Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vervolgonderzoek samenwerking gemeenten en sociale ondernemingen

PwC is samen met Social Enterprise NL gestart met een vervolgonderzoek naar samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Dit is een vervolg op het onderzoek in 2018.

Voor het lopende onderzoek is de input van gemeenten essentieel. Bent u als ambtenaar verantwoordelijk voor sociaal ondernemerschap binnen uw gemeente? Dan nodigen wij u graag uit om de vragenlijst in te vullen.

Gemeenten en sociale ondernemingen

Gemeenten vervullen een centrale rol in onze samenleving met belangrijke taken op het gebied van onder meer sociale zaken, werkgelegenheid, zorg en welzijn, economische zaken, onderwijs en milieubeheer. Heel eenvoudig gesteld is het doel van gemeenten om de (lokale) maatschappij in goede banen te leiden. Omdat sociale ondernemingen zich primair richten op het leveren van een maatschappelijke bijdrage kunnen het ideale samenwerkingspartners van gemeenten zijn.

Bewustwording en besluitvorming

Het eerdere onderzoek toonde in 2018 volop kansen voor verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Ondanks de logica van de samenwerking bleek de samenwerking in de praktijk nog pril en moeizaam. Bij het afronden van het eerste onderzoek is direct besloten om de (mate van) samenwerking na ongeveer twee jaar opnieuw te onderzoeken.

‘In het eerste onderzoek stonden de agendering en bewustwording centraal’, vertelt Pjotr Anthoni, die namens PwC bij het vervolgonderzoek betrokken is. ‘Nu ligt de nadruk op ontwikkelingen in bewustwording en beleidsvorming. We willen graag de huidige stand van gemeentebeleid voor sociale ondernemingen en de samenwerking tussen beiden duidelijk weergeven, zowel met een algemeen beeld als op een viertal verdiepende elementen:

  1. De impact van sociale ondernemingen op het reguliere bedrijfsleven;
  2. Gemeentelijke inkoop en inkoopbeleid;

  3. De SDG’s of een ander duurzaam-framework als gezamenlijke taal; 

  4. De interne organisatie voor samenwerking met sociale ondernemingen.

Bovendien willen we best practices en concrete handvatten verzamelen waarmee gemeenten de samenwerking kunnen verbeteren en daarmee hun sociaal-maatschappelijke impact kunnen vergroten.’

Vul de vragenlijst in

‘Voor dit onderzoek hebben wij uiteraard input vanuit gemeenten nodig’, vervolgt Anthoni. ‘Wij zouden het waarderen als vertegenwoordigers van gemeenten die betrokken zijn bij sociaal ondernemerschap deze vragenlijst namens hun gemeenten willen invullen. Ook als gemeenten (nog) niet samenwerken met sociale ondernemingen, is hun input onmisbaar.'

Open vragenlijst

Neem bij vragen over de vragenlijst of het onderzoek contact op met Pjotr Anthoni.

Contact

Pjotr Anthoni

Pjotr Anthoni

Senior taxmanager Knowledge Centre, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 091 73 45

Volg ons