Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Financiering van de Europese Green Deal

27/07/20

Green Deal Monitor

Met de Green Deal streeft de Europese Commissie ernaar om in 2050 een circulaire economie zonder schadelijke emissies te hebben. Dit streven vraagt om enorme investeringen de komende jaren. Behalve uit de Europese begroting, komt het budget ook voor een deel uit private investeringen. Hoe krijgen we die private groene investeringen van de grond en welke factoren spelen hierbij een rol? De nieuwe editie van PwC's Green Deal Monitor focust op de financiering van de Green Deal en biedt inzichten, data en inspirerende praktijkvoorbeelden.

 

Financiering van de Europese Green Deal

Waar komt het geld voor de groene transitie vandaan?

Om de ambities van de Green Deal te kunnen realiseren heeft de Europese Commissie plannen gemaakt om voor de komende tien jaar minstens een biljoen euro te mobiliseren. Dit bedrag wordt bij elkaar gebracht door het ‘vergroenen’ van het EU-budget en door middel van publiek-private partnerschappen. Ongeveer 500 miljard euro komt uit de EU-begroting, terwijl de lidstaten 114 miljard euro bijdragen als cofinanciering van Europese projecten. Bij cofinanciering gaat het om projectuitgaven die niet worden gedekt door het EU-budget, maar wel worden gegarandeerd door private of publieke bronnen uit de nationale lidstaten. De rest van de financiering moet komen van private investeringen, waarvan een deel wordt ondersteund met garanties van de Europese Investeringsbank (EIB).

Een biljoen euro is niet genoeg: private investeringen cruciaal

Een biljoen euro zal echter niet de kosten kunnen dekken van de groene transitie. De Europese Commissie schat dat jaarlijks 260 miljard euro nodig is voor aanvullende investeringen om de klimaatdoelen te halen die zijn gesteld voor 2030. Kortom, in de komende tien jaar is nog eens 2,6 biljoen euro aan extra investeringen nodig. Dit maakt duidelijk dat de private sector hier een grote rol zal spelen en een groot deel van de benodigde investeringen voor de groene transitie zal moeten opbrengen. De grote vraag is hoe we die groene investeringen van de grond krijgen. Is er een business case voor private partijen om te investeren in projecten die de Green Deal ondersteunen? Wat stimuleert deze investeringen? Wat zijn de hindernissen? En hoe zit het met de winstgevendheid?

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Energy - Utilities - Resources Industry Leader & Energy Transition Leader, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 33 53

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Volg ons