Kerncijfers pensioen voor 2023

22/12/22

AOW-bedragen en AOW-franchises

Begin december zijn de pensioenkerncijfers voor 2023 gepubliceerd. De Belastingdienst heeft de voorlopige AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 bekendgemaakt. 

De stijging van de bedragen is aanzienlijk hoger dan in eerdere jaren. Dit komt door de significante toename van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. De stijging van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise zijn namelijk gekoppeld aan de toename van het minimumloon. Voornamelijk vanwege de uitzonderlijk hoge prijsinflatie heeft het kabinet het minimumloon sterk laten stijgen. 

Daarnaast hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Pensioenfederatie respectievelijk de AOW-bedragen en de factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2023 bekendgemaakt.

Maximum pensioengevend loon

Het fiscaal maximum pensioengevend loon is voor 2023 voorlopig vastgesteld op 128.810 euro (in 2022: 114.866 euro). Het maximaal pensioengevend loon is (het gedeelte van) het brutoloon waar - na aftrek van de AOW-franchise - fiscaal gefaciliteerd aanvullend pensioen over mag worden opgebouwd.  

AOW-franchises

Omdat iedereen in Nederland recht heeft op een AOW-uitkering wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit wordt de AOW-franchise genoemd. De Belastingdienst heeft de voorlopige minimale AOW-franchises voor 2023 gepubliceerd voor beschikbare premie-, middelloon- en eindloonregelingen:

  • Fiscaal minimale franchise middelloon en beschikbare premieregeling: 16.322 euro (2022: 14.802 euro) 
  • Fiscaal minimale franchise eindloon: 18.470 euro (2022: 16.749 euro)

AOW-franchises bij verlaagde opbouw

Voor een middelloon- en eindloonregeling met een lager opbouwpercentage dan het fiscaal maximum mag een lagere AOW-franchise worden gehanteerd. De fiscaal minimale franchise bij een middelloonregeling (maximum opbouwpercentage is 1,875 procent):

  • met opbouwpercentage van maximaal 1,701 procent: 13.033 euro (2022: 11.819 euro) 
  • met opbouwpercentage van 1,701 procent tot en met 1,788 procent: 14.714 euro (2022: 13.343 euro) 

De fiscaal minimale franchise bij een eindloonregeling (maximum opbouwpercentage is 1,657 procent):

  • met opbouwpercentage van maximaal 1,483 procent: 14.747 euro (2022: 13.373 euro) 
  • met opbouwpercentage van 1,483 procent tot en met 1,570 procent: 16.647 euro (2022: 15.096 euro)

Een volledig overzicht van de cijfers vindt u op de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

AOW-bedragen per 1 januari 2023

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt jaarlijks halverwege december de definitieve AOW-bedragen per 1 januari van het daaropvolgende jaar bekend. De AOW-bedragen per 1 januari 2023, genoemd als bruto jaarbedragen, zijn als volgt: 

  • AOW getrouwd of samenwonend: 11.686 euro (2022: 10.101 euro)
  • AOW alleenstaande: 17.169 euro (2022: 16.331 euro)

Voor een overzicht en de totstandkoming van de AOW-bedragen kijkt u op de website van de SVB en het Ministerie van SZW.

Factoren individuele waardeoverdrachten

De pensioenfederatie heeft de factoren voor individuele waardeoverdrachten in 2023 vastgesteld. Op basis van deze tabellen kunnen waardeoverdrachten van deelnemers naar een pensioenfonds worden berekend. Ten opzichte van 2022 (0,528 procent) is de rekenrente gewijzigd naar 2,472 procent voor 2023.

De stijging van de rekenrente betekent dat de overdrachtswaarde voor pensioenen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (middelloon-, eindloonregelingen) in vergelijking met 2022 lager wordt.

Alle tabellen vindt u op de website van de Pensioenfederatie.

Volg ons