzamelt de gegevens van huizen en het gebruik van apparaten. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd, berekend worden door algoritmes om op basis daarvan waarnemingen te doen en/of beslissingen te nemen.

Ondanks de ‘buzz’ die er om AI hangt, staan we nog steeds aan het begin van de grootschalige inzet daarvan. Uit onze jongste wereldwijde CEO Survey komt bijvoorbeeld naar voren dat nog maar weinig bedrijven AI breed inzetten. Een derde zegt op beperkte schaal te zijn begonnen met de inzet van AI. Nog een derde is van plan daar de komende drie jaar mee te beginnen. Juist nu we nog aan het begin staan van een hoogstwaarschijnlijk revolutionaire ontwikkeling, wordt de urgentie groter na te denken over de manier en de richting waarin AI en alle andere technologieën daaromheen zich moet ontwikkelen.

Er zijn heel veel redenen om nieuwe technologie te omarmen als je naar een duurzame wereld streeft. Kijk alleen al naar de manier waarop we wereldwijd met elkaar communiceren waardoor we veel minder in auto’s en vliegtuigen hoeven stappen om elkaar te spreken. De verdere ontwikkeling van dataverzameling en AI levert ook een bijdrage. Denk aan slimme energienetwerken die op basis van data kunnen reageren op de wisselende vraag naar energie waardoor wind- of zonne-energie efficiënter verspreid kan worden. Of denk aan het digitaal labelen van producten of grondstoffen zodat we ze door de keten kunnen volgen.

SDG's kunnen helpen bij het nemen van beslissingen over technologie

Wie de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmt, kan niet anders dan open staan voor de mogelijkheden die nieuwe technologieën kunnen bieden bij het verwezenlijken van die SDG’s. De SDG’s hebben betrekking op de grootste wereldproblemen – honger, armoede, ongelijkheid, milieu en klimaat – en voor al deze problemen kan technologie bijdragen aan een oplossing of verlichting daarvan. Gezamenlijk kunnen zij echter ook helpen om te beslissen in welke richting bijvoorbeeld AI en aanverwante technologie ontwikkeld of ingezet wordt. Kun je door het inzetten van datagedreven beslissingen voorkomen dat bepaalde groepen worden uitgesloten (SDG 10 - Reducing inequalities)? Heeft iedereen toegang tot de nieuwe technologie (SDG 10 - Reducing inequalities)? Dragen de gegevens die jij in de toekomst verzamelt over je supply chain er ook aan bij dat je door de toegenomen kennis schadelijke grondstoffen goed managed (SDG 12 - Responsible consumption and production)? Houd je rekening met de gevolgen van het inzetten van robots op SDG 8 (Decent work and economic growth)?

Instituties als de VN, OESO en de Europese Unie hebben technologische ontwikkeling hoog op de agenda staan om een bestuurlijk kader te ontwikkelen voor een veilige en inclusieve digitale samenleving. Instituties kunnen dat echter nooit alleen. Daarvoor hebben ze ook partners als het bedrijfsleven en andere, maatschappelijke organisaties nodig (overigens in lijn met SDG 17 - Partnerships).

Nieuwe technologie moet in lijn zijn met waarden

Nieuwe technologie moet ontwikkeld worden volgens de waarden die we belangrijk vinden. De SDG’s geven de richting aan waarin de wereld wil ontwikkelen. Laten we de SDG’s als leidraad nemen bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Dan zullen nieuwe technologieën daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van deze ambities.

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Volg ons