Technologie maakt belasting betalen wereldwijd eenvoudiger

28/11/19

Paying Taxes 2020

De 2020-editie van Paying Taxes is gepubliceerd. Dit is een uniek rapport van PwC en de World Bank Group dat het gemak van het betalen van belastingen in 190 economieën meet en beoordeelt. Het rapport laat zien dat het betalen van belastingen aanzienlijk gemakkelijker wordt voor bedrijven dankzij de inzet van technologie.

Paying Taxes geeft inzicht in gevolgen voor ondernemers

Met Paying Taxes creëert PwC inzicht in de verschillende belastingsystemen en de gevolgen voor ondernemers. De data die hierbij jaar op jaar worden verzameld, stelt overheden over de hele wereld in staat om na te denken over hun belastingstelsels. Daarmee worden overheden aangemoedigd om hun belastingstelsels efficiënter in te richten.

Impact van digitale innovatie goed zichtbaar

Het onderzoek vergelijkt 190 belastingstelsels op basis van de total tax and contribution rate (de kosten van alle belastingen, als percentage van de commerciële winst), de benodigde tijd om aan de belangrijkste belastingen te voldoen (winstbelastingen, belastingen op arbeid en verplichte bijdragen en verbruiksbelastingen), het aantal belastingbetalingen en de index na de indiening. Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van een praktijkcasus die aan alle 190 landen is voorgelegd.

Met vijftien jaar aan gegevens en analyses van de belastingstelsels in 190 landen, kunt u met Paying Taxes 2020 de impact van (digitale) innovatie overal ter wereld zien.

Playback of this video is not currently available

Paying Taxes 2020: key findings

Uitkomsten van het onderzoek

Focus op voortschrijdende technologische ontwikkelingen

In het onderzoek van dit jaar is er opnieuw specifiek aandacht voor de vraag hoe technologie kan helpen om de administratieve lasten te verlichten bij het voldoen aan de fiscale verplichtingen. De inzet van technologie blijkt daar zeker een rol bij te spelen: sinds 2004 is de gemiddelde tijd die ondernemers kwijt zijn aan hun compliance met 87 uur gedaald (naar 238 uur) en het gemiddelde aantal betalingen dat ondernemers moeten maken is gedaald met 11,0 (naar 23,5). Beide dalingen zijn gedreven door technologie. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wereldwijd gemiddeld gezien slechts beperkte verbeteringen waar te nemen.

Lees meer over de technologische oplossingen die worden ingezet om taxcompliance te bevorderen en op welke manieren u ze kunt gebruiken om de administratieve lasten te verminderen.

Data-explorer

Duik dieper in de meest prominente verschuivingen van het belastingbeleid met de data-explorer. Hiermee kunt u zien hoe Nederland zich verhoudt tot anderen over de wereld, en deze gegevens vergelijken.

Inzet technologie door overheid

Nieuwe technologieën bieden de belastingdiensten tal van mogelijkheden om het proces van het betalen van belastingen efficiënter te maken. Dit is voortdurend in ontwikkeling. Het is belangrijk dat belastingdiensten op de hoogte blijven van de technologische ontwikkelingen en deze inzetten; zowel voor zichzelf als de belastingbetaler.

Verschuiving naar indirecte belastingen zet door 

Het onderzoek bevestigt de verschuiving naar consumptieve belastingen. Zo hebben Saudi-Arabië, de Verenigde Arabisch Emiraten en de Bahama’s een btw-systeem ingevoerd. PwC geeft in Paying Taxes inzicht in de digitale mogelijkheden voor de btw-administratie.

‘Maak haast met echte vereenvoudiging van vooral de inkomstenbelasting en durf innovatieve technologie te ontwikkelen en in te zetten naast de legacy-systemen. Een te grote focus op het op orde krijgen van het bestaande IT-huis kan innovatie, ontwikkeling en inzet van nieuwe technologie belemmeren.’

Edwin Visser, PwC

Belasting betalen in Nederland

Uit Paying Taxes 2020 blijkt dat de Nederlandse cijfers bijna onveranderd zijn gebleven. De totale belastingdruk meet alle belastingen die de onderneming moet betalen; deze is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar 41,2% (vorig jaar 40,8%).Deze lichte stijging wordt veroorzaakt door de belastingen op arbeid. 

Het aantal belastingen dat ondernemers moeten betalen is gelijk gebleven (negen in totaal) en ondernemers zijn net als vorig jaar gemiddeld 119 uur bezig om de aangiftes op te stellen, in te dienen en te betalen. Hiermee komt Nederland uit op een 22e plek in de gehele ranking.

PwC ondersteunt ook uw digitale transformatie

Waar we overheden wijzen op de mogelijkheden van de inzet van technologie in de compliance, adviseren we ondernemingen nieuwe technologie te integreren in de eigen activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar gegevens van de belastingdiensten.

Digitale platformen 

In onze snel digitaliserende wereld doen zich diverse technologische ontwikkelingen voor. Een sprekend voorbeeld daarvan is het digitale platform. Een digitaal platform kun je beschouwen als een ecosysteem. Het groeit mee met vraag en aanbod, transformeert en is daarmee een dynamische cocreatie van de betrokken partijen.

Digitale platformen zijn de verbinders in deze online economie. Anders gezegd, een financieel online platform verbindt en organiseert de relaties tussen mens (lees: organisatie) en technologie (data) met als doel te voorzien in de volledige financiële ontzorging.

‘Wij zien een belangrijke rol voor het digitale platform in de transformatie van de hele financiële/fiscale keten.’

Marvin Wentink, PwC

MyFinance

MyFinance is het nieuwe digitale platform van PwC, speciaal ontwikkeld voor onder andere familie en bedrijf. Met MyFinance verbinden wij onze mensen, kennis en diensten met onze klanten, ons netwerk en de maatschappij in een veilige online omgeving. 

Lees meer

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Roland Brandsma

Roland Brandsma

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 321 80 09

Volg ons