‘Duurzaamheid versnellen begint met ernaar vragen’

12/05/21

ABN AMRO stelt duurzaamheidseisen aan klanten

Banking for better, for generations to come. De purpose van ABN AMRO laat geen twijfel bestaan over de duurzame route die het bedrijf wil afleggen. Caroline Oosterloo-Van ’t Hoff vertelt hoe het implementeren van sustainable finance regulation leidt tot een dialoog met klanten over duurzaamheid. ‘De coronaperiode laat zien dat er onder normale omstandigheden stevige maatregelen nodig zijn om tot duurzamer gedrag te komen.’

Caroline Oosterloo-Van ’t Hoff - hoofd Central Risk Management bij ABN AMRO

Caroline Oosterloo-Van ’t Hoff komt net uit haar tuin als we haar online spreken. ‘Een van de voordelen van thuiswerken’, noemt zij het. Rondom haar ongetwijfeld drukke werkzaamheden als hoofd Central Risk Management bij ABN AMRO, probeert Oosterloo de biodiversiteit op haar lapje grond te vergroten. ‘Alle tuinen samen vormen het grootste natuurreservaat, las ik laatst. Ik put er moed uit om hieraan in het klein bij te dragen.’ 

Winst voor het klimaat

Duurzaamheid is ook het centrale onderwerp in Oosterlo's rol bij ABN AMRO, in het hart van het risicomanagement. Ze is onder meer verantwoordelijk voor sustainability risk en voor de implementatie van sustainable finance regulation in de organisatie, waar PwC de organisatie momenteel bij helpt. Vanuit huis dus, en dat zal bij ABN AMRO ook in de toekomst voor een deel van de werkweek zo blijven. Oosterloo: ‘Ook het aantal zakenreizen, dat door corona fors is afgenomen, zal waarschijnlijk niet meer naar de oude niveaus stijgen. We hebben gemerkt dat we onze contacten vaak prima kunnen onderhouden op afstand. De winst voor het klimaat is groot, dus laten we dat vooral zo houden.’

Regels van de Europese Centrale Bank

Het bewustzijn van het belang van duurzaamheid is door Covid-19 toegenomen, denkt Oosterloo, maar: ‘Er was de dwang van een pandemie voor nodig om het aantal reisbewegingen wereldwijd drastisch te laten dalen. Ik concludeer hieruit dat er onder normale omstandigheden stevige maatregelen nodig zijn om tot duurzamer gedrag te komen.’

Die maatregelen zijn er en ze worden steeds strenger. Oosterloo wijst op de Europese Green Deal en meer specifiek in haar werkveld op de regels 

van de Europese Centrale Bank, ‘misschien wel de striktste regels ter wereld op dit gebied voor de financiële sector. Het effect is niet alleen dat financiële instellingen rapporteren over hoe groen hun activiteiten zijn, maar ook dat er dialoog over komt. Het onderwerp ligt volop op de bestuurstafels.’

Impact Report

Banking for better, for generations to come. Vanuit deze purpose wil ABN AMRO de transitie naar duurzaamheid versnellen. Wij ondersteunen alle SDG’s, maar als financiële instelling hebben we de meeste impact op de volgende drie SDG’s: 8 – Waardig werk en economische groei, 12 – Verantwoorde consumptie en productie en 13 – Klimaatactie. Oosterloo: ‘In ons Impact Report 2020 rapporteren we over de bijdrage aan de SDG’s. Op SDG 8 hebben we al een overwegend positieve impact.

Missie 2030

Op het gebied van SDG 13 (klimaatactie) onderneemt ABN AMRO dan ook allerlei initiatieven. Zo formuleert het in missie 2030 de doelstelling om in 2030 gemiddeld energielabel A te hebben op het eigen vastgoed en op alle woningen en kantoren waarvoor het een lening heeft verstrekt. Hiermee zullen de klanten van de bank in 2030 een CO2-reductie realiseren van twee megaton, wat gelijkstaat aan de uitstoot van achthonderdduizend auto’s op jaarbasis.

Oosterloo: ‘Om dit te bereiken, stimuleren we particulieren met een tariefkorting op de hypotheek voor een woning met een A-label. Ook bieden we specifiek leningen voor het energiezuiniger maken van het huis, door bijvoorbeeld verbetering van isolatie en het installeren van een warmtepomp.’

Risico’s op de lange termijn

Wat betreft het eigen vastgoed heeft de bank besloten om het markante kantoor aan de Gustav Mahlerlaan te verkopen en grotendeels te verlaten voor het oude ABN-gebouw in Amsterdam Zuidoost. ‘Voordat we daar naartoe verhuizen, wordt dat complex helemaal circulair verbouwd tot een state of the art duurzame locatie met een brede functie voor de buurt.’

De aandacht voor het klimaat wordt ook vertaald in het risicoprofiel van de bank. Oosterloo vertelt ter illustratie over het onderzoek dat ABN AMRO doet naar de impact van klimaatverandering op de hypotheekportefeuille. ‘Hoeveel van onze onderpanden bevinden zich in gebieden met een verhoogde kans op overstromingen? Of met een verhoogde kans op funderingsproblemen als gevolg van droogte en daarmee gepaard gaande paalrot? We zijn gewend om te kijken naar kortere termijnrisico’s, maar dit soort vragen gaan ook over risico’s op de lange termijn, bijvoorbeeld in 2050.’

Casy - client assessment on sustainability

De dialoog over duurzaamheid voert ABN AMRO uitdrukkelijk met klanten, zegt Oosterloo. Voor zakelijke klanten gebruikt de bank sinds enige jaren de tool Casy, wat staat voor client assessment on sustainability. De tool wordt ingezet om klanten te beoordelen met een krediet boven een intern gedefinieerde drempel. Oosterloo: ‘Wanneer zakelijke klanten bijvoorbeeld een krediet willen, vullen we dit duurzaamheidsdashboard in om tot een score te komen en een vergelijking te maken met andere bedrijven uit de sector.’

‘De informatie uit deze tool brengt ons ook inzichten op geaggregeerd niveau over hoe duurzaam onze klanten en investeringen zijn. De EU taxonomy vraagt om heel specifieke data ter onderbouwing. Die data zijn er nog niet altijd in het gevraagde detailniveau, maar omdat het gevraagd wordt, gaan we erover in gesprek met de klant. Duurzaamheid versnellen begint met ernaar vragen.’

Niet-vrijblijvende duurzaamheidsafspraken

ABN AMRO gebruikt Casy al bij zo’n negentig procent van de corporate & investment banking-klanten in het advies over het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Hoe vrijblijvend zijn de adviezen voor deze klanten eigenlijk? ‘Niet geheel vrijblijvend’, stelt Oosterloo. ‘We koppelen duurzaamheidsafspraken aan onze kredieten. Wordt er niet genoeg voortgang gemaakt met de verbeterplannen, dan nemen we in uiterste omstandigheden afscheid van de klant. Het goede nieuws is dat ABN AMRO ook ziet dat al twee derde van de mkb-klanten interesse toont in advies over het verduurzamen.’  

Net als in haar tuin eigenlijk, besluit Oosterloo: ‘Als iedereen aan de slag gaat met inheemse planten om insecten de ruimte te geven, vergroten we met z’n allen de biodiversiteit. Ook hier geldt, elke groene vierkante meter is er één.’

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons