Covid-19 SDG Barometer #4

Een herstellend bbp zegt niet alles. Ons brede welvaartsbegrip is achteruit gekacheld.

Waarom zijn we begonnen met het schrijven van deze publicaties? Omdat we het belangrijk vinden om te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen, nu en in de toekomst. Covid-19 had, en heeft, een duidelijke impact op sociale en milieuthema's. Deze vierde SDG-barometer sluit een reeks van 4 kwartaallijkse barometers af. In deze editie staan we stil bij de impact van een jaar Covid-19.

Download hier de Covid-19 SDG Barometer 4

'Wat we nu nodig hebben is een duurzaam regeerakkoord om de SDG's echt haalbaar maken.'

Maresa Oosterman SDG Nederland

Playback of this video is not currently available

0:00:45

We concluderen dat we voor bijna alle SDG's verder verwijderd zijn geraakt van het behalen van de doelen. De Covid-19 crisis heeft alleen op klimaatactie - SDG 13 - een positieve impact gehad. Bij SDG's 16 en 17 zagen we in eerste instantie (tijdens de schok in de samenleving in de eerste golf) een positief effect, maar naarmate de crisis langer duurt, zien we ook bij deze SDG's een negatieve ontwikkeling. Het positieve perspectief is dat SDG's 1, 5, 8 en 10 een trend laten zien naar een meer neutrale impact na een jaar Covid-19, waardoor we een sprankje hoop hebben op een positieve toekomst en een hernieuwd momentum om te werken aan het bereiken van alle doelen.

Lees hieronder de belangrijkste bevindingen voor Nederland.

SDG 1: Wie heeft er nieuwe kleren nodig als je je huis aan het opknappen bent? Consumptie door huishoudens herstelde verder na een scherpe daling aan het begin van de coronacrisis. Hoewel we ons geld enerzijds aan andere zaken en diensten lijken te besteden dan voorheen, denken consumenten anderzijds toch ook dat het handig is om geld te sparen in deze onzekere tijden. De financiële steunmaatregelen van de regering om de gevolgen door werkloosheid en het verlies aan inkomsten te verzachten, werden verlengd.

'Elkaar helpen in tijden van crisis is cruciaal om te herstellen.'

Wineke Haagsma (Director Corporate Sustainability PwC) over SDG 1

SDG 3: Code zwart op IC's nog steeds voorkomen. Door de tweede volledige lockdown sinds half december kwam het dagelijks geregistreerde aantal COVID-19-gevallen weer uit op het niveau van september. De oversterfte tijdens de tweede golf was in totaal hoger dan bij de eerste golf. Toegang tot reguliere zorg in de ziekenhuizen was beperkt. Het aantal COVID-19-gevallen op de intensive care overtrof en woog zwaarder dan het aantal reguliere gevallen. Nederland begon als een van de laatste landen in Europa met vaccineren.

'De uitdagingen in de zorgsector zullen groter worden'

Sander Visser (Partner Strategy&) over SDG 3

SDG 5: Mannen werken, vrouwen overleven. Het merendeel van de COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen bestaat uit mannen. Maar in de samenleving als geheel zien we dat vrouwen zwaar getroffen worden. Ze werken vaker in sectoren en hebben banen die zwaar geraakt zijn door de crisis, raken vaker geïnfecteerd en dragen een zwaardere last wat betreft de zorg voor kinderen die thuis moeten blijven als gevolg van de sluiting van de scholen, buitenschoolse opvang en kinderopvang.

'Extra waakzaamheid is geboden tegen onbewuste vooringenomenheid'

Bastiaan Starink (Partner People & Organization PwC) over SDG 5

SDG 8: Makkelijke overgang van fysiek winkelen naar online winkelen. Globaal genomen daalde het bbp na heen en weer geslingerd te zijn tussen recordhoogtes en -dieptes. De detailhandel liet de hoogste jaar-op-jaar omzetgroei zien van de eeuw. Online verkoop haalde een nieuwe record met jaar-op-jaar omzetgroei. De explosieve toename van de staatsschuld doorbrak de dalende trend van de afgelopen vijf jaar. Ondernemers herwonnen veel vertrouwen terwijl consumenten de zon achter de wolken nog niet echt zien schijnen.

'Het is nu tijd om de toekomstvisie van familiebedrijven uit te rollen'

Niels Govers (Partner Tax - Family Businesses PwC) over SDG 8

SDG 10: Hoe lager opgeleid, des te groter de negatieve impact. De pandemie verhoogt de bestaande sociale ongelijkheden. Jongeren, lager opgeleiden, vrouwen en mensen met een niet-Westerse immigratieachtergrond worden het hardst getroffen door werkeloosheid, evenals ZZP’ers, uitzendkrachten en flexwerkers. Begin 2021 waren er marginale verbeteringen te zien maar het einde is absoluut nog niet in zicht. 

'Wees inclusief en ruimdenkend'

Pauline Mbundu (Voorzitter Connected Cultures PwC) over SDG 10

SDG 13: De ene crisis heeft een positief effect op de andere, maar voor hoe lang? De lockdowns zorgden ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland onverwacht dicht in de buurt kwam van de tussentijdse doelen van Urgenda 2020. De transportsector en de elektriciteitssector droegen het meest bij aan de afname van uitstoot. Reizigers in Nederland bleven massaal weg uit het openbaar vervoer en het vliegverkeer.

'Bedenk wat je anders gaat doen vandaag'

Joukje Janssen (Partner Sustainability PwC) over SDG 13

SDG 16: Criminelen kijken uit naar het einde van de lockdown. Het lijkt erop dat de lockdowns en de avondklok een effect hebben op misdaad. Toen tijdens de eerste lockdown een geheel nieuwe groep vaste gebruikers het internet op ging om te winkelen en te communiceren, wisten criminelen ze te vinden. Maar mensen leren snel, dat blijkt ook uit hoe we omgaan met de stress van de hele dag thuis op elkaars lip zitten. Na de eerste pieken, zijn we er inmiddels voldoende op ingesteld om er goed mee om te kunnen gaan.

'Een solide belastingstelsel is een voorwaarde voor een vreedzame en inclusieve gemeenschap'

(Global ESG Tax leader PwC) over SDG 16

SDG 17: Nederlandse nuchterheid kent zijn grenzen. Het vertrouwen in de corona-aanpak van de Nederlandse regering is gedaald maar stabiliseert. We kunnen er wel van uitgaan dat het vertrouwen aanzienlijk is beïnvloed door de landelijke verkiezingen en de daaraan voorafgaande verkiezingscampagne, en door het wisselende succes van het vaccinatieprogramma. De mate van tevredenheid over de maatregelen die de EU tegen de pandemie heeft genomen, was in Nederland echter hoger dan het EU-gemiddelde.

'Nu is de tijd om samen te werken aan een betere toekomst'

Anton Koonstra (Industry Leader publieke sector PwC Consulting) over SDG 17

De Kindertelefoon ziet een zorgwekkende toename tijdens Covid-19

Roline de Wilde (Directeur van De Kindertelefoon) wil met de Kindertelefoon bijdragen aan het vergroten van veerkracht en de capaciteiten van kinderen om zelf problemen op te lossen.

Lees hier het interview met De Kindertelefoon

‘De serieuze toename van kinderen die contact zoeken met de Kindertelefoon toont aan dat dit een dringende noodzaak is tijdens de Corona periode.’

Roline de Wilde (Directeur van De Kindertelefoon)

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons