Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Meten is weten: de bijdrage aan de SDG’s

Harmonisatie vereist voor eenduidige SDG-impactrapportages

De Sustainable Development Goals (SDG’s), in het leven geroepen door de Verenigde Naties, geven ons een dringende opdracht: als we een gezonde en duurzame aarde willen doorgeven, moeten we op veel punten ons gedrag en onze manier van samenleven verbeteren. ’Gelukkig willen veel organisaties een bijdrage leveren, de vraag is alleen hoe zij de impact van doorgevoerde veranderingen kunnen meten’, zegt Sandra Pellegrom, Nationale SDG-Coördinator. Er zijn veel verschillende methoden en standaarden op de markt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken, sloegen daarom de handen ineen. Hierop stelde PwC een rapport samen over mogelijkheden om SDG-impactmeting en -rapportering te harmoniseren

Sandra Pellegrom

Sandra Pellegrom, Nationale SDG coordinator

Bijdrage leveren aan de SDG’s

‘Doordat bedrijven de impact meten, weten ze beter op welke manier ze een toegevoegde waarde kunnen leveren’, zegt Joukje Janssen, partner sustainability bij PwC. Maar bedrijven vinden de verschillende meet- en rapportage-instrumenten ondoordringbaar en verwarrend. Janssen: ’De opdracht vanuit de ministeries was dan ook helder: breng in kaart wat er al bestaat en geef advies over mogelijke stroomlijning en harmonisatie’, aldus Janssen. Als bedrijven meer inzicht hebben in de impact die ze maken, kunnen ze op termijn hun strategie aanpassen en daarmee dus kiezen voor die zaken die daadwerkelijk een impact maken.

Niet-financiële informatie is complex 

Een dergelijke meting is niet eenvoudig te maken. ‘Niet-financiële informatie is een stuk minder volwassen dan financiële informatie want de data betrouwbaarheid is een stuk minder ver ontwikkeld’, verklaart Janssen. Daar komt ook nog eens bij dat op dit moment op bijna alle aspecten van de niet-financiële informatie de standaarden verschillende definities toestaan en bedrijven die dus ook veelvuldig gebruiken. ‘Dat betekent dat niet-financiële informatie nog niet altijd vergelijkbaar, geharmoniseerd en uitwisselbaar is.’ 

Wat daarnaast nog een complexe factor is, is dat alle organisaties en bedrijven in een bepaald opzicht uniek zijn. ‘Vergelijken is daardoor erg lastig.’

Bereidheid is groot

‘Toch, ondanks de complexiteit, is de bereidheid onder bedrijven en organisaties erg groot om mee te werken aan harmonisatie’, zegt Pellegrom. ‘Veel organisaties willen laten zien dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij met het volgen van de richtlijnen voor verantwoord ondernemen. Veel bedrijven ontdekken dankzij de SDG’s dat ze daarbovenop nog meer kunnen doen en positief kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.’ Met de SDG’s kunnen organisaties concrete doelen formuleren die met elkaar samenhangen. Het meten is dan erg belangrijk om te kunnen zien waar je als organisatie echt een effect kunt bereiken.

sustainability in the Netherlands

Janssen bevestigt het beeld dat Pellegrom schetst. ‘Alle partijen die we spraken voor het opstellen van het rapport gaven aan dat ze harmonisering wenselijk vinden. Daarbij vinden ze wel dat de eigen authenticiteit in stand moet worden gehouden.’ Met name dat laatste is een enorm lastig dilemma om de meetbaarheid van impact op de SDG’s verder te brengen.

Eerste stappen op weg naar eenduidige SDG-impactrapportages

‘Het rapport is een mooie eerste stap naar meer harmonisering. Het ontwart de complexiteit en laat zien waar nog stappen nodig zijn om de zaak verder te verduidelijken’, zegt Pellegrom. Naast het benoemen van verbeterpunten geeft het rapport ook een serie praktische aanbevelingen waar zowel de Rijksoverheid als bedrijven en andere organisaties al mee aan de slag kunnen. 

Alle bevindingen en aanbevelingen zijn na te lezen in ‘Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten’.

Contact

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons